Fragmenty - Fragmenty - SJ World News - Best of Joomla! Kulturně hospodářská revue Fragmenty http://www.fragmenty.cz/ 2018-11-19T11:05:56+00:00 Joomla! - Open Source Content Management Opět pokus o barevnou revoluci - díky mediálním nemravnostem lidé už zapomněli co to je slušnost 2018-11-19T09:14:59+00:00 2018-11-19T09:14:59+00:00 http://www.fragmenty.cz/index.php/mediokracie/item/2443-opet-pokus-o-barevnou-revoluci-diky-medialnim-nemravnostem-lide-uz-zapomneli-co-to-je-slusnost Vlastimil Podracký <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/8b91918d57b7a049d46b51998824f371_S.jpg" alt="Opravdu si multikulturníci přejí, aby to dopadlo na Václavském náměstí jednou tak tragicky jako na Majdanu?!" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;" align="center">Pokus o vyslovení nedůvěry vládě, lidé v ulicích a vyhazování věnců, které u památníku položil establishment, to všechno jsou revoluční činy. <span style="color: #ff0000;">A o čem je tato revoluce? K čemu je, když občané rozhodují ve volbách?</span> Neuznávat legitimní vládu je revoluční čin.<span style="color: #ff0000;"> Je to čin proti vůli většiny národa, který stávající establishment zvolil.<span style="color: #000000;"> Taková revoluce byla na Ukrajině, v Egyptě, v Libyi, v Sýrii apod.</span></span> V posledních třech případech bylo možno vlády považovat za nedemokratické, nicméně byly uznávány mezinárodním společenstvím. Někdo chce změnu poměrů. Snad proto, že vláda odmítla globální Compact o migraci, možná se to někomu nelíbí a potřebuje vládu jinou. <span style="color: #ff0000;">Někdo tady asi chce migranty za každou cenu. Někdo chce prostě chaos.</span> Jak si jinak představit, že zrovna v této době se organizuje rozvrat.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <h1 style="text-align: justify;" align="center">Lidé chtějí „slušné Česko“, ale co to znamená?</h1> <p style="text-align: justify;"><strong>Opravdu už po těch několik let trvajících nemorálních mediálních nemravnostech, propagandy, šíření křečovitých pomluv a dehonestací vědí lidé, co to je slušnost?</strong> Z jednání lidí v Praze a z jednání opozičních politiků se domnívám, že to lidé vlastně ani nevědí. <strong>Lidé žijí v jakési zmanipulované bublině postpravdivého světa manipulací, zlostných projevů, šílených nelogických výmyslů, schvalování hyenismu ve zpravodajství apod.</strong> Je zajímavé, že obyčejní lidé, kteří nejsou pod přímým a neustálým vlivem tohoto vymývání mozků, si zachovali zdravý rozum. Poznají ještě pravdu od nesmyslů, ale pražští intelektuálové ne. Připadá mi, že <strong>čím lidé více navštěvovali vysoké školy, zvláště v posledních letech, s globalistickou výukou, tím více ztratili představu o přirozené morálce.</strong> Morálka je totiž trochu víc než nepoužívání sprostých slov a emotivních projevů. Morálka především znamená pracovat pro společnost a mít na mysli její, nikoliv svoje nebo skupinové zájmy.</p> <p style="text-align: justify;">  Je to zajímavé.<strong> Lidé vyjdou do ulic a protestují proti establishmentu, který většina národa zvolila</strong>, a chovají se tak razantně, že vyhodí věnce od pomníku, ale neprotestují proti nemravné reportáži bulvárních novinářů, kterou udělali s psychicky nemocným člověkem, aniž by na to upozornili. Lidé v Praze neprotestují proti neustálému znemožňování výkonu vlády, která viditelně nevládne špatně, což je přece pro normálního člověka důležitější než nějaká selhání hlavních osob; <strong>opozice nemá proti vládě nějaké skutečné programové nebo faktické výhrady</strong> vyjma neustálých výpadů a štvavých řečí. Proč chtějí rozvrátit vládu? Opravdu jim jde jen o poslanecké posty a peníze za politiku? Nebo jde o něco víc? Jsou vedeni nějakými zahraničními centry k přijetí Compactu? Snad někdo nevěří, že příčinou je výpověď psychicky nemocného Babišova syna? Něco takového jako důvod je opravdu naprosto absurdní. To by museli být stejně nemocní jako on.</p> <h1 style="text-align: justify;">  Na celou tuto nemorální absurditu, schvalovanou a prosazovanou revolucionáři, bych odpověděl asi takto:</h1> <h3 style="text-align: justify;">1/ <strong>Ohrožení demokracie</strong> není.</h3> <p style="text-align: justify;">Prezident Zeman využívá možností svého úřadu do krajnosti, porušil některé zvyklosti, vysvětluje to tím, že je přímo zvolený. Prezidentská demokracie je součástí mnoha států, jako je USA, kde prezident má daleko vyšší pravomoci, než u nás, a nikdo to za ohrožení nepovažuje. Premiér Babiš chce vést stát jako firmu. To je neuskutečnitelné, je to jen předvolební slogan. Babiš žádnou moc jako diktátor nemá a ani mít nemůže. Myslíte si, že by si někdo dovolil na diktátora to, co si dnes dovolují na Babiše sdělovací prostředky? Myslíte, že by někdo na diktátora mohl házet vajíčka nebo jablka a vyhazovat jeho věnce od pomníků? Ona hesla revolucionářů ohledně ohrožení demokracie by se hodila spíše opačně. <strong>Vyvolávání revolucí a neuznávání zvolených orgánů je nedemokratické daleko více než cokoliv, co udělal Babiš nebo Zeman.</strong></p> <p style="text-align: justify;">  KSČM je gerontologickou stranou bez komunistických myšlenek, a protože žije z politiky, musí svým přestárlým členům a voličům říkat líbivé pohádky a chválit minulý režim, aby se udržela v parlamentu. Stále ztrácí voliče a postupně se dostává mimo parlamentní půdu. Vláda ji musela využít z důvodů, které známe. Je to sice trapné, ale jinak to nešlo.</p> <h3 style="text-align: justify;">2/ <strong>Docela věřím, že Babiš mohl být </strong>agentem StB.</h3> <p style="text-align: justify;">Podstatné je, že tato skutečnost mohla být důležitá v devadesátých letech. Nikdo ovšem proti tomu nic neměl, ani u Babiše, ani u ostatních. Jestliže to takovou dobu nevadilo, nevzniklo nic, v čem by to vadit mělo,<strong> proč to najednou vadí</strong>? Protože se to hodí k dehonestaci a jen hlupák si může myslet, že najednou to nějaký význam má. Ve světě se pohybuje na vysokých místech mnoho takových lidí, dokonce i na Západě. Důležitější je jak se chová a co dělá pro stát. Člověka přece posuzujeme komplexně, nikoliv podle zlovolné propagandy.</p> <h3 style="text-align: justify;">2/ Dotační kauza <strong>Čapí hnízdo</strong></h3> <p style="text-align: justify;"><strong>Dotace samy o sobě jsou nemravné</strong>, to říká i předseda Senátu pan Kubera už dávno, protože jsou dávány zadarmo a demoralizují nás. Aby se obdržely, musí se splnit podmínky, které jsou někdy problematické. Většinou je ani nelze splnit bez nějakých manipulací a přizpůsobení. Babiš udělal pouze to, co jiní, dal svým dětem majetek v takové výši, aby mohly dotace přijmout. Jenže v mnoha věcech přitom možná administrativně pochybil a nedodržel, to co bylo podmínkou. Zda to bylo ještě legální nebo za hranou zákona, posoudí soud. Předjímat se to nedá. Vládne proto, že ho zvolil lid, který nevěří, že je vinen, nebo vinu považuje za nedůležitou.</p> <h3 style="text-align: justify;">3/ Kauza <strong>Babiš ml. a výzva k odstoupení vlády</strong></h3> <p style="text-align: justify;">Kdyby si opozice vymyslela, že už ji Babiš nebaví, ať odstoupí, asi by to bylo hodnoceno přijatelněji než tato výzva na základě <strong>novinářské hyenistické reportáže s Babišem mladším.</strong> Chudák stižený stihomanem si vymyslel, že byl unesen, na sugestivní otázky, jestli má strach, odpovídal samozřejmě kladně. O to nejde, ale opozice organizující lidové povstání na tom založila svoji agendu.</p> <h3 style="text-align: justify;">4/ <strong>Zemanův postoj</strong> se dal očekávat</h3> <p style="text-align: justify;">Jeho vyjádření mělo zabránit ČSSD, aby vládu rozvrátila. Zeman se tedy chová státotvorně, ostatně jako téměř vždy. Jeho vydržování Babiše ve vládě bez důvěry bylo také státotvorné jednání, protože jinak by nevznikla žádná vláda. Pseudomorální výzvy proti trestně stíhanému premiérovi jsou sice pro opozici, která prohrála volby, typické, ale přece nakonec <strong>zájmy státu musí nějak převážit nad osobními zájmy</strong>. Je podstatné, že Babiš byl jasně zvolen lidem, který v jeho vinu nevěří.</p> <h1 style="text-align: justify;"><strong>Závěr</strong></h1> <p style="text-align: justify;">Žijeme v době nejvyšší životní úrovně, jakou jsme kdy měli. Máme svobodu slova, kterou už třeba v Německu nemají. Mimo jiné za to můžeme děkovat pádu komunistického režimu v listopadu 1989. Všechno je zatím v našich rukách a záleží jen na nás, jak si budoucnost zařídíme. Měli bychom <strong>řešit věci do budoucnosti</strong>, aby to tak zůstalo. Měli bychom si zachovat demokracii a svobodu, což znamená především nepředávat další pravomoci EU a <strong>odmítnout cenzuru internetu,</strong> která už pomalu začíná, <strong>odmítnout islamizaci země,</strong> která nyní zatěžuje západní Evropu a <strong>odmítnout útok na náš tradiční život rodin a výchovu dětí</strong>. Je to složité, vyžaduje vůli a jednotu.</p> <p style="text-align: justify;">  Měli bychom snižovat dluh a prodávat hotové výrobky s vysokou přidanou hodnotou do světa, hlavně tam, kde je lze prodat, kde je ještě nezaplněný trh, což už není v Evropské unii. Měli bychom mít více dětí, abychom nemuseli přijímat migranty na práci a měl kdo živit staré a nemocné. Měli bychom se snažit získat banky a obchodní domy do našich rukou, aby zisky zůstávaly doma. A ještě další věci. Vláda proti těmto věcem nevystupuje a dokonce je řeší, což je pro občany podstatné. Strach vyvolávaný opozicí je nezodpovědné revoluční jednání, které není v zájmu našeho státu a našich lidí, protože jinou vládu sestavit nelze a dokonce s těmi, kteří dnes revoluci dělají, je dost problematické počítat pro onu národní jednotu a obhajobu našich národních zájmů, které byly shora řečeny a které jsou pro budoucnost důležitější než kauza Čapí hnízdo.</p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/8b91918d57b7a049d46b51998824f371_S.jpg" alt="Opravdu si multikulturníci přejí, aby to dopadlo na Václavském náměstí jednou tak tragicky jako na Majdanu?!" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;" align="center">Pokus o vyslovení nedůvěry vládě, lidé v ulicích a vyhazování věnců, které u památníku položil establishment, to všechno jsou revoluční činy. <span style="color: #ff0000;">A o čem je tato revoluce? K čemu je, když občané rozhodují ve volbách?</span> Neuznávat legitimní vládu je revoluční čin.<span style="color: #ff0000;"> Je to čin proti vůli většiny národa, který stávající establishment zvolil.<span style="color: #000000;"> Taková revoluce byla na Ukrajině, v Egyptě, v Libyi, v Sýrii apod.</span></span> V posledních třech případech bylo možno vlády považovat za nedemokratické, nicméně byly uznávány mezinárodním společenstvím. Někdo chce změnu poměrů. Snad proto, že vláda odmítla globální Compact o migraci, možná se to někomu nelíbí a potřebuje vládu jinou. <span style="color: #ff0000;">Někdo tady asi chce migranty za každou cenu. Někdo chce prostě chaos.</span> Jak si jinak představit, že zrovna v této době se organizuje rozvrat.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <h1 style="text-align: justify;" align="center">Lidé chtějí „slušné Česko“, ale co to znamená?</h1> <p style="text-align: justify;"><strong>Opravdu už po těch několik let trvajících nemorálních mediálních nemravnostech, propagandy, šíření křečovitých pomluv a dehonestací vědí lidé, co to je slušnost?</strong> Z jednání lidí v Praze a z jednání opozičních politiků se domnívám, že to lidé vlastně ani nevědí. <strong>Lidé žijí v jakési zmanipulované bublině postpravdivého světa manipulací, zlostných projevů, šílených nelogických výmyslů, schvalování hyenismu ve zpravodajství apod.</strong> Je zajímavé, že obyčejní lidé, kteří nejsou pod přímým a neustálým vlivem tohoto vymývání mozků, si zachovali zdravý rozum. Poznají ještě pravdu od nesmyslů, ale pražští intelektuálové ne. Připadá mi, že <strong>čím lidé více navštěvovali vysoké školy, zvláště v posledních letech, s globalistickou výukou, tím více ztratili představu o přirozené morálce.</strong> Morálka je totiž trochu víc než nepoužívání sprostých slov a emotivních projevů. Morálka především znamená pracovat pro společnost a mít na mysli její, nikoliv svoje nebo skupinové zájmy.</p> <p style="text-align: justify;">  Je to zajímavé.<strong> Lidé vyjdou do ulic a protestují proti establishmentu, který většina národa zvolila</strong>, a chovají se tak razantně, že vyhodí věnce od pomníku, ale neprotestují proti nemravné reportáži bulvárních novinářů, kterou udělali s psychicky nemocným člověkem, aniž by na to upozornili. Lidé v Praze neprotestují proti neustálému znemožňování výkonu vlády, která viditelně nevládne špatně, což je přece pro normálního člověka důležitější než nějaká selhání hlavních osob; <strong>opozice nemá proti vládě nějaké skutečné programové nebo faktické výhrady</strong> vyjma neustálých výpadů a štvavých řečí. Proč chtějí rozvrátit vládu? Opravdu jim jde jen o poslanecké posty a peníze za politiku? Nebo jde o něco víc? Jsou vedeni nějakými zahraničními centry k přijetí Compactu? Snad někdo nevěří, že příčinou je výpověď psychicky nemocného Babišova syna? Něco takového jako důvod je opravdu naprosto absurdní. To by museli být stejně nemocní jako on.</p> <h1 style="text-align: justify;">  Na celou tuto nemorální absurditu, schvalovanou a prosazovanou revolucionáři, bych odpověděl asi takto:</h1> <h3 style="text-align: justify;">1/ <strong>Ohrožení demokracie</strong> není.</h3> <p style="text-align: justify;">Prezident Zeman využívá možností svého úřadu do krajnosti, porušil některé zvyklosti, vysvětluje to tím, že je přímo zvolený. Prezidentská demokracie je součástí mnoha států, jako je USA, kde prezident má daleko vyšší pravomoci, než u nás, a nikdo to za ohrožení nepovažuje. Premiér Babiš chce vést stát jako firmu. To je neuskutečnitelné, je to jen předvolební slogan. Babiš žádnou moc jako diktátor nemá a ani mít nemůže. Myslíte si, že by si někdo dovolil na diktátora to, co si dnes dovolují na Babiše sdělovací prostředky? Myslíte, že by někdo na diktátora mohl házet vajíčka nebo jablka a vyhazovat jeho věnce od pomníků? Ona hesla revolucionářů ohledně ohrožení demokracie by se hodila spíše opačně. <strong>Vyvolávání revolucí a neuznávání zvolených orgánů je nedemokratické daleko více než cokoliv, co udělal Babiš nebo Zeman.</strong></p> <p style="text-align: justify;">  KSČM je gerontologickou stranou bez komunistických myšlenek, a protože žije z politiky, musí svým přestárlým členům a voličům říkat líbivé pohádky a chválit minulý režim, aby se udržela v parlamentu. Stále ztrácí voliče a postupně se dostává mimo parlamentní půdu. Vláda ji musela využít z důvodů, které známe. Je to sice trapné, ale jinak to nešlo.</p> <h3 style="text-align: justify;">2/ <strong>Docela věřím, že Babiš mohl být </strong>agentem StB.</h3> <p style="text-align: justify;">Podstatné je, že tato skutečnost mohla být důležitá v devadesátých letech. Nikdo ovšem proti tomu nic neměl, ani u Babiše, ani u ostatních. Jestliže to takovou dobu nevadilo, nevzniklo nic, v čem by to vadit mělo,<strong> proč to najednou vadí</strong>? Protože se to hodí k dehonestaci a jen hlupák si může myslet, že najednou to nějaký význam má. Ve světě se pohybuje na vysokých místech mnoho takových lidí, dokonce i na Západě. Důležitější je jak se chová a co dělá pro stát. Člověka přece posuzujeme komplexně, nikoliv podle zlovolné propagandy.</p> <h3 style="text-align: justify;">2/ Dotační kauza <strong>Čapí hnízdo</strong></h3> <p style="text-align: justify;"><strong>Dotace samy o sobě jsou nemravné</strong>, to říká i předseda Senátu pan Kubera už dávno, protože jsou dávány zadarmo a demoralizují nás. Aby se obdržely, musí se splnit podmínky, které jsou někdy problematické. Většinou je ani nelze splnit bez nějakých manipulací a přizpůsobení. Babiš udělal pouze to, co jiní, dal svým dětem majetek v takové výši, aby mohly dotace přijmout. Jenže v mnoha věcech přitom možná administrativně pochybil a nedodržel, to co bylo podmínkou. Zda to bylo ještě legální nebo za hranou zákona, posoudí soud. Předjímat se to nedá. Vládne proto, že ho zvolil lid, který nevěří, že je vinen, nebo vinu považuje za nedůležitou.</p> <h3 style="text-align: justify;">3/ Kauza <strong>Babiš ml. a výzva k odstoupení vlády</strong></h3> <p style="text-align: justify;">Kdyby si opozice vymyslela, že už ji Babiš nebaví, ať odstoupí, asi by to bylo hodnoceno přijatelněji než tato výzva na základě <strong>novinářské hyenistické reportáže s Babišem mladším.</strong> Chudák stižený stihomanem si vymyslel, že byl unesen, na sugestivní otázky, jestli má strach, odpovídal samozřejmě kladně. O to nejde, ale opozice organizující lidové povstání na tom založila svoji agendu.</p> <h3 style="text-align: justify;">4/ <strong>Zemanův postoj</strong> se dal očekávat</h3> <p style="text-align: justify;">Jeho vyjádření mělo zabránit ČSSD, aby vládu rozvrátila. Zeman se tedy chová státotvorně, ostatně jako téměř vždy. Jeho vydržování Babiše ve vládě bez důvěry bylo také státotvorné jednání, protože jinak by nevznikla žádná vláda. Pseudomorální výzvy proti trestně stíhanému premiérovi jsou sice pro opozici, která prohrála volby, typické, ale přece nakonec <strong>zájmy státu musí nějak převážit nad osobními zájmy</strong>. Je podstatné, že Babiš byl jasně zvolen lidem, který v jeho vinu nevěří.</p> <h1 style="text-align: justify;"><strong>Závěr</strong></h1> <p style="text-align: justify;">Žijeme v době nejvyšší životní úrovně, jakou jsme kdy měli. Máme svobodu slova, kterou už třeba v Německu nemají. Mimo jiné za to můžeme děkovat pádu komunistického režimu v listopadu 1989. Všechno je zatím v našich rukách a záleží jen na nás, jak si budoucnost zařídíme. Měli bychom <strong>řešit věci do budoucnosti</strong>, aby to tak zůstalo. Měli bychom si zachovat demokracii a svobodu, což znamená především nepředávat další pravomoci EU a <strong>odmítnout cenzuru internetu,</strong> která už pomalu začíná, <strong>odmítnout islamizaci země,</strong> která nyní zatěžuje západní Evropu a <strong>odmítnout útok na náš tradiční život rodin a výchovu dětí</strong>. Je to složité, vyžaduje vůli a jednotu.</p> <p style="text-align: justify;">  Měli bychom snižovat dluh a prodávat hotové výrobky s vysokou přidanou hodnotou do světa, hlavně tam, kde je lze prodat, kde je ještě nezaplněný trh, což už není v Evropské unii. Měli bychom mít více dětí, abychom nemuseli přijímat migranty na práci a měl kdo živit staré a nemocné. Měli bychom se snažit získat banky a obchodní domy do našich rukou, aby zisky zůstávaly doma. A ještě další věci. Vláda proti těmto věcem nevystupuje a dokonce je řeší, což je pro občany podstatné. Strach vyvolávaný opozicí je nezodpovědné revoluční jednání, které není v zájmu našeho státu a našich lidí, protože jinou vládu sestavit nelze a dokonce s těmi, kteří dnes revoluci dělají, je dost problematické počítat pro onu národní jednotu a obhajobu našich národních zájmů, které byly shora řečeny a které jsou pro budoucnost důležitější než kauza Čapí hnízdo.</p></div> Lidé, kteří aktivně bojovali za svobodu a demokracii, jsou skuteční hrdinové 2018-11-18T11:30:42+00:00 2018-11-18T11:30:42+00:00 http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2442-lide-kteri-aktivne-bojovali-za-svobodu-a-demokracii-jsou-skutecni-hrdinove IVANA HASLINGEROVÁ haslingerova@fragmenty.cz <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/8a9b492fc65e245d641bf73a5c4db59d_S.jpg" alt="Účastníci slavnostního oběda u příležitosti oslav svátku 17. listopadu v pražském Mánesu" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;" align="center">Na výročí 17. listopadu předseda ODS Petr Fiala tradičně poobědval v pražském Mánesu s bývalými disidenty a lidmi Listopadových dnů. Profesor Fiala označil disidenty za skutečné hrdiny. Disidenti a jejich odhodlání jsou podle něj inspirující dodnes. <span>Pozvání na slavnostní oběd přijal i významný odpůrce komunistického režimu, který byl rok a půl za své přesvědčení vězněn,  stejně jako jeho otec - letec RAF, ve věznici pro vrahy a opravdové zločince v Plzni Na Borech, J.Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český.  K setkání otec kardinál sdělil: </span><em>„Myslím, že dnešní setkání bylo šťastné řešení pro oslavu 17. listopadu, protože přestože nejsme všichni stejných názorů a stejného náboženského přesvědčení, tak přece jenom jsme zjistili, že jsme přátelé a že člověk může žít v různosti názorů.“  </em></p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;" align="center"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="images/17_11_18_setkani_Manes2.jpg" border="0" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p style="text-align: justify;"><em>„Oběd s bývalými disidenty a lidmi Listopadových dnů je už tradicí. Jsem rád, že jsem s těmito osobnostmi mohl diskutovat nejen o minulosti, ale i o současných událostech. Lidé, kteří aktivně bojovali za svobodu a demokracii proti totalitní diktatuře, jsou skutečnými hrdiny a svým odhodláním nás inspirují i dnes,“</em> uvedl ve zdravici hostů předseda ODS Petr Fiala.</p> <p style="text-align: justify;">Syn známého disidenta Václava Bendy poslanec Marek Benda vyzdvihl, že bylo pro něj důležité zejména to, že se mohl setkat s dnes již jediným předsedou politické strany, který měl podíl na disentu proti komunismu.<em> "Je nesmírně dobré si s přáteli, kterým celý život leží na srdci svoboda a demokracie, sednout a konfrontovat naše profesně odlišné úhly pohledu na současnost,“ </em>uzavřel pan poslanec.</p> <p><strong>Občanští demokraté si památku 17. listopadu připomněli ještě tradičně na Národní třídě, kde položili kytici zástupci vedení ODS, členové i příznivci strany. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>„Z osobního hlediska je pro mě nejdůležitější státní svátek právě 17. listopad. Osvobození od komunistické diktatury přineslo svobodu a demokracii. Možnost uskutečnit svá přání, převzít odpovědnost a vzít svůj osud do vlastních rukou. Vrátili jsme se do Evropy, ale také k prosperitě. Většinu života už žiji ve svobodě, stále si ale pamatuji na totalitní režim. <strong>Člověk si velmi rychle zvykne na všechno, co má a začne to považovat za samozřejmé. Proto si musíme připomínat, co se dělo před rokem 1989, a jak snadné je o svobodu přijít,</strong></em>“ řekl předseda ODS Petr Fiala.</p> <p style="text-align: justify;"><em>„<strong>Jsou hodnoty, za které bychom měli bojovat za každou cenu. Svoboda a demokracie k nim jednoznačně patří.</strong> Nepodléhejme pocitu, že svoboda i demokracie jsou samozřejmostí. Nejsou. Čím víc jsme benevolentní vůči atakům na tyto hodnoty, tím jsme slabší a ohroženější. Neměli bychom na to zapomínat a dnešní státní svátek je nejlepší příležitostí si to společně připomenout,</em>“ doplnila první místopředsedkyně občanských demokratů Alexandra Udženija<strong>.</strong></p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/8a9b492fc65e245d641bf73a5c4db59d_S.jpg" alt="Účastníci slavnostního oběda u příležitosti oslav svátku 17. listopadu v pražském Mánesu" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;" align="center">Na výročí 17. listopadu předseda ODS Petr Fiala tradičně poobědval v pražském Mánesu s bývalými disidenty a lidmi Listopadových dnů. Profesor Fiala označil disidenty za skutečné hrdiny. Disidenti a jejich odhodlání jsou podle něj inspirující dodnes. <span>Pozvání na slavnostní oběd přijal i významný odpůrce komunistického režimu, který byl rok a půl za své přesvědčení vězněn,  stejně jako jeho otec - letec RAF, ve věznici pro vrahy a opravdové zločince v Plzni Na Borech, J.Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český.  K setkání otec kardinál sdělil: </span><em>„Myslím, že dnešní setkání bylo šťastné řešení pro oslavu 17. listopadu, protože přestože nejsme všichni stejných názorů a stejného náboženského přesvědčení, tak přece jenom jsme zjistili, že jsme přátelé a že člověk může žít v různosti názorů.“  </em></p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;" align="center"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="images/17_11_18_setkani_Manes2.jpg" border="0" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p style="text-align: justify;"><em>„Oběd s bývalými disidenty a lidmi Listopadových dnů je už tradicí. Jsem rád, že jsem s těmito osobnostmi mohl diskutovat nejen o minulosti, ale i o současných událostech. Lidé, kteří aktivně bojovali za svobodu a demokracii proti totalitní diktatuře, jsou skutečnými hrdiny a svým odhodláním nás inspirují i dnes,“</em> uvedl ve zdravici hostů předseda ODS Petr Fiala.</p> <p style="text-align: justify;">Syn známého disidenta Václava Bendy poslanec Marek Benda vyzdvihl, že bylo pro něj důležité zejména to, že se mohl setkat s dnes již jediným předsedou politické strany, který měl podíl na disentu proti komunismu.<em> "Je nesmírně dobré si s přáteli, kterým celý život leží na srdci svoboda a demokracie, sednout a konfrontovat naše profesně odlišné úhly pohledu na současnost,“ </em>uzavřel pan poslanec.</p> <p><strong>Občanští demokraté si památku 17. listopadu připomněli ještě tradičně na Národní třídě, kde položili kytici zástupci vedení ODS, členové i příznivci strany. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><em>„Z osobního hlediska je pro mě nejdůležitější státní svátek právě 17. listopad. Osvobození od komunistické diktatury přineslo svobodu a demokracii. Možnost uskutečnit svá přání, převzít odpovědnost a vzít svůj osud do vlastních rukou. Vrátili jsme se do Evropy, ale také k prosperitě. Většinu života už žiji ve svobodě, stále si ale pamatuji na totalitní režim. <strong>Člověk si velmi rychle zvykne na všechno, co má a začne to považovat za samozřejmé. Proto si musíme připomínat, co se dělo před rokem 1989, a jak snadné je o svobodu přijít,</strong></em>“ řekl předseda ODS Petr Fiala.</p> <p style="text-align: justify;"><em>„<strong>Jsou hodnoty, za které bychom měli bojovat za každou cenu. Svoboda a demokracie k nim jednoznačně patří.</strong> Nepodléhejme pocitu, že svoboda i demokracie jsou samozřejmostí. Nejsou. Čím víc jsme benevolentní vůči atakům na tyto hodnoty, tím jsme slabší a ohroženější. Neměli bychom na to zapomínat a dnešní státní svátek je nejlepší příležitostí si to společně připomenout,</em>“ doplnila první místopředsedkyně občanských demokratů Alexandra Udženija<strong>.</strong></p></div> Budou homo-manželství? I ty rozhodneš! 2018-11-18T10:46:46+00:00 2018-11-18T10:46:46+00:00 http://www.fragmenty.cz/index.php/eu/multikulturalismuz/item/2441-budou-homo-manzelstvi-i-ty-rozhodnes + Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/0b13665ae00972807ddb09f249d0abcb_S.jpg" alt="Komu budou říkat děti táto a komu mámo. Nebo snad se zavede opravdu oslovení rodiči A a rodiči B?!" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;" align="center"><strong> </strong>V parlamentu dne 14. 11. 2018 proběhla diskuze o homo-manželstvích a nyní se čeká na další diskusi spojenou už s hlasováním o zákonu o homo-manželstvích. Podle svědectví angažovaných křesťanů je po přípravné diskuzi „pro“ a „proti“ asi půl na půl. To je však tragédie! Navíc je realitou, že<strong> homolobby obsadila celý balkon parlamentu.</strong> Najatí aktivisti tleskáním a hlučnými projevy manipulovali výsledek diskuze. Před parlamentem stál jeden horlivý křesťan s transparentem <strong><em>„Chraňte tradiční rodiny. Děti nejsou rukojmí!“.</em> </strong>Někteří poslanci na to reagovali velmi pozitivně, ale zároveň se ptali, kde jsou ostatní, proč je sám. On odpověděl, že ostatní se modl&amp; iacute;. Je třeba se modlit, ale také je třeba přijít a modlit se přímo před parlamentem a dát se slyšet na jeho balkónu. <strong>Jde o mimořádně vážnou věc! Týká se každého současného i budoucího otce a matky a každého českého dítěte.</strong></p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;" align="center"> </p> <p style="text-align: justify;">Pokud bude schválen zákon o homosexuálním manželství, znamená to, že automaticky dostanou právo na děti. A kde je vezmou? Budou je pro ně krást sociální služby, tak jak je tomu už v některých západních zemích! Kdyby se k tomu přidala Istanbulská úmluva, GREVIO by monitorovalo <strong>preventivní kradení dětí</strong>! Lživým argumentem je tzv. domácí násilí. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>V blízké době bude už o tomto sebevražedném zákonu hlasováno!</strong> Co můžeme dělat? Ještě dnes ať si dá každý předsevzetí – denně jeden Otčenáš s vírou, aby poslanci tento zákon v žádném případě neschválili! <span style="text-decoration: underline;">Rovněž je potřeba povzbudit už nyní konkrétní poslance krátkým dopisem či e-mailem</span>. Stačí jen dát najevo, že nesouhlasíme s uzákoněním pseudo-manželství. Tento e-mail můžete poslat nejen jednomu, ale i více poslancům. <span style="text-decoration: underline;">Potřebují morální podporu</span>! Je na ně vyvíjen mimořádně silný tlak z homolobby; ti jsou hyperaktivní. A my? Pro skutečné dobro rodiny a národa nechceme hnout ani prstem?</p> <p><strong>Křesťané i nevěřící lidé dobré vůle, probuďte se</strong>! Jinak zodpovědnost za schválení masové sebevraždy i za hrozné utrpení, které čeká ukradení děti, dopadne na vás. Nebuďte lhostejní!</p> <p>Biskupové, kněží, pastoři, vyzvěte lid k modlitbě a k aktivitě! </p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/0b13665ae00972807ddb09f249d0abcb_S.jpg" alt="Komu budou říkat děti táto a komu mámo. Nebo snad se zavede opravdu oslovení rodiči A a rodiči B?!" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;" align="center"><strong> </strong>V parlamentu dne 14. 11. 2018 proběhla diskuze o homo-manželstvích a nyní se čeká na další diskusi spojenou už s hlasováním o zákonu o homo-manželstvích. Podle svědectví angažovaných křesťanů je po přípravné diskuzi „pro“ a „proti“ asi půl na půl. To je však tragédie! Navíc je realitou, že<strong> homolobby obsadila celý balkon parlamentu.</strong> Najatí aktivisti tleskáním a hlučnými projevy manipulovali výsledek diskuze. Před parlamentem stál jeden horlivý křesťan s transparentem <strong><em>„Chraňte tradiční rodiny. Děti nejsou rukojmí!“.</em> </strong>Někteří poslanci na to reagovali velmi pozitivně, ale zároveň se ptali, kde jsou ostatní, proč je sám. On odpověděl, že ostatní se modl&amp; iacute;. Je třeba se modlit, ale také je třeba přijít a modlit se přímo před parlamentem a dát se slyšet na jeho balkónu. <strong>Jde o mimořádně vážnou věc! Týká se každého současného i budoucího otce a matky a každého českého dítěte.</strong></p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;" align="center"> </p> <p style="text-align: justify;">Pokud bude schválen zákon o homosexuálním manželství, znamená to, že automaticky dostanou právo na děti. A kde je vezmou? Budou je pro ně krást sociální služby, tak jak je tomu už v některých západních zemích! Kdyby se k tomu přidala Istanbulská úmluva, GREVIO by monitorovalo <strong>preventivní kradení dětí</strong>! Lživým argumentem je tzv. domácí násilí. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>V blízké době bude už o tomto sebevražedném zákonu hlasováno!</strong> Co můžeme dělat? Ještě dnes ať si dá každý předsevzetí – denně jeden Otčenáš s vírou, aby poslanci tento zákon v žádném případě neschválili! <span style="text-decoration: underline;">Rovněž je potřeba povzbudit už nyní konkrétní poslance krátkým dopisem či e-mailem</span>. Stačí jen dát najevo, že nesouhlasíme s uzákoněním pseudo-manželství. Tento e-mail můžete poslat nejen jednomu, ale i více poslancům. <span style="text-decoration: underline;">Potřebují morální podporu</span>! Je na ně vyvíjen mimořádně silný tlak z homolobby; ti jsou hyperaktivní. A my? Pro skutečné dobro rodiny a národa nechceme hnout ani prstem?</p> <p><strong>Křesťané i nevěřící lidé dobré vůle, probuďte se</strong>! Jinak zodpovědnost za schválení masové sebevraždy i za hrozné utrpení, které čeká ukradení děti, dopadne na vás. Nebuďte lhostejní!</p> <p>Biskupové, kněží, pastoři, vyzvěte lid k modlitbě a k aktivitě! </p></div> Iniciatoři odstranění premiéra, jsou ti, kteří prosazují islamizující Globální kompakt a sebevražednou Istanbulskou úmluvu 2018-11-18T10:35:59+00:00 2018-11-18T10:35:59+00:00 http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2440-iniciatori-odstraneni-premiera-jsou-ti-kteri-prosazuji-islamizujici-globalni-kompakt-a-sebevrazednou-istanbulskou-umluvu + Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/21af8e4730dd4e14142c6fc7f3cea199_S.jpg" alt="Ta'tkové na procházce" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;" align="center">Tento týden vypukla u příležitosti oslav 17. listopadu plánovaná kampaň proti premiéru Babišovi. Co k tomu dodat? Ježíš říká: <em>„Kdo z vás je bez viny, ať hodí první kamenem.“</em> (J 8,7) Navíc nepřátelé premiéra podle nás zneužili zdravotní tragedii jeho syna.<span style="color: #000000;"> Ti, kteří iniciují odstranění premiéra Babiše, jsou vesměs ti samí, kteří prosazují islamizující <em>Globální kompakt, </em>sebevražednou<em><strong> </strong>Istanbulskou úmluvu</em></span><span><span style="color: #000000;"> i uzákonění homo-manželství. Tito lidé připravují našemu národu peklo časné i věčné! V jejich plánech jim překáží nejen prezident, ale i současný premiér. Je to tak, anebo to tak není? Hrobaři českéh</span>o národa jsou organizováni a za svou neziskovou jidášskou službu placeni. <span>Jde nám o národ. V tyto dny se rozhodovalo o</span><strong><em> Globálním kompaktu,</em></strong><span> který byl zázrakem odmítnut, ale skrytý boj dále trvá. Rovněž se rozhoduje o ratifikaci sebevražedné </span><strong><em>Istanbulské úmluvy</em></strong><span> a zároveň o <strong>prosazení zákona o manželství homosexuálů. </strong></span></span></p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;" align="center"><strong>Prosazení <em>Istanbulské úmluvy</em> i zákona o manželství homosexuálů by znamenalo započetí procesu totálního zničení rodiny a nejkrutější tyranii spojenou s kradením dětí rodičům a jejich adopcí „homo-manžely“</strong>, kteří by měli na ukradené děti prioritní právo. Je to ztráta rozumu, programované šílenství, které vede k postupné sebevraždě národa! Modlíme se také denně už dva měsíce za poslance Otčenáš na konci svaté liturgie, aby v žádném případě neschválili zákon o homosexuálních pseudomanželstvích.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Patriarchátu kromě duchovní reformy církve leží na srdci také budoucnost českého</strong> národa, a proto se za něj modlíme. Modlíme se i za ty, kterým byla svěřena vláda, jak za prezidenta, tak za premiéra, a to za každého z nich jeden desátek růžence už více než rok denně. Co se týče našeho národa, kromě proseb v každé liturgii se každý třetí týden denně modlíváme za duchovní vzkříšení českého národa tzv. prorockou modlitbu inspirovanou 37. kapitolou proroka Ezechiela. Tato modlitba úpěnlivých proseb a víry trvá více než hodinu.</p> <p style="text-align: justify;">Víme, že náš život je jen krátká zkouška. Pak přijde fyzická smrt a přechod z času do věčnosti, spojený s Božím soudem. V nitru každého člověka je tzv. dědičný hřích – ložisko lži a zla. Duchovní kamera našeho svědomí nesmazatelně zachycuje všechny naše činy, a tak v pravdě platí: <em>„Nic není skryto, co nebude odkryto.“ </em>(Mk 4,22) Jde tu o všechno – buď věčný život v nepopsatelném štěstí, anebo věčné utrpení, spojené s nesnesitelnými výčitkami svědomí!</p> <h1 style="text-align: center;">Vyzýváme všechny křesťany v ČR, aby se i oni modlili za politické představitele i za svůj národ!</h1></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/21af8e4730dd4e14142c6fc7f3cea199_S.jpg" alt="Ta'tkové na procházce" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;" align="center">Tento týden vypukla u příležitosti oslav 17. listopadu plánovaná kampaň proti premiéru Babišovi. Co k tomu dodat? Ježíš říká: <em>„Kdo z vás je bez viny, ať hodí první kamenem.“</em> (J 8,7) Navíc nepřátelé premiéra podle nás zneužili zdravotní tragedii jeho syna.<span style="color: #000000;"> Ti, kteří iniciují odstranění premiéra Babiše, jsou vesměs ti samí, kteří prosazují islamizující <em>Globální kompakt, </em>sebevražednou<em><strong> </strong>Istanbulskou úmluvu</em></span><span><span style="color: #000000;"> i uzákonění homo-manželství. Tito lidé připravují našemu národu peklo časné i věčné! V jejich plánech jim překáží nejen prezident, ale i současný premiér. Je to tak, anebo to tak není? Hrobaři českéh</span>o národa jsou organizováni a za svou neziskovou jidášskou službu placeni. <span>Jde nám o národ. V tyto dny se rozhodovalo o</span><strong><em> Globálním kompaktu,</em></strong><span> který byl zázrakem odmítnut, ale skrytý boj dále trvá. Rovněž se rozhoduje o ratifikaci sebevražedné </span><strong><em>Istanbulské úmluvy</em></strong><span> a zároveň o <strong>prosazení zákona o manželství homosexuálů. </strong></span></span></p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;" align="center"><strong>Prosazení <em>Istanbulské úmluvy</em> i zákona o manželství homosexuálů by znamenalo započetí procesu totálního zničení rodiny a nejkrutější tyranii spojenou s kradením dětí rodičům a jejich adopcí „homo-manžely“</strong>, kteří by měli na ukradené děti prioritní právo. Je to ztráta rozumu, programované šílenství, které vede k postupné sebevraždě národa! Modlíme se také denně už dva měsíce za poslance Otčenáš na konci svaté liturgie, aby v žádném případě neschválili zákon o homosexuálních pseudomanželstvích.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Patriarchátu kromě duchovní reformy církve leží na srdci také budoucnost českého</strong> národa, a proto se za něj modlíme. Modlíme se i za ty, kterým byla svěřena vláda, jak za prezidenta, tak za premiéra, a to za každého z nich jeden desátek růžence už více než rok denně. Co se týče našeho národa, kromě proseb v každé liturgii se každý třetí týden denně modlíváme za duchovní vzkříšení českého národa tzv. prorockou modlitbu inspirovanou 37. kapitolou proroka Ezechiela. Tato modlitba úpěnlivých proseb a víry trvá více než hodinu.</p> <p style="text-align: justify;">Víme, že náš život je jen krátká zkouška. Pak přijde fyzická smrt a přechod z času do věčnosti, spojený s Božím soudem. V nitru každého člověka je tzv. dědičný hřích – ložisko lži a zla. Duchovní kamera našeho svědomí nesmazatelně zachycuje všechny naše činy, a tak v pravdě platí: <em>„Nic není skryto, co nebude odkryto.“ </em>(Mk 4,22) Jde tu o všechno – buď věčný život v nepopsatelném štěstí, anebo věčné utrpení, spojené s nesnesitelnými výčitkami svědomí!</p> <h1 style="text-align: center;">Vyzýváme všechny křesťany v ČR, aby se i oni modlili za politické představitele i za svůj národ!</h1></div> Lůza na Národní třídě 2018-11-17T13:45:52+00:00 2018-11-17T13:45:52+00:00 http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2439-luza-na-narodni-tride ZDENĚK LANZ <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/3219359f05c373d6082edb9f8112af16_S.jpg" alt="Takto důstojně vypadal památník 17. listopadu na Národní třídě v Praze 19.11.2012. Věnce z něj žádná spodina nekradla" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Když jsem dnes ráno (17. listopadu 2018) otevřel veřejnoprávní zpravodajský server ČTK, nevěřil jsem vlastním očím. Titulek<em> „Babišovu kytici lidé vyhodili, na Národní je vyhrocená atmosféra – live“</em> mi doslova vyrazil dech. Ale četl jsem dále:<em> "Vyhrocená atmosféra dnes provází už od rána pietní akty politiků u památníku 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš dnes krátce po půlnoci přinesl kytici k pamětní desce, která připomíná brutální zásah policejních jednotek proti demonstrantům 17. listopadu 1989. Ráno byli novináři svědky toho, jak první účastníci ohlášených akcí na Národní třídě kytici vyhodili do odpadkového koše. Skončily tam i květiny, s nimiž nad ránem k památníku přišel místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Stejný osud potkal i kytici od prezidenta Miloše Zemana. Policie už oznámila, že událost prověřuje. </em>Na předsedu ČSSD a vicepremiéra Jana Hamáčka, který přišel spolu s dalšími představiteli strany, desítky lidí hlasitě pískaly, amerického velvyslance Stephena Kinga naopak odměnili potleskem. Květiny, které Hamáček k památníku položil, vyhodili lidé do koše.“</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;">Vykřikl jsem několik nepublikovatelných výrazů a napadlo mě, že o tomto ranním šoku napíšu alespoň krátkou glosu. A tak jsem začal „googlovat“ neboli hledat na serverech výraz, který by vystihl konání „hrdinů“, kteří neohroženě pošpinili pietní místo na Národní třídě a hodili kytice od našich nejvyšších ústavních činitelů do koše. Výraz „korektní“ a publikovatelný. </p> <p style="text-align: justify;">Už to mám. <strong>Je to lůza.</strong> Ano, to sedí. Servery vysvětlují význam slova lůza např. takto: <strong>pakáž, ksindl, banda, lidská spodina, verbež.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Lepší výraz jsem snad ani nemohl najít.</p> <p>Poznámka redakce revue Fragmenty:</p> <p style="text-align: justify;">ČTK sice schutí oznamuje, že kytice všech vrcholných představitelů jacísi neznámí lidé házeli do koše, ale hlavní otázkou, která občany zajímá, kdo je tato lidská spodina, která krade z pomníku věnce a znevažuje státní symboly, neboť prezident státu navíc zvolený v přímé volbě většinou národa je jedním ze státních symbolů. Kdo je ta militantní skupina díky níž poprvé od revoluce  v roce 1989 se nejvyšší státní činitelé nemohou důstojně poklonit památce hrdinných mladých lidí bojujících proti zločinnému a zavrženíhodnému komunistickému režimu. Kdo za ní stojí?</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kdo jsou tito lidé, kvůli nimž premiér vlády a místopředseda Poslanecké sněmovny parlamentu se musí plížit nocí aby mohli položit věnce na památník studentů na Národní třídě? </strong>Jestli si někdo myslí, že to jsou nějací muslimští teroristé, je na omylu. Jsou to aktivisté skupiny Kaputin, jejímž nejaktivnější členem je, a teď světe div se,<strong> právě zvolený senátor a bývalý kandidát na prezidenta republiky Marek Hilšer,</strong> kteří se hrdinně přihlásili k tomuto nedůstojnému a zavržení hodnému činu. A to ještě svůj opravdu nedůstojný a odsouzeníhodný čin zdůvodňují, že jako bojovníci za demokracii si myslí, že je nedůstojné, aby premiér a místopředseda parlamentu pokládali věnce k symbolu demokracie památníku 17. listopadu. Prokázali tím svou nedemokratičnost, neboť demokraté by nikdy podobně neklesli. Právě jejich chování je vrcholně nedemokratické. Takto diktátorsky se chovali kdysi komunisté, když se lidé báli položit věnce k hrobu Jana Palacha. </p> <p><br /><img src="images/Narodni trid 20-11-2011.jpg" border="0" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p style="text-align: center;">Takto vypadal památník ještě v roce 2011, kam jsme se to od té doby dostali! </p> <p style="text-align: justify;">Bože kam jsme se to dostali od doby, kdy jsme zvonili klíči za svobodu u Špalíčku v roce 1989. Jaká spodina se to opět dostala do našich vrcholných orgánů, že se musí před národem prezentovat místo svými idejemi takto nízkým chováním, aby si jí někdo vůbec všiml?!  </p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/3219359f05c373d6082edb9f8112af16_S.jpg" alt="Takto důstojně vypadal památník 17. listopadu na Národní třídě v Praze 19.11.2012. Věnce z něj žádná spodina nekradla" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Když jsem dnes ráno (17. listopadu 2018) otevřel veřejnoprávní zpravodajský server ČTK, nevěřil jsem vlastním očím. Titulek<em> „Babišovu kytici lidé vyhodili, na Národní je vyhrocená atmosféra – live“</em> mi doslova vyrazil dech. Ale četl jsem dále:<em> "Vyhrocená atmosféra dnes provází už od rána pietní akty politiků u památníku 17. listopadu na Národní třídě v Praze. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš dnes krátce po půlnoci přinesl kytici k pamětní desce, která připomíná brutální zásah policejních jednotek proti demonstrantům 17. listopadu 1989. Ráno byli novináři svědky toho, jak první účastníci ohlášených akcí na Národní třídě kytici vyhodili do odpadkového koše. Skončily tam i květiny, s nimiž nad ránem k památníku přišel místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Stejný osud potkal i kytici od prezidenta Miloše Zemana. Policie už oznámila, že událost prověřuje. </em>Na předsedu ČSSD a vicepremiéra Jana Hamáčka, který přišel spolu s dalšími představiteli strany, desítky lidí hlasitě pískaly, amerického velvyslance Stephena Kinga naopak odměnili potleskem. Květiny, které Hamáček k památníku položil, vyhodili lidé do koše.“</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;">Vykřikl jsem několik nepublikovatelných výrazů a napadlo mě, že o tomto ranním šoku napíšu alespoň krátkou glosu. A tak jsem začal „googlovat“ neboli hledat na serverech výraz, který by vystihl konání „hrdinů“, kteří neohroženě pošpinili pietní místo na Národní třídě a hodili kytice od našich nejvyšších ústavních činitelů do koše. Výraz „korektní“ a publikovatelný. </p> <p style="text-align: justify;">Už to mám. <strong>Je to lůza.</strong> Ano, to sedí. Servery vysvětlují význam slova lůza např. takto: <strong>pakáž, ksindl, banda, lidská spodina, verbež.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Lepší výraz jsem snad ani nemohl najít.</p> <p>Poznámka redakce revue Fragmenty:</p> <p style="text-align: justify;">ČTK sice schutí oznamuje, že kytice všech vrcholných představitelů jacísi neznámí lidé házeli do koše, ale hlavní otázkou, která občany zajímá, kdo je tato lidská spodina, která krade z pomníku věnce a znevažuje státní symboly, neboť prezident státu navíc zvolený v přímé volbě většinou národa je jedním ze státních symbolů. Kdo je ta militantní skupina díky níž poprvé od revoluce  v roce 1989 se nejvyšší státní činitelé nemohou důstojně poklonit památce hrdinných mladých lidí bojujících proti zločinnému a zavrženíhodnému komunistickému režimu. Kdo za ní stojí?</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Kdo jsou tito lidé, kvůli nimž premiér vlády a místopředseda Poslanecké sněmovny parlamentu se musí plížit nocí aby mohli položit věnce na památník studentů na Národní třídě? </strong>Jestli si někdo myslí, že to jsou nějací muslimští teroristé, je na omylu. Jsou to aktivisté skupiny Kaputin, jejímž nejaktivnější členem je, a teď světe div se,<strong> právě zvolený senátor a bývalý kandidát na prezidenta republiky Marek Hilšer,</strong> kteří se hrdinně přihlásili k tomuto nedůstojnému a zavržení hodnému činu. A to ještě svůj opravdu nedůstojný a odsouzeníhodný čin zdůvodňují, že jako bojovníci za demokracii si myslí, že je nedůstojné, aby premiér a místopředseda parlamentu pokládali věnce k symbolu demokracie památníku 17. listopadu. Prokázali tím svou nedemokratičnost, neboť demokraté by nikdy podobně neklesli. Právě jejich chování je vrcholně nedemokratické. Takto diktátorsky se chovali kdysi komunisté, když se lidé báli položit věnce k hrobu Jana Palacha. </p> <p><br /><img src="images/Narodni trid 20-11-2011.jpg" border="0" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p style="text-align: center;">Takto vypadal památník ještě v roce 2011, kam jsme se to od té doby dostali! </p> <p style="text-align: justify;">Bože kam jsme se to dostali od doby, kdy jsme zvonili klíči za svobodu u Špalíčku v roce 1989. Jaká spodina se to opět dostala do našich vrcholných orgánů, že se musí před národem prezentovat místo svými idejemi takto nízkým chováním, aby si jí někdo vůbec všiml?!  </p></div> Chabá argumentace Tomáše Halíka 2018-11-16T07:24:27+00:00 2018-11-16T07:24:27+00:00 http://www.fragmenty.cz/index.php/cirkev/item/2438-chaba-argumentace-tomase-halika Super User pancir@fragmenty.cz <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/1281b969d392854908e324a837ddb6f0_S.jpg" alt="Profesor Václav Klaus, prezident repubiky v letech 2003-2013" /></div><div class="K2FeedIntroText"><div class="datum-line" style="text-align: justify;">Replika Tomáše Halíka na můj text, kterým jsem reagoval na jeho článek v Lidových novinách (z 13. 10. 2018), v němž napadl prof. Piťhu a jeho letošní svatováclavské kázání, je chudá svým obsahem, ale o to agresivnější v osobních útocích a ve své manipulaci podstaty vzniklého sporu. Nejde – alespoň z mé strany určitě ne – o osobní nebo prestižní spor. <span style="color: #ff0000;">Je to součást vážného, věcného střetu o směřování západní civilizace a o naši budoucnost, i když to tak T. Halík nechce interpretovat. </span>Jeho druhý text na toto téma (v Lidových novinách dne 31. října, byl publikován i na Neviditelném psu 2. listopadu 2018) je zřetelným posunem. Nevím, jestli k lepšímu. Jeho autor, mistrovsky ovládající marxistickou dialektiku (ve které byl evidentně vzdělán a vychován a v níž jakýkoli výrok zároveň platí i neplatí). Bez velkých skrupulí a bez jakéhokoli začervenání se ustupuje. Jeden z mnoha komentátorů jeho textu mi v osobní korespondenci napsal: <em><em><span style="color: #ff0000;">„Halík prostě bere zpátečku“.</span></em></em></div><div class="K2FeedFullText"></div> <div class="clanek-detail" style="text-align: justify;"> <div class="clanek-detail-text"> <p class="Standard" style="text-align: justify;">Ano. Opouští svou, v řadě předchozích textů a výroků evidentní obhajobu modernistické ideologie liberální demokracie, genderismu, masové migrace a dalších podobných konceptů. <span>Falešně se pasuje do pozice jakéhosi vyváženého středu</span> mezi fundamentalistickými pozicemi radikálních stoupenců a odpůrců genderové ideologie. To však možné není.<strong> Ve středu se „sedět“ nedá.</strong> Zejména kněz musí v těchto věcech zaujmout jasnou, jednoznačnou pozici. Navíc, je-li on střed, kdo stojí na straně dnešního útočného progresivismu (a pokrokářství)?</p> <h1 class="Standard" style="text-align: justify;">Halíkové označují každého za populistu</h1> <p class="Standard">Nejprve dvě trochu osobní poznámky. Nelíbí se mu můj údajný, ale jím samotným vytvořený postoj, který nazývá „my Klaus“. Říká „Klaus se vyjadřuje v plurálu maiestaticu“, což však není pravda. Náš text pro Lidové noviny byl podepsán „Václav Klaus a kolektiv IVK“ a já neznám důvod, proč Lidové noviny druhou polovinu tohoto podpisu vynechaly. Na našich webových stránkách je to správně. Byl to opravdu text kolektivu IVK, nikoli jen můj. Proto často používané množné číslo.</p> <p class="Standard">Druhá poznámka míří na Tomáše Halíka. Těžko obhajitelné je to, že se čtenářům v tomto konkrétním textu odvažuje sdělovat, že jsou jeho knihy doporučovány ke čtení kněžími po celém světě a že je zván k přednáškám na teologické fakulty v Evropě, Latinské Americe, Africe a Austrálii. Neodvážil bych se argumentovat tím, na kolika univerzitách jsem přednášel, kolik jsem dostal čestných doktorátů a kde všude vydali mé knihy. To není žádný argument. Halík to však dělá.<strong> Je to čisté vychloubání se.</strong></p> <p class="Standard">Úsměvné je i to, když Halík píše, že je „v době infekčního populismu zvyklý čelit záplavě zlobných reakcí, které se rády vydávají za většinový hlas lidu“. Nepřeceňuje se trochu? Byla těch reakcí skutečná záplava? A vydávaly se za „většinový hlas lidu“? Nevím, odhadoval bych, že se jejich pisatelé pouze odvažovali panu Halíkovi sdělovat, že jeho názory nejsou výlučné a nesporné a že je mnoho lidí v naší zemi nesdílí. Že <strong>mnozí z nich dokonce vidí svět úplně jinak než on.</strong> Hodnotit dnešní éru jako éru „infekčního populismu“ je také zcela neadekvátní. <strong>To jen Halíkové označují každého za populistu<a href="file:///C:/Users/IVKpc105/Desktop/181101%20reakce%20T.%20Hal%C3%ADk%20ml..docx#_ftn1" title="">[1]</a>.  </strong></p> <h1 class="Standard"><strong><span> Většinový názor je populismus? To je půvabné</span></strong></h1> <p class="Standard">V jednom ze svých nedávných kázání (29. 7. 2018) Tomáš Halík prohlašoval, že se nesmíme bát postavit se proti většinovému názoru a dodával: „nebojme se mediálního lynče populistů“. Většinový názor je populismus? To je půvabné. Halík je vším, co dělá, je reprezentantem většinového mínění soudobých intelektuálních elit, které ovládají současná média. Opravdu má pocit mediálního lynče? Myslí tím pár nesouhlasných článků, jež mediální mainstream milosrdně dovolil, aby vzbudil zdání existence názorové plurality? <span>Je možné, aby <strong>všechny – vůči sobě nesouhlasné názory – označil za články psané „pro bulvární proruské internetové servery“</strong>?</span> To je paranoidní výrok. Žádné takové servery u nás neznám.</p> <p class="Standard">Je třeba odmítnout i evidentní Halíkovy lži. Neostýchá se napsat, že Putinovo Rusko je pro “katolické ‚ultra‘ a pro protiunijní klausovce ‚náš vzor‘ v boji proti zkaženému Západu“. Nedovedu si představit, kde mohl v mých výrocích nebo ve výrocích kteréhokoli z mých kolegů najít, že je dnešní Putinovo Rusko „náš vzor“. To už je skutečně na pováženou. Taková <strong>svévolná manipulace je i Halíka nedůstojná a pro nás nepřijatelná.</strong></p> <p class="Standard">Za zcela absurdní považuji Halíkovo tvrzení, že v případě prof. Piťhy „šlo o zneužití posvátného prostoru a liturgické slavnosti k vyvolávání paniky, strachu a beznaděje“. <strong>Já jsem Piťhovo kázání chápal jako varování před nebezpečím, které přináší Istanbulská úmluva a genderová ideologie</strong>. Je nás mnoho, kteří se Istanbulské úmluvy a genderové ideologie oprávněně bojíme.</p> <h1 class="Standard">Halík žije ve svém podivném světě</h1> <p class="Standard">Máme mu věřit, že „v katolické církvi – u nás bohužel za podpory episkopátu – se šíří hysterie proti Istanbulské úmluvě a genderové ideologii“ (citát z předchozího Halíkova článku)? Opravdu se v církvi šíří hysterie? Pravdou je spíše to, že <strong>katolická církev k tomuto zásadnímu tématu naší současnosti a zejména naší budoucnosti dlouhodobě více méně mlčí.</strong> Místo ní promlouvají ideologové Istanbulské úmluvy a zastánci genderové ideologie jako Tomáš Halík. Ti druzí se – trochu <strong>z obavy z možné reakce papeže Františka</strong> – bojí něco zásadního říci.</p> <p class="Standard">Tomáš Halík píše, že v éře veřejných informací o „zvrácenostech a pokrytectví v nezanedbatelném procentu katolického kléru“ <span>by si měl každý kazatel „uložit bobříka kající zdrženlivosti“. To je moc pěkné. Aplikuje to i na sebe?</span> Má se kázat jen a pouze – v úzkém smyslu definované – evangelium? Drží se tohoto principu on sám? Jako člověk stojící mimo církev musím říci, že to – alespoň zvenku – vypadá tak, že <strong>jestli existuje v českých zemích kněz, proslulý svými politickými kázáními, pak je to právě Tomáš Halík.</strong></p> <p class="Standard">Nám, kterým jde nikoli o vnitřní souboj uvnitř katolické církve, ale o svobodu a demokracii v celé společnosti, u Tomáše Halíka nesmírně vadí jeho neschopnost či neochota rozpoznat evidentní totalitní tendence dominantních módních ideologií naší doby. Ty považujeme za skutečné ohrožení naší současnosti. Soubojem s nimi však nelze získat přízeň mainstreamových medií, o kterou Halíkovi tolik jde.</p> <h1 class="Standard">Istambulská smlouva je radikálním ideologicky motivovaným nástrojem genderového feminismu</h1> <p class="Standard">Souhlasím s právníkem Tomášem Břicháčkem, že je Istanbulská úmluva „navzdory zaštítění chvályhodným cílem boje proti násilí na ženách ve skutečnosti radikálním ideologicky motivovaným nástrojem genderového feminismu, který směřuje k převýchově společnosti, honu na čarodějnice a represi“ (viz jeho blog na idnes.cz). <strong>Petr Piťha použil možná nadsazené formulace, ale vyjádřil tím svou (a mou) obavu z vývoje evropské společnosti.</strong></p> <p class="Standard">Halíkův text mnoho neříká, mnoho explicitních tezí (či hypotéz) neformuluje a proto se s jeho autorem dá jen těžko věcně polemizovat. Alespoň tedy těchto „několik slov“.</p> <div><hr width="33%" size="1" /> <div> <p><a href="file:///C:/Users/IVKpc105/Desktop/181101%20reakce%20T.%20Hal%C3%ADk%20ml..docx#_ftnref1" title="">[1]</a> V tom se podobá své ideové souputnici Madeleine Albrightové, která také udělala nemalý ideový posun ve své letošní knize „ Fascism: A Warning“. Australský recenzent její knihy D. McCann (v časopise Quadrant, září, 2018) se názvem své recenze přesně trefuje: „Fascists Wherever She Looks“. I Halík vidí populisty všude, kde s ním nesouhlasí.</p> <p><em>Replika na Halíkův text „Klaus hájí neobhajitelné“ v Lidových novinách ze dne 31. října. </em><em>Mezititulky redakce Fragmentů. </em></p> </div> </div> </div> </div></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/1281b969d392854908e324a837ddb6f0_S.jpg" alt="Profesor Václav Klaus, prezident repubiky v letech 2003-2013" /></div><div class="K2FeedIntroText"><div class="datum-line" style="text-align: justify;">Replika Tomáše Halíka na můj text, kterým jsem reagoval na jeho článek v Lidových novinách (z 13. 10. 2018), v němž napadl prof. Piťhu a jeho letošní svatováclavské kázání, je chudá svým obsahem, ale o to agresivnější v osobních útocích a ve své manipulaci podstaty vzniklého sporu. Nejde – alespoň z mé strany určitě ne – o osobní nebo prestižní spor. <span style="color: #ff0000;">Je to součást vážného, věcného střetu o směřování západní civilizace a o naši budoucnost, i když to tak T. Halík nechce interpretovat. </span>Jeho druhý text na toto téma (v Lidových novinách dne 31. října, byl publikován i na Neviditelném psu 2. listopadu 2018) je zřetelným posunem. Nevím, jestli k lepšímu. Jeho autor, mistrovsky ovládající marxistickou dialektiku (ve které byl evidentně vzdělán a vychován a v níž jakýkoli výrok zároveň platí i neplatí). Bez velkých skrupulí a bez jakéhokoli začervenání se ustupuje. Jeden z mnoha komentátorů jeho textu mi v osobní korespondenci napsal: <em><em><span style="color: #ff0000;">„Halík prostě bere zpátečku“.</span></em></em></div><div class="K2FeedFullText"></div> <div class="clanek-detail" style="text-align: justify;"> <div class="clanek-detail-text"> <p class="Standard" style="text-align: justify;">Ano. Opouští svou, v řadě předchozích textů a výroků evidentní obhajobu modernistické ideologie liberální demokracie, genderismu, masové migrace a dalších podobných konceptů. <span>Falešně se pasuje do pozice jakéhosi vyváženého středu</span> mezi fundamentalistickými pozicemi radikálních stoupenců a odpůrců genderové ideologie. To však možné není.<strong> Ve středu se „sedět“ nedá.</strong> Zejména kněz musí v těchto věcech zaujmout jasnou, jednoznačnou pozici. Navíc, je-li on střed, kdo stojí na straně dnešního útočného progresivismu (a pokrokářství)?</p> <h1 class="Standard" style="text-align: justify;">Halíkové označují každého za populistu</h1> <p class="Standard">Nejprve dvě trochu osobní poznámky. Nelíbí se mu můj údajný, ale jím samotným vytvořený postoj, který nazývá „my Klaus“. Říká „Klaus se vyjadřuje v plurálu maiestaticu“, což však není pravda. Náš text pro Lidové noviny byl podepsán „Václav Klaus a kolektiv IVK“ a já neznám důvod, proč Lidové noviny druhou polovinu tohoto podpisu vynechaly. Na našich webových stránkách je to správně. Byl to opravdu text kolektivu IVK, nikoli jen můj. Proto často používané množné číslo.</p> <p class="Standard">Druhá poznámka míří na Tomáše Halíka. Těžko obhajitelné je to, že se čtenářům v tomto konkrétním textu odvažuje sdělovat, že jsou jeho knihy doporučovány ke čtení kněžími po celém světě a že je zván k přednáškám na teologické fakulty v Evropě, Latinské Americe, Africe a Austrálii. Neodvážil bych se argumentovat tím, na kolika univerzitách jsem přednášel, kolik jsem dostal čestných doktorátů a kde všude vydali mé knihy. To není žádný argument. Halík to však dělá.<strong> Je to čisté vychloubání se.</strong></p> <p class="Standard">Úsměvné je i to, když Halík píše, že je „v době infekčního populismu zvyklý čelit záplavě zlobných reakcí, které se rády vydávají za většinový hlas lidu“. Nepřeceňuje se trochu? Byla těch reakcí skutečná záplava? A vydávaly se za „většinový hlas lidu“? Nevím, odhadoval bych, že se jejich pisatelé pouze odvažovali panu Halíkovi sdělovat, že jeho názory nejsou výlučné a nesporné a že je mnoho lidí v naší zemi nesdílí. Že <strong>mnozí z nich dokonce vidí svět úplně jinak než on.</strong> Hodnotit dnešní éru jako éru „infekčního populismu“ je také zcela neadekvátní. <strong>To jen Halíkové označují každého za populistu<a href="file:///C:/Users/IVKpc105/Desktop/181101%20reakce%20T.%20Hal%C3%ADk%20ml..docx#_ftn1" title="">[1]</a>.  </strong></p> <h1 class="Standard"><strong><span> Většinový názor je populismus? To je půvabné</span></strong></h1> <p class="Standard">V jednom ze svých nedávných kázání (29. 7. 2018) Tomáš Halík prohlašoval, že se nesmíme bát postavit se proti většinovému názoru a dodával: „nebojme se mediálního lynče populistů“. Většinový názor je populismus? To je půvabné. Halík je vším, co dělá, je reprezentantem většinového mínění soudobých intelektuálních elit, které ovládají současná média. Opravdu má pocit mediálního lynče? Myslí tím pár nesouhlasných článků, jež mediální mainstream milosrdně dovolil, aby vzbudil zdání existence názorové plurality? <span>Je možné, aby <strong>všechny – vůči sobě nesouhlasné názory – označil za články psané „pro bulvární proruské internetové servery“</strong>?</span> To je paranoidní výrok. Žádné takové servery u nás neznám.</p> <p class="Standard">Je třeba odmítnout i evidentní Halíkovy lži. Neostýchá se napsat, že Putinovo Rusko je pro “katolické ‚ultra‘ a pro protiunijní klausovce ‚náš vzor‘ v boji proti zkaženému Západu“. Nedovedu si představit, kde mohl v mých výrocích nebo ve výrocích kteréhokoli z mých kolegů najít, že je dnešní Putinovo Rusko „náš vzor“. To už je skutečně na pováženou. Taková <strong>svévolná manipulace je i Halíka nedůstojná a pro nás nepřijatelná.</strong></p> <p class="Standard">Za zcela absurdní považuji Halíkovo tvrzení, že v případě prof. Piťhy „šlo o zneužití posvátného prostoru a liturgické slavnosti k vyvolávání paniky, strachu a beznaděje“. <strong>Já jsem Piťhovo kázání chápal jako varování před nebezpečím, které přináší Istanbulská úmluva a genderová ideologie</strong>. Je nás mnoho, kteří se Istanbulské úmluvy a genderové ideologie oprávněně bojíme.</p> <h1 class="Standard">Halík žije ve svém podivném světě</h1> <p class="Standard">Máme mu věřit, že „v katolické církvi – u nás bohužel za podpory episkopátu – se šíří hysterie proti Istanbulské úmluvě a genderové ideologii“ (citát z předchozího Halíkova článku)? Opravdu se v církvi šíří hysterie? Pravdou je spíše to, že <strong>katolická církev k tomuto zásadnímu tématu naší současnosti a zejména naší budoucnosti dlouhodobě více méně mlčí.</strong> Místo ní promlouvají ideologové Istanbulské úmluvy a zastánci genderové ideologie jako Tomáš Halík. Ti druzí se – trochu <strong>z obavy z možné reakce papeže Františka</strong> – bojí něco zásadního říci.</p> <p class="Standard">Tomáš Halík píše, že v éře veřejných informací o „zvrácenostech a pokrytectví v nezanedbatelném procentu katolického kléru“ <span>by si měl každý kazatel „uložit bobříka kající zdrženlivosti“. To je moc pěkné. Aplikuje to i na sebe?</span> Má se kázat jen a pouze – v úzkém smyslu definované – evangelium? Drží se tohoto principu on sám? Jako člověk stojící mimo církev musím říci, že to – alespoň zvenku – vypadá tak, že <strong>jestli existuje v českých zemích kněz, proslulý svými politickými kázáními, pak je to právě Tomáš Halík.</strong></p> <p class="Standard">Nám, kterým jde nikoli o vnitřní souboj uvnitř katolické církve, ale o svobodu a demokracii v celé společnosti, u Tomáše Halíka nesmírně vadí jeho neschopnost či neochota rozpoznat evidentní totalitní tendence dominantních módních ideologií naší doby. Ty považujeme za skutečné ohrožení naší současnosti. Soubojem s nimi však nelze získat přízeň mainstreamových medií, o kterou Halíkovi tolik jde.</p> <h1 class="Standard">Istambulská smlouva je radikálním ideologicky motivovaným nástrojem genderového feminismu</h1> <p class="Standard">Souhlasím s právníkem Tomášem Břicháčkem, že je Istanbulská úmluva „navzdory zaštítění chvályhodným cílem boje proti násilí na ženách ve skutečnosti radikálním ideologicky motivovaným nástrojem genderového feminismu, který směřuje k převýchově společnosti, honu na čarodějnice a represi“ (viz jeho blog na idnes.cz). <strong>Petr Piťha použil možná nadsazené formulace, ale vyjádřil tím svou (a mou) obavu z vývoje evropské společnosti.</strong></p> <p class="Standard">Halíkův text mnoho neříká, mnoho explicitních tezí (či hypotéz) neformuluje a proto se s jeho autorem dá jen těžko věcně polemizovat. Alespoň tedy těchto „několik slov“.</p> <div><hr width="33%" size="1" /> <div> <p><a href="file:///C:/Users/IVKpc105/Desktop/181101%20reakce%20T.%20Hal%C3%ADk%20ml..docx#_ftnref1" title="">[1]</a> V tom se podobá své ideové souputnici Madeleine Albrightové, která také udělala nemalý ideový posun ve své letošní knize „ Fascism: A Warning“. Australský recenzent její knihy D. McCann (v časopise Quadrant, září, 2018) se názvem své recenze přesně trefuje: „Fascists Wherever She Looks“. I Halík vidí populisty všude, kde s ním nesouhlasí.</p> <p><em>Replika na Halíkův text „Klaus hájí neobhajitelné“ v Lidových novinách ze dne 31. října. </em><em>Mezititulky redakce Fragmentů. </em></p> </div> </div> </div> </div></div> Zplozenci chaosu Kubík a Slonková 2018-11-15T16:34:37+00:00 2018-11-15T16:34:37+00:00 http://www.fragmenty.cz/index.php/mediokracie/item/2436-zplozenci-chaosu-kubik-a-slonkova JAN KOPAL jan.kopal1977@seznam.cz <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/a549e13d40e787f171ad57b349382ed8_S.jpg" alt="Chtějí Kubík a Slonková opravdu vyvolat Majdan a bratrovražednou válku jako na Ukrajině? Domýšlejí možný dopad svého chování?!" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Novináři Jiří Kubík a Sabina Slonková zřejmě v dětství příliš mnoho času věnovali sledování filmům typu "Všichni prezidentovi muži" z roku 1976 o aféře Watergate, ve kterém excelují vynikající herci Dustin Hoffman a Robert Redford, neboť se stylizovali do jejich úlohy. Jenže tandem neohrožených a sehraných novinářů bojujících za spravedlnost a právo skvěle funguje jen na filmovém plátně. V reálu se však praktiky nerozlučného dua Kubík-Slonková podobají spíše praxi státní policie, jehovistické úderce nebo vlezlým podomním prodavačům. Nezbytné rekvizity v podobě brýlí, skryté kamery a melodramatického příběhu pro ustarané hospodyňky nesmí scházet.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;"> Není náhodné, že podobná causa se na veřejnosti objevuje pouze několik dnů před<strong> státním svátkem 17. listopadu, který je ramadánem našich pravdoláskařů.</strong> Jde o další z nekonečné řady pokusů o vyvolání české verze ukrajinského Majdanu, která se od originálu bude lišit pouze v obsazení a opožděném termínu jeho konání. O nějaké novinářské etice a poctivých úmyslech této "správné" dvojky může uvažovat pouze naiva vychovaný mýdlovými operami a stupidními televizními seriály.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Kampaň, která hraničí s davovou hysterií, kde se vykřikují hesla a operuje se s právními pojmy, se ve skutečnosti nachází v hlubokém právním bezvědomí a na prahu neskutečného celospolečenského chaosu, jehož věrozvěsty a zplozenci se Kubík a Slonková neoddiskutovatelně stali. V právním státě by se nejenže brodili hanbou v kanálech, ale bylo by jim sděleno obvinění ze spáchání několika trestných činů. <strong>Účelová manipulace a nátlak z toho čouhá na míle daleko.</strong> Člověk nemusí být nekritickým obdivovatelem Andreje Babiše, aby si spočítal, že jedna a jedna jsou dvě a nikoliv 3,14, jak se nám tito dva snaží namluvit.<strong><br /></strong></p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/a549e13d40e787f171ad57b349382ed8_S.jpg" alt="Chtějí Kubík a Slonková opravdu vyvolat Majdan a bratrovražednou válku jako na Ukrajině? Domýšlejí možný dopad svého chování?!" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;">Novináři Jiří Kubík a Sabina Slonková zřejmě v dětství příliš mnoho času věnovali sledování filmům typu "Všichni prezidentovi muži" z roku 1976 o aféře Watergate, ve kterém excelují vynikající herci Dustin Hoffman a Robert Redford, neboť se stylizovali do jejich úlohy. Jenže tandem neohrožených a sehraných novinářů bojujících za spravedlnost a právo skvěle funguje jen na filmovém plátně. V reálu se však praktiky nerozlučného dua Kubík-Slonková podobají spíše praxi státní policie, jehovistické úderce nebo vlezlým podomním prodavačům. Nezbytné rekvizity v podobě brýlí, skryté kamery a melodramatického příběhu pro ustarané hospodyňky nesmí scházet.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;"> Není náhodné, že podobná causa se na veřejnosti objevuje pouze několik dnů před<strong> státním svátkem 17. listopadu, který je ramadánem našich pravdoláskařů.</strong> Jde o další z nekonečné řady pokusů o vyvolání české verze ukrajinského Majdanu, která se od originálu bude lišit pouze v obsazení a opožděném termínu jeho konání. O nějaké novinářské etice a poctivých úmyslech této "správné" dvojky může uvažovat pouze naiva vychovaný mýdlovými operami a stupidními televizními seriály.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Kampaň, která hraničí s davovou hysterií, kde se vykřikují hesla a operuje se s právními pojmy, se ve skutečnosti nachází v hlubokém právním bezvědomí a na prahu neskutečného celospolečenského chaosu, jehož věrozvěsty a zplozenci se Kubík a Slonková neoddiskutovatelně stali. V právním státě by se nejenže brodili hanbou v kanálech, ale bylo by jim sděleno obvinění ze spáchání několika trestných činů. <strong>Účelová manipulace a nátlak z toho čouhá na míle daleko.</strong> Člověk nemusí být nekritickým obdivovatelem Andreje Babiše, aby si spočítal, že jedna a jedna jsou dvě a nikoliv 3,14, jak se nám tito dva snaží namluvit.<strong><br /></strong></p></div> Dva zámky plný historiků by se neodvážily NEBOŤ denunciantem je zahradník 2018-11-14T10:35:00+00:00 2018-11-14T10:35:00+00:00 http://www.fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2435-dva-zamky-plny-historiku-by-se-neodvazily-nebot-denunciantem-je-zahradnik ZDENĚK SLANINA,- universitní profesor v Japonsku <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/90af5090e3c1cf470a5429016ec0bcfc_S.jpg" alt="Ústav fyzikální chemie a elektrochemie AV, působiště autora článku profesora Zdeňka Slaniny do odchodu do zahraničí " /></div><div class="K2FeedIntroText"><p class="Default" style="text-align: justify;">Jak se pamětníkům asi vybaví, nadpis je jak v duchu kazisvětských poznámek od některých předčtenářů detektivek třeba od Agathy Christie, kteří záměrně hned do některé z prvních stran připisovali: <em>Vrahem je zahradník!</em> Jak laskavý čtenář jistě později nahlédne, ten titulek je zde veskrze případný. Nedávno se mi vybavil známý dialog Wericha s Horníčkem o Shakespearovi, který vrcholí Werichovým hodnocením: <em>"Dva zámky plný spisovatelů! To byl génius! V dobách, kdy to slovo nebylo vobnošený."</em> Ty dva zámky plný spisovatelů se vztahovaly k zámkům Dobříš a Budmerice. Ty byly v držení spisovatelské obce, tedy Literárních fondů, a sloužily zejména k tvůrčím pobytům. Ceny tam byly nominální, asi jako dnes v parlamentní kafiterii. Ten dialog se mi vybavil nad jednou literaturou faktu, přesněji memoáry <span>předsedy  bývalé ČSAV </span>v letech 1985-89 Josefa Římana, které vyšly na sklonku minulého roku.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;">O těch pamětech bych totiž řekl: <em>Dva zámky plný historiků něco podobného dosud nevytvořily.</em> Budiž ale jinak řečeno, že na hodnotnou literaturu faktu, jakou dřív tvořil třeba Miloš Hubáček či Miroslav Ivanov, dnes navazuje kupř. Jaroslav Čvančara. A v oboru memoárů třeba na paměti psychiatra Vladimíra Vondráčka kvalitou pak kniha, kterou mám na mysli. Jde o paměti předsedy (v letech 1985-89) bývalé ČSAV Josefa Římana, vydané společně s popularizátorem vědy Františkem Houdkem v nakladatelství Galén: <strong><em>Od pluhu do senátu a zpátky.</em></strong> Prolíná se zde jak běh života vědce, tak i historie naší nejvýznamnější vědecké instituce. Kniha se dotýká mnoha otázek z nedávné historie české vědy. Tedy otázek, kterým se naši akademičtí historici ještě nevěnují, neb jsou zatím příliš živé. Právě proto jde o knihu, kterou ani dva zámky plné historiků vytvořit nemohly.</p> <p style="text-align: justify;">Mimo vší nadání jsem v té knize i zmíněn, a sice v epizodě o jednom kariérním denunciantovi, který je jednoznačně popsán informací, že se v roce 1994, kdy mu bylo šestašedesát let, stal předsedou Učené společnosti. Pravda, dnes na rozdíl od ČSAV, téměř neznámé. A tak jsem do titulku vložil informaci, jakou nepřející čtenáři vpisovali někam na začátek detektivek. Ten kariérní denuciant z roku 1988 samozřejmě o šest let později naopak vystupoval jako rozhořčený odpůrce takovýchto nepravostí, kteréžto pokrytecké jednání je v knize výstižně popsáno latinským citátem: <em>Rebus sic stantibus.</em> Tedy, že v tom roce 1988 nadšeně denuncioval, vycházeje z předpokladu, že to bude oceňováno i v budoucnu, tedy denuncioval <em>"za předpokladu, že věci zůstanou, jak jsou"</em>, jak zní překlad té floskule. A protože se toho jistě ještě dlouho žádný akademický historik neodváží, povím ten příběh znovu ve stručnosti sám. Taky i proto, že se údy akademie dodnes tváří, že se jich to opravdu, ale opravdu netýká, a vůbec, ale vůbec netuší, proč by se jich to týkat mělo. Kniha to případně nazývá pravým Kocourkovem, kde se takové věci zametají pod koberec - o pravdu vedení akademie totiž nejde vůbec.</p> <p style="text-align: justify;">V osmdesátých letech se v Praze zrodila jistá chemická koncepce, která byla autory rozvíjena v řadě prací, začaly na ně navazovat práce jiných autorů, chystaly se velké sumarizující články, proslovovaly 'objevné' přednášky. Leč byl to celé jen nesmysl založený na učebnicových neznalostech. Věc jsem korektně opravil, opublikoval v cizině a chtěl ještě připravit čtivější článek pro americký časopis Journal of Chemical Education (Časopis chemického vzdělávání - JCE), a sice k výročí narození jednoho ze zakladatelů oboru - J. W. Gibbse. Článek však již nemohl být odeslán. Před létem 1988 jeden z autorů chybné koncepce, udal moci mou korespondenci s emigrantem.</p> <p style="text-align: justify;">Vypuklo obludné vyšetřování mé protistátní činnosti, kdy výslech střídal výslech - byl jsem obviňován z vyzrazení utajovaných skutečností do ciziny, úmyslu emigrovat, apod. Věc směřovala k okamžitému vyhazovu z práce a trestnímu stíhání. The worst-case scenario mohlo být tak deset let ve třetí nápravně-výchovné skupině ve Valdicích. Těch deset let dostala jistá občanka za větu v dopise manželovi v emigraci, totiž, že manželky sovětských důstojníků vykoupily v Mimoni maso.</p> <p style="text-align: justify;">Po mnoha peripetiích se věc začala obracet k lepšímu, když nakonec právě tehdejší <strong>předseda ČSAV akademik Josef Říman můj vyhazov nebyl ochoten podpořit,</strong> čímž jsem se dostal z nejhorší fáze. Totalitní část té kauzy jsem před časem podrobně zveřejnil ve sborníku NTM (Národní technické muzeum) a zjednodušená verze vyšla i v mezinárodním časopise pro historii a etiku věd ve Švýcarsku. Podstatně dříve vyšel i ten zabrzděný článek v JCE, už v r. 1991. Je to pochopitelně čistě odborný text; z širšího hlediska je zajímavá hlavně poznámka pod čarou na prvé straně: <em>'Původně byl článek zamýšlen pro věnování 150. výročí narození Josiah Willarda Gibbse (1839-1903). Ačkoliv byl článek v r. 1988 hotov, nemohl už být zavčas odeslán, neb autorovy mezinárodní kontakty byly na dva roky obstaveny tehdejší místní úřední mocí.'</em></p> <p style="text-align: justify;">Jenže i když jsem z práce <strong>nakonec vyhozen nebyl,</strong> byl nicméně vydán trestní výměr Vl/Sz/141, kterým též <strong>došlo k tomu zablokování mých kontaktů do zahraničí, a tím třeba i publikování v cizině.</strong> Denunciantova cíle bylo dosaženo - článek neměl šanci na vyjití.</p> <p style="text-align: justify;">Leč moc se nevzdávala - byla mne rozhodnuta z práce stejně vyhodit, jen co udavač dodá další kompro, o kterém široce bájil. Tím se dostáváme k jeho druhé motivaci, neb ten člověk sám chtěl vyjet na výhodný dlouhodobý pobyt, u kterého však byl ten háček, že šlo o typ pobytu, který byl podle dohody ČSAV a MŠk možný pouze pro kmenové pracovníky VŠ. Tento háček se dal deaktivovat jedině protekcí z nejvyšších míst a taková protekce předpokládala mimořádný zřetel, mimořádný zájem. A ten zde byl, jak jásali někteří hodnostáři: <em>'Kolik nám ještě přiveze korespondence s emigranty a pomůže odhalit další, kteří by také chtěli emigrovat'.</em> Před létem 89 pak skutečně vyjel. Jestli něco přivezl, nevím, já ho od té doby osobně neviděl, a stejně to pak už neměl komu odevzdat.</p> <p style="text-align: justify;">Ledva vypukl samet, vyrazil jsem hned na Humboldtovo stipendium, o které jsem usiloval deset let. Celou záležitost jsem pustil z hlavy, neb se nad ní zavřela voda. Tedy z mého pohledu ano. Zato ten udavač byl svým selháním notně vyděšen a začal v tichosti budovat vylhávací kampaň. Sehnal dva spojence - aparátčíky, jednak vedoucího oddělení studující mládeže na ÚV ČSM v 50. letech, který byl pak převeden jako kádrová posila na Presidium ČSAV, a stal se tam tehdy nejvlivnějším úředníkem. S příchodem sametu se pak zase na toho nejvlivnějšího nevoleného úředníka vypracoval (v mezidobí byl z Presidia přesunut na jedno z akademických pracovišť). Ten druhý aparátčík druhdy byl ved. odboru na odd. školství a vědy ÚV KSČ. <strong>Tuhle trojici spojoval společný zájem prosperovat i za sametu</strong>, byť pravda na různých levelech, jak se teď ve vlasti říká.</p> <p style="text-align: justify;">Nejhůř na tom ale byl ten třetí, co působil nějakou dobu na ÚV KSČ - byl nejzranitelnější. Chtěl v rámci ČSAV vydržet do penze, a tak neměl na vybranou a musel se bohužel podepsat i pod čistou lež. Nejprve bylo ruče zameteno vše o tom udání pod koberec a nadto se naopak , <strong>vyfabrikovala ta čirá lež, že naopak já jsem jako udal svého udavače.</strong> Jenže o této jejich bájivé fabrikaci jsem roky neměl tušení, ač na jejím základě byl zlikvidován můj pracovní poměr s Akademií, byť to Zákoník práce fakticky nepřipouštěl. Ježto byl navíc zlikvidován 'bez udání důvodů', vytrvale jsem žádal právě o nějaké zdůvodnění, aby se od něj mohla odvíjet náprava. Nedostal jsem je nikdy - většinou jsem odpověď nedostal žádnou, nebo Akademie hrála divadlo, že nechápe, o co vlastně jde.</p> <p style="text-align: justify;">Přitom věc byla tak jednoduchá, že i strážmistr Flanderka z Putimi by ji zvládl za jedno odpoledne. <strong>Ten výměr Vl/Sz/141 je jednak podepsán tehdejším ředitelem ústavu, a ten se v něm odvolává na vyšetřovací komisi jím samotným zřízenou. </strong>Ergo, co by udělal strážmistr Flanderka? Zeptal by se toho ředitele na kauzu vůbec a na složení vyšetřovacích týmů (celkem kolem deseti lidí, všechno zaměstnanci Akademie). A pak by si dal jednoho velkýho panáka na kuráž a postupně pohovořil s těmi cca deseti členy vyšetřovacích týmů. Jak prosté, milý Watsone!</p> <p style="text-align: justify;">A kdo to chce vidět i s fragmentární dokumentací přímo v tom historickém sborníku NTM, má link níže. V NTM totiž podmínky pro prezentace poznatků jsou. Na rozdíl od akademie, kde taková - jistě samozřejmost - je vedením účelově zablokovávána.</p> <p style="text-align: justify;">----------------</p> <p class="Default" style="text-align: justify;">Autor působí přes dvacet let na Dálném východě a v Tichomoří. Je prvním známým Evropanem, který se stal univerzitním profesorem v obou nejvyspělejších zemích Dálného východu. Jeho hlavním oborem je fullerenova věda a nanotechnologie, přednáší i o vědecke etice.</p> <p class="Default" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Default" style="text-align: justify;"> </p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/90af5090e3c1cf470a5429016ec0bcfc_S.jpg" alt="Ústav fyzikální chemie a elektrochemie AV, působiště autora článku profesora Zdeňka Slaniny do odchodu do zahraničí " /></div><div class="K2FeedIntroText"><p class="Default" style="text-align: justify;">Jak se pamětníkům asi vybaví, nadpis je jak v duchu kazisvětských poznámek od některých předčtenářů detektivek třeba od Agathy Christie, kteří záměrně hned do některé z prvních stran připisovali: <em>Vrahem je zahradník!</em> Jak laskavý čtenář jistě později nahlédne, ten titulek je zde veskrze případný. Nedávno se mi vybavil známý dialog Wericha s Horníčkem o Shakespearovi, který vrcholí Werichovým hodnocením: <em>"Dva zámky plný spisovatelů! To byl génius! V dobách, kdy to slovo nebylo vobnošený."</em> Ty dva zámky plný spisovatelů se vztahovaly k zámkům Dobříš a Budmerice. Ty byly v držení spisovatelské obce, tedy Literárních fondů, a sloužily zejména k tvůrčím pobytům. Ceny tam byly nominální, asi jako dnes v parlamentní kafiterii. Ten dialog se mi vybavil nad jednou literaturou faktu, přesněji memoáry <span>předsedy  bývalé ČSAV </span>v letech 1985-89 Josefa Římana, které vyšly na sklonku minulého roku.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;">O těch pamětech bych totiž řekl: <em>Dva zámky plný historiků něco podobného dosud nevytvořily.</em> Budiž ale jinak řečeno, že na hodnotnou literaturu faktu, jakou dřív tvořil třeba Miloš Hubáček či Miroslav Ivanov, dnes navazuje kupř. Jaroslav Čvančara. A v oboru memoárů třeba na paměti psychiatra Vladimíra Vondráčka kvalitou pak kniha, kterou mám na mysli. Jde o paměti předsedy (v letech 1985-89) bývalé ČSAV Josefa Římana, vydané společně s popularizátorem vědy Františkem Houdkem v nakladatelství Galén: <strong><em>Od pluhu do senátu a zpátky.</em></strong> Prolíná se zde jak běh života vědce, tak i historie naší nejvýznamnější vědecké instituce. Kniha se dotýká mnoha otázek z nedávné historie české vědy. Tedy otázek, kterým se naši akademičtí historici ještě nevěnují, neb jsou zatím příliš živé. Právě proto jde o knihu, kterou ani dva zámky plné historiků vytvořit nemohly.</p> <p style="text-align: justify;">Mimo vší nadání jsem v té knize i zmíněn, a sice v epizodě o jednom kariérním denunciantovi, který je jednoznačně popsán informací, že se v roce 1994, kdy mu bylo šestašedesát let, stal předsedou Učené společnosti. Pravda, dnes na rozdíl od ČSAV, téměř neznámé. A tak jsem do titulku vložil informaci, jakou nepřející čtenáři vpisovali někam na začátek detektivek. Ten kariérní denuciant z roku 1988 samozřejmě o šest let později naopak vystupoval jako rozhořčený odpůrce takovýchto nepravostí, kteréžto pokrytecké jednání je v knize výstižně popsáno latinským citátem: <em>Rebus sic stantibus.</em> Tedy, že v tom roce 1988 nadšeně denuncioval, vycházeje z předpokladu, že to bude oceňováno i v budoucnu, tedy denuncioval <em>"za předpokladu, že věci zůstanou, jak jsou"</em>, jak zní překlad té floskule. A protože se toho jistě ještě dlouho žádný akademický historik neodváží, povím ten příběh znovu ve stručnosti sám. Taky i proto, že se údy akademie dodnes tváří, že se jich to opravdu, ale opravdu netýká, a vůbec, ale vůbec netuší, proč by se jich to týkat mělo. Kniha to případně nazývá pravým Kocourkovem, kde se takové věci zametají pod koberec - o pravdu vedení akademie totiž nejde vůbec.</p> <p style="text-align: justify;">V osmdesátých letech se v Praze zrodila jistá chemická koncepce, která byla autory rozvíjena v řadě prací, začaly na ně navazovat práce jiných autorů, chystaly se velké sumarizující články, proslovovaly 'objevné' přednášky. Leč byl to celé jen nesmysl založený na učebnicových neznalostech. Věc jsem korektně opravil, opublikoval v cizině a chtěl ještě připravit čtivější článek pro americký časopis Journal of Chemical Education (Časopis chemického vzdělávání - JCE), a sice k výročí narození jednoho ze zakladatelů oboru - J. W. Gibbse. Článek však již nemohl být odeslán. Před létem 1988 jeden z autorů chybné koncepce, udal moci mou korespondenci s emigrantem.</p> <p style="text-align: justify;">Vypuklo obludné vyšetřování mé protistátní činnosti, kdy výslech střídal výslech - byl jsem obviňován z vyzrazení utajovaných skutečností do ciziny, úmyslu emigrovat, apod. Věc směřovala k okamžitému vyhazovu z práce a trestnímu stíhání. The worst-case scenario mohlo být tak deset let ve třetí nápravně-výchovné skupině ve Valdicích. Těch deset let dostala jistá občanka za větu v dopise manželovi v emigraci, totiž, že manželky sovětských důstojníků vykoupily v Mimoni maso.</p> <p style="text-align: justify;">Po mnoha peripetiích se věc začala obracet k lepšímu, když nakonec právě tehdejší <strong>předseda ČSAV akademik Josef Říman můj vyhazov nebyl ochoten podpořit,</strong> čímž jsem se dostal z nejhorší fáze. Totalitní část té kauzy jsem před časem podrobně zveřejnil ve sborníku NTM (Národní technické muzeum) a zjednodušená verze vyšla i v mezinárodním časopise pro historii a etiku věd ve Švýcarsku. Podstatně dříve vyšel i ten zabrzděný článek v JCE, už v r. 1991. Je to pochopitelně čistě odborný text; z širšího hlediska je zajímavá hlavně poznámka pod čarou na prvé straně: <em>'Původně byl článek zamýšlen pro věnování 150. výročí narození Josiah Willarda Gibbse (1839-1903). Ačkoliv byl článek v r. 1988 hotov, nemohl už být zavčas odeslán, neb autorovy mezinárodní kontakty byly na dva roky obstaveny tehdejší místní úřední mocí.'</em></p> <p style="text-align: justify;">Jenže i když jsem z práce <strong>nakonec vyhozen nebyl,</strong> byl nicméně vydán trestní výměr Vl/Sz/141, kterým též <strong>došlo k tomu zablokování mých kontaktů do zahraničí, a tím třeba i publikování v cizině.</strong> Denunciantova cíle bylo dosaženo - článek neměl šanci na vyjití.</p> <p style="text-align: justify;">Leč moc se nevzdávala - byla mne rozhodnuta z práce stejně vyhodit, jen co udavač dodá další kompro, o kterém široce bájil. Tím se dostáváme k jeho druhé motivaci, neb ten člověk sám chtěl vyjet na výhodný dlouhodobý pobyt, u kterého však byl ten háček, že šlo o typ pobytu, který byl podle dohody ČSAV a MŠk možný pouze pro kmenové pracovníky VŠ. Tento háček se dal deaktivovat jedině protekcí z nejvyšších míst a taková protekce předpokládala mimořádný zřetel, mimořádný zájem. A ten zde byl, jak jásali někteří hodnostáři: <em>'Kolik nám ještě přiveze korespondence s emigranty a pomůže odhalit další, kteří by také chtěli emigrovat'.</em> Před létem 89 pak skutečně vyjel. Jestli něco přivezl, nevím, já ho od té doby osobně neviděl, a stejně to pak už neměl komu odevzdat.</p> <p style="text-align: justify;">Ledva vypukl samet, vyrazil jsem hned na Humboldtovo stipendium, o které jsem usiloval deset let. Celou záležitost jsem pustil z hlavy, neb se nad ní zavřela voda. Tedy z mého pohledu ano. Zato ten udavač byl svým selháním notně vyděšen a začal v tichosti budovat vylhávací kampaň. Sehnal dva spojence - aparátčíky, jednak vedoucího oddělení studující mládeže na ÚV ČSM v 50. letech, který byl pak převeden jako kádrová posila na Presidium ČSAV, a stal se tam tehdy nejvlivnějším úředníkem. S příchodem sametu se pak zase na toho nejvlivnějšího nevoleného úředníka vypracoval (v mezidobí byl z Presidia přesunut na jedno z akademických pracovišť). Ten druhý aparátčík druhdy byl ved. odboru na odd. školství a vědy ÚV KSČ. <strong>Tuhle trojici spojoval společný zájem prosperovat i za sametu</strong>, byť pravda na různých levelech, jak se teď ve vlasti říká.</p> <p style="text-align: justify;">Nejhůř na tom ale byl ten třetí, co působil nějakou dobu na ÚV KSČ - byl nejzranitelnější. Chtěl v rámci ČSAV vydržet do penze, a tak neměl na vybranou a musel se bohužel podepsat i pod čistou lež. Nejprve bylo ruče zameteno vše o tom udání pod koberec a nadto se naopak , <strong>vyfabrikovala ta čirá lež, že naopak já jsem jako udal svého udavače.</strong> Jenže o této jejich bájivé fabrikaci jsem roky neměl tušení, ač na jejím základě byl zlikvidován můj pracovní poměr s Akademií, byť to Zákoník práce fakticky nepřipouštěl. Ježto byl navíc zlikvidován 'bez udání důvodů', vytrvale jsem žádal právě o nějaké zdůvodnění, aby se od něj mohla odvíjet náprava. Nedostal jsem je nikdy - většinou jsem odpověď nedostal žádnou, nebo Akademie hrála divadlo, že nechápe, o co vlastně jde.</p> <p style="text-align: justify;">Přitom věc byla tak jednoduchá, že i strážmistr Flanderka z Putimi by ji zvládl za jedno odpoledne. <strong>Ten výměr Vl/Sz/141 je jednak podepsán tehdejším ředitelem ústavu, a ten se v něm odvolává na vyšetřovací komisi jím samotným zřízenou. </strong>Ergo, co by udělal strážmistr Flanderka? Zeptal by se toho ředitele na kauzu vůbec a na složení vyšetřovacích týmů (celkem kolem deseti lidí, všechno zaměstnanci Akademie). A pak by si dal jednoho velkýho panáka na kuráž a postupně pohovořil s těmi cca deseti členy vyšetřovacích týmů. Jak prosté, milý Watsone!</p> <p style="text-align: justify;">A kdo to chce vidět i s fragmentární dokumentací přímo v tom historickém sborníku NTM, má link níže. V NTM totiž podmínky pro prezentace poznatků jsou. Na rozdíl od akademie, kde taková - jistě samozřejmost - je vedením účelově zablokovávána.</p> <p style="text-align: justify;">----------------</p> <p class="Default" style="text-align: justify;">Autor působí přes dvacet let na Dálném východě a v Tichomoří. Je prvním známým Evropanem, který se stal univerzitním profesorem v obou nejvyspělejších zemích Dálného východu. Jeho hlavním oborem je fullerenova věda a nanotechnologie, přednáší i o vědecke etice.</p> <p class="Default" style="text-align: justify;"> </p> <p class="Default" style="text-align: justify;"> </p></div> Zákaz mentolových cigaret promění trh s tabákem 2018-11-14T07:09:02+00:00 2018-11-14T07:09:02+00:00 http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2434-zakaz-mentolovych-cigaret-promeni-trh-s-tabakem ŠTĚPÁN KŘEČEK, hlavní ekonom BH Securities stepan.krecek@bhs.cz <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/dd8717d03149543c5feef7a66595fa19_S.jpg" alt="Mentolové cigarety budou i v EU už jen minulostí. Europoslanci odhlasovali jejich zákaz do roku 2022. " /></div><div class="K2FeedIntroText"><p class="gmail-msonospacing" style="text-align: justify;">Pád ceny akcií British American Tobacco způsobilo pět let staré rozhodnutí správní rady Amerického úřadu pro potraviny a léčiva, které tvrdí, že mentolové cigarety představují větší zdravotní riziko než běžné cigarety. Na základě tohoto rozhodnutí se nyní začne proměňovat celý americký trh s tabákem. Některá podnikatelská odvětví jsou citlivá na nastavení regulatorních podmínek. V případech, kdy se regulace změní, může docházet ke skokovým výkyvům v cenách akcií. Příkladem z poslední doby jsou akcie společnosti British American Tobacco, která je největší veřejně obchodovanou tabákovou společností na světě.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p class="gmail-msonospacing" style="text-align: justify;"> </p> <p class="gmail-msonospacing">Cena akcií British American Tobacco se ještě před rokem pohybovala kolem 51 liber, dnes se však propadá k úrovni 29 liber. Sestupný trend vyvrcholil během včerejšího obchodování, kdy došlo k pádu ceny akcií o téměř 11 procent. V průběhu dneška cena akcií dál klesá. <strong>Důvodem k poklesu ceny akcií bylo zveřejnění informací deníku The Wall Street Journal, že Americký úřad pro potraviny a léčiva chce zakázat prodej cigaret s příchutí mentolu.</strong> British American Tobacco přitom vlastní oblíbenou značku mentolových cigaret Newport, která podle analýzy společnosti Barclays tvoří zhruba čtvrtinu zisků celého koncernu. <strong>Cena akcií zareagovala na informace o nových regulatorních podmínkách okamžitě,</strong> přestože bude trvat zhruba dva roky, než zákaz bude moci vstoupit v účinnost. Mezitím se British American Tobacco zaměří na uvádění nových tabákových výrobků na trh. Do budoucna tabákové koncerny počítají s rostoucí oblibou zahřívaného tabáku a nové generace elektronické nikotinové páry.</p> <p class="gmail-msonospacing"> </p> <p><span>S pozdravem a přáním pěkného dne</span></p> <p><span> </span></p> <p><strong><span>Ing. Štěpán Křeček, MBA</span></strong></p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/dd8717d03149543c5feef7a66595fa19_S.jpg" alt="Mentolové cigarety budou i v EU už jen minulostí. Europoslanci odhlasovali jejich zákaz do roku 2022. " /></div><div class="K2FeedIntroText"><p class="gmail-msonospacing" style="text-align: justify;">Pád ceny akcií British American Tobacco způsobilo pět let staré rozhodnutí správní rady Amerického úřadu pro potraviny a léčiva, které tvrdí, že mentolové cigarety představují větší zdravotní riziko než běžné cigarety. Na základě tohoto rozhodnutí se nyní začne proměňovat celý americký trh s tabákem. Některá podnikatelská odvětví jsou citlivá na nastavení regulatorních podmínek. V případech, kdy se regulace změní, může docházet ke skokovým výkyvům v cenách akcií. Příkladem z poslední doby jsou akcie společnosti British American Tobacco, která je největší veřejně obchodovanou tabákovou společností na světě.</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p class="gmail-msonospacing" style="text-align: justify;"> </p> <p class="gmail-msonospacing">Cena akcií British American Tobacco se ještě před rokem pohybovala kolem 51 liber, dnes se však propadá k úrovni 29 liber. Sestupný trend vyvrcholil během včerejšího obchodování, kdy došlo k pádu ceny akcií o téměř 11 procent. V průběhu dneška cena akcií dál klesá. <strong>Důvodem k poklesu ceny akcií bylo zveřejnění informací deníku The Wall Street Journal, že Americký úřad pro potraviny a léčiva chce zakázat prodej cigaret s příchutí mentolu.</strong> British American Tobacco přitom vlastní oblíbenou značku mentolových cigaret Newport, která podle analýzy společnosti Barclays tvoří zhruba čtvrtinu zisků celého koncernu. <strong>Cena akcií zareagovala na informace o nových regulatorních podmínkách okamžitě,</strong> přestože bude trvat zhruba dva roky, než zákaz bude moci vstoupit v účinnost. Mezitím se British American Tobacco zaměří na uvádění nových tabákových výrobků na trh. Do budoucna tabákové koncerny počítají s rostoucí oblibou zahřívaného tabáku a nové generace elektronické nikotinové páry.</p> <p class="gmail-msonospacing"> </p> <p><span>S pozdravem a přáním pěkného dne</span></p> <p><span> </span></p> <p><strong><span>Ing. Štěpán Křeček, MBA</span></strong></p></div> Jan Zahradil je kandidátem na příštího předsedu EK 2018-11-13T17:50:09+00:00 2018-11-13T17:50:09+00:00 http://www.fragmenty.cz/index.php/eu/item/2433-jan-zahradil-je-kandidatem-na-pristiho-predsedu-ek IVANA HASLINGEROVÁ haslingerova@fragmenty.cz <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/5d86ca7df72084d7a770d805058ab00d_S.jpg" alt="Zamezil by Jan Zahradil jako předseda EK dalšímu přílivu afrických hostů matky Merkelové a zachránil jí tak před její apokalypsou?" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;" align="center"><strong>Český europoslanec Jan Zahradil byl potvrzen jako volební lídr (tzv. Spitzenkandidat) </strong><strong>třetí nejpočetnější frakce v Evropském parlamentu, </strong><strong>Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Zařadil se tak mezi možné kandidáty na příštího předsedu Evropské komise. Jeho protivníky jsou zatím </strong>německý lidovec a holandský socialista. Nejsou od sebe téměř k rozeznání, oba chtějí dále posilovat moc Bruselu na úkor členských států.  Zahradil naopak nabízí sice proevropský, ale alespoň reformní program. Ukáže se tedy, jsou-li poslanci v EU rovněž nespokojeni se situací v EU a nebudou-li nadále slepě poslouchat multikulturní příkazy z Německa. Našemu listu pan europoslanec sdělil, že kampaň oficiálně zahájí v Bruselu 28. listopadu s třemi následujícími prioritami:</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;" align="center">"<em>Za prvé, Evropská unie potřebuje <strong>Velký právní úklid.</strong> Musí udělat revizi celého balíku komunitárního práva, zjednodušit jej, odstranit nadbytečné, zastaralé a nepoužívané předpisy, přestat zatěžovat podnikatelský sektor.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Za druhé, v době rostoucího protekcionismu má Evropská unie jedinečnou šanci <strong>stát se naopak globálním lídrem v oblasti volného obchodu</strong>, odstraňování překážek, otevírání a propojování trhů. Příkladem budiž obchodní smlouva EU-Japonsko, která vytvoří největší zónu volného obchodu na světě.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Za třetí, pokud EU myslí vážně boj s nelegální migrací a ochranu vnějších hranic, musí přestrukturovat rozpočet tak, aby byla schopna pomoci hraničním státům – Bulharsku, Řecku, Itálii, Španělsku – a <strong>ne jen dále nafukovat agentury typu Frontex</strong>, jak to chce pan Juncker.“</em> </p> <p style="text-align: justify;">Priority jsou to dobré, až na to, že EU se migrantů nechce vzdát. Snem jejích představitelů pod taktovkou Německa je naředit evropské národy přistěhovalci, kteří nebudou nic namítat proti splnění jejich snů - vzniku jednotného superstátu EU. Alespoň nikdy dosud žádný z představitelů Bruselu neřekl, že vykáže nebezpečné hosty matky Merkelové  ze země a nedovolí vstup dalších. Proto se obávám, že tito megalomanští fanatici pana Zahradila nezvolí. Ráda bych se ale mýlila a když už není, díky našim proevropsky laděným politikům, situace zralá  na co nejrychlejší CZEXIT, tak by bylo zvolení Jana Zahradila tou nejlepší možností. To že se k tomuto kroku odhodlal tento europoslanec, který se problematice zahraniční politiky věnuje více než dvacet let a v EP se pohybuje neustále od roku 2004, možná svědčí o tom, že názory v kuloárech EP jsou rozumnější, než v současném vedení, a že  si europoslanci tajně přejí změnu evropské politiky.  Uvidíme.</p> <p style="text-align: justify;">V každém případě by<strong> zvolení Jana Zahradila  bylo velmi kladnou změnou pro současnou EU a přispělo by to rovněž ke zviditelnění naší země na mezinárodní úrovni</strong> jak to v gratulaci Janu Zahradilovi zdůraznil předseda občanských demokratů Petr Fiala:<em> „</em><em>Gratuluji Janu Zahradilovi, kterého frakce Evropských konzervativců a reformistů potvrdila jako svého spitzenkandidáta do nacházejících voleb do EP. Jan Zahradil je historicky prvním a jediným spitzenkandidátem ze zemí střední a východní Evropy. Je to úspěch nejen pro ODS, ale i pro ČR, protože jeho kandidatura přispěje ke zviditelnění naší země na evropské a mezinárodní úrovni. Jan Zahradil je v oblasti evropské politiky a agendy zkušeným politikem, ale především odborníkem, který prosazuje proevropskou, pozitivní a reformní politiku.“</em></p> <p style="text-align: justify;">Málokdo již si vzpomene na to, že v roce 2005<strong> frakci ECR Jan Zahradil založil</strong> a že se mu po velice komplikované dlouholeté práci povedlo uvést svůj sen ve skutečnost. ECR se stala třetí nejsilnější frakcí v EU. Již proto bych mu přála, aby svou práci nedělal zbytečně a sklidil tento úspěch.</p> <p style="text-align: justify;">I když nevěřím, že je EU reformovatelná a nejlépe by bylo z ní odejít pokud možno včera, jsem realista a vím, že moje přání je dosud pouze v kategorii snů. Proto přeji upřímně panu Zahradilovi úspěch, aby alespoň trochu zmírnil sebevražednou politiku Bruselu a oddálil zánik evropské civilizace přestěhováním afrického kontinentu do ní. </p></div> <div class="K2FeedImage"><img src="http://www.fragmenty.cz/media/k2/items/cache/5d86ca7df72084d7a770d805058ab00d_S.jpg" alt="Zamezil by Jan Zahradil jako předseda EK dalšímu přílivu afrických hostů matky Merkelové a zachránil jí tak před její apokalypsou?" /></div><div class="K2FeedIntroText"><p style="text-align: justify;" align="center"><strong>Český europoslanec Jan Zahradil byl potvrzen jako volební lídr (tzv. Spitzenkandidat) </strong><strong>třetí nejpočetnější frakce v Evropském parlamentu, </strong><strong>Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Zařadil se tak mezi možné kandidáty na příštího předsedu Evropské komise. Jeho protivníky jsou zatím </strong>německý lidovec a holandský socialista. Nejsou od sebe téměř k rozeznání, oba chtějí dále posilovat moc Bruselu na úkor členských států.  Zahradil naopak nabízí sice proevropský, ale alespoň reformní program. Ukáže se tedy, jsou-li poslanci v EU rovněž nespokojeni se situací v EU a nebudou-li nadále slepě poslouchat multikulturní příkazy z Německa. Našemu listu pan europoslanec sdělil, že kampaň oficiálně zahájí v Bruselu 28. listopadu s třemi následujícími prioritami:</p> </div><div class="K2FeedFullText"> <p style="text-align: justify;" align="center">"<em>Za prvé, Evropská unie potřebuje <strong>Velký právní úklid.</strong> Musí udělat revizi celého balíku komunitárního práva, zjednodušit jej, odstranit nadbytečné, zastaralé a nepoužívané předpisy, přestat zatěžovat podnikatelský sektor.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Za druhé, v době rostoucího protekcionismu má Evropská unie jedinečnou šanci <strong>stát se naopak globálním lídrem v oblasti volného obchodu</strong>, odstraňování překážek, otevírání a propojování trhů. Příkladem budiž obchodní smlouva EU-Japonsko, která vytvoří největší zónu volného obchodu na světě.</em></p> <p style="text-align: justify;"><em>Za třetí, pokud EU myslí vážně boj s nelegální migrací a ochranu vnějších hranic, musí přestrukturovat rozpočet tak, aby byla schopna pomoci hraničním státům – Bulharsku, Řecku, Itálii, Španělsku – a <strong>ne jen dále nafukovat agentury typu Frontex</strong>, jak to chce pan Juncker.“</em> </p> <p style="text-align: justify;">Priority jsou to dobré, až na to, že EU se migrantů nechce vzdát. Snem jejích představitelů pod taktovkou Německa je naředit evropské národy přistěhovalci, kteří nebudou nic namítat proti splnění jejich snů - vzniku jednotného superstátu EU. Alespoň nikdy dosud žádný z představitelů Bruselu neřekl, že vykáže nebezpečné hosty matky Merkelové  ze země a nedovolí vstup dalších. Proto se obávám, že tito megalomanští fanatici pana Zahradila nezvolí. Ráda bych se ale mýlila a když už není, díky našim proevropsky laděným politikům, situace zralá  na co nejrychlejší CZEXIT, tak by bylo zvolení Jana Zahradila tou nejlepší možností. To že se k tomuto kroku odhodlal tento europoslanec, který se problematice zahraniční politiky věnuje více než dvacet let a v EP se pohybuje neustále od roku 2004, možná svědčí o tom, že názory v kuloárech EP jsou rozumnější, než v současném vedení, a že  si europoslanci tajně přejí změnu evropské politiky.  Uvidíme.</p> <p style="text-align: justify;">V každém případě by<strong> zvolení Jana Zahradila  bylo velmi kladnou změnou pro současnou EU a přispělo by to rovněž ke zviditelnění naší země na mezinárodní úrovni</strong> jak to v gratulaci Janu Zahradilovi zdůraznil předseda občanských demokratů Petr Fiala:<em> „</em><em>Gratuluji Janu Zahradilovi, kterého frakce Evropských konzervativců a reformistů potvrdila jako svého spitzenkandidáta do nacházejících voleb do EP. Jan Zahradil je historicky prvním a jediným spitzenkandidátem ze zemí střední a východní Evropy. Je to úspěch nejen pro ODS, ale i pro ČR, protože jeho kandidatura přispěje ke zviditelnění naší země na evropské a mezinárodní úrovni. Jan Zahradil je v oblasti evropské politiky a agendy zkušeným politikem, ale především odborníkem, který prosazuje proevropskou, pozitivní a reformní politiku.“</em></p> <p style="text-align: justify;">Málokdo již si vzpomene na to, že v roce 2005<strong> frakci ECR Jan Zahradil založil</strong> a že se mu po velice komplikované dlouholeté práci povedlo uvést svůj sen ve skutečnost. ECR se stala třetí nejsilnější frakcí v EU. Již proto bych mu přála, aby svou práci nedělal zbytečně a sklidil tento úspěch.</p> <p style="text-align: justify;">I když nevěřím, že je EU reformovatelná a nejlépe by bylo z ní odejít pokud možno včera, jsem realista a vím, že moje přání je dosud pouze v kategorii snů. Proto přeji upřímně panu Zahradilovi úspěch, aby alespoň trochu zmírnil sebevražednou politiku Bruselu a oddálil zánik evropské civilizace přestěhováním afrického kontinentu do ní. </p></div>