Fragmenty - KŘESŤANSTVÍ vs. ISLÁM
sobota, 01 leden 2011 00:00

Australian Parks

Napsal(a)

Cradle Park Banner

Welcome!

This is a basic site about the beautiful and fascinating parks of Australia.

On this site you can read all about my travels to different parks, see photos, and find links to park websites.

This sample site is an example of using the core of Joomla! to create a basic website, whether a "brochure site,"  a personal blog, or as a way to present information on a topic you are interested in.

Read more about the site in the About Parks module.

 

Přejeme panu kardinálovi mnoho zdraví a sil do nelehké práce v příštích letech při kultivaci a morální obrodě našeho tolik zkoušeného a morálně tak poničeného národa. Ať mu v tom pomáhá Bůh a splní se mu všechny sny a tajná přání.

sobota, 01 leden 2011 00:00

Administrator Components

Napsal(a)

All components also are used in the administrator area of your website. In addition to the ones listed here, there are components in the administrator that do not have direct front end displays, but do help shape your site. The most important ones for most users are

  • Media Manager
  • Extensions Manager
  • Menu Manager
  • Global Configuration
  • Banners
  • Redirect

 

Media Manager

The media manager component lets you upload and insert images into content throughout your site. Optionally, you can enable the flash uploader which will allow you to to upload multiple images. Help


Extensions Manager

The extensions manager lets you install, update, uninstall and manage all of your extensions. The extensions manager has been extensively redesigned for Joomla! 1.6, although the core install and uninstall functionality remains the same as in Joomla 1.5. Help


Menu Manager

The menu manager lets you create the menus you see displayed on your site. It also allows you to assign modules and template styles to specific menu links. Help


Global Configuration

The global configuration is where the site administrator configures things such as whether search engine friendly urls are enabled, the site meta data (descriptive text used by search engines and indexers) and other functions. For many beginning users simply leaving the settings on default is a good way to begin, although when your site is ready for the public you will want to change the meta data to match its content. Help


Banners

The banners component provides a simple way to display a rotating image in a module and, if you wish to have advertising, a way to track the number of times an image is viewed and clicked. HelpRedirect

The redirect component is used to manage broken links that produce Page Not Found (404) errors. If enabled it will allow you to redirect broken links to specific pages. It can also be used to manage migration related URL changes. Help

neděle, 20 květen 2018 11:23

VYHLEDÁVÁNÍ ČLÁNKŮ

Napsal(a)

VYHLEDÁVÁNÍ ČLÁNKŮ

pondělí, 23 únor 2015 17:05

Šéfredaktor

Napsal(a)

Šéfredaktor

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze), E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, vědecký obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel doc.Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina, autorky tamních pohádek "Strašidla ze Zálesí". (Biografie v pátém vydání "Who is ...?", říjen 2006)

Podrobnější informace získáte kliknutím na: 

Poslání revue Fragmenty

Vydavatel: Kulturní komise ČR

Kontakty a tiráž

Možnosti presentace v revue Fragmenty

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Šéfredaktor

© Kulturní komise ČR

středa, 23 červenec 2014 11:48

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Napsal(a)

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Revue Fragmenty se koncentruje na rozhodující témata české, evropské i světové politiky, ekonomiky, byznysu, morálky a kultury společnosti. Snaží se analyzovat pozadí, motivaci a vztahy mezi jejich aktéry a vysvětlit čtenářům, jaké důsledky mohou z nich pro ně plynout, aby se občané mohli orientovat při volbách a rovněž ve svém profesním životě. Aby se při volbách do zákonodárných sborů neorientovali podle toho, s kým spí ta která obstarožní celebrita, ale podle toho, co pro ně během svého působení ta která osobnost či vláda udělala prospěšného. Chceme lidem otevřít oči a protože jsme skutečně nezávislým médiem nemusíme jim vymývat mozky podle přání vydavatele či toho kterého politika, zprostředkováváme občanům nezkreslené informace, které jim dovolí orientovat se v politice, ekonomice, kultuře, morálce, a tím i ve svém životě. Využíváme k tomu důvěrné informace ze skutečně exkluzivních a spolehlivých zdrojů. 

OBSAH  neboli členění rubrik revue Fragmenty:

1. POLITIKA:  podrubriky: Ekoteror, Soudcokracie

2. EKONOMIKA:  podrubriky: Galerie úspěšných osobností, Byznys a TOP podnikatelé

3. SPOLEČNOST: podrubriky: Mediokracie, Rodina, školství a morálka, Věda, výzkum a vyspělost národa, Pláč zvířat a morálka národa

4. KŘESŤANSTVÍ vs. ISLÁM: podrubriky: Církev a morálka národa, Islámismus - zhouba civilizace

5. EVROPA:  podrubriky: Nejsme žádní multikulturní EUani, Eurozóna a ekonomika ČR

6. SVĚT:  

Podrobnosti o jednotlivých rubrikách a jejich podrubrikách:

1. hlavní rubrika: POLITIKA 

Protože po dobytí poslední pravicové a vlastenecké základny, Pražského hradu, levicí a eurofederalisty jsou všechna mainstreamová média plná levicové prosocialistické politiky a pravicově cítící občané nemají kromě Protiproudu a několika menších serverů kde získávat informace, nabízíme jim, coby „pravičáci jako řemen“ (tak jsme alespoň obstáli v testu knihy „Eurospeak“ bývalého europoslance Hynka Fajmona) základnu pro pravicové myšlenky necenzurované politickou korektností. Každá jiná cesta nás povede postupem času do otroctví, jak to výstižně napsal ve své knize "Cesta do otroctví" nobelovský ekonom Friedrich August von Hayek. Klademe důraz na to, že neexistuje nepolitická politika, že už tento samotný výraz je levicovou lží, která má lidi odpoutat od skutečného smyslu politiky – střetu idejí pravice a levice. Politika bez idejí vede k rozkladu všeho. Ve středu čeká na každou stranu dříve nebo později smrt, jak to trefně vystihl Petr Hájek ve své knize „Smrt ve středu“. Přáli bychom si přispět k tomu, aby pravicově cítící občané nepropadali malomyslnosti a neztráceli pevnou půdu pod nohama, ale aby i přes současné vítězství levice u nás a bohužel i v celé EU zvedli hrdě hlavu vzhůru a jeli dál", v duchu kréda zakladatele kapitalismu u nás, profesora ekonomie Václava Klause. Aby si občané po půl století vlády totalitárního socialismu vydobytý kapitalismus nedali již nikým vyrvat. Aby začali bojovat o navrácení svobody, národní svrchovanosti a standardní parlamentní demokracie v naší zemi tak, jak o to usilovali jejich předkové. 

POLITIKA: EKOTEROR

Komunisté začali vesele podnikat a po zkušenostech že jejich ideologie není schopna dlouhodobého přežití, nejsou již globálně nebezpeční. Vystřídali je ale snad ještě nebezpečnější ekologisté, kteří ve jménu veřejného blaha vyhazují 350 miliard dolarů ročně na opravu teploty zeměkoule o tisíciny stupně za sto let a za další megalomanské nesmysly místo toho, aby řešili skutečné problémy lidstva. Za tyto peníze vyhozené jen za jeden rok by se dala například vyčistit voda pro všechny obyvatele zeměkoule. Pod líbivou zástěrkou tzv. „zelené ideologie“  ožebračuje tento zelený mor šířící se ve jménu dobra celou planetu. Zelená ideologie - ekologismus - je největší zhoubou lidstva 21. století a je nutné se jí postavit! Proto této otázce věnujeme samostatnou podrubriku „Ekoteror".

POLITIKA: SOUDCOKRACIE

Důležitou rolí státu v každé společnosti, i té kapitalistické, je kromě zajištění jeho obrany i zajištění bezpečnosti občanů. Neboli dodržování zákonů, vymahatelnost práva a dobrá justiční politika. Bohužel na špatnou vymahatelnost dluhů, nesplácení faktur vedoucí k druhodné platební neschopnosti a na předpisy související s podnikáním si stěžují takřka všichni podnikatelé. Zdá se, že soudy přesunuly tuto problematiku na exekuční komoru. K čemu to vede darmo mluvit. Dalším obrovským problémem naší politické reperesentace je, že neustále mění podmínky pro podnikání a to nejen ohledně daní. Jedním slovem chování zákonodárců vůči těm, kteří táhnou naši ekonomiku - podnikatelům je špatné. Proto se této otázce věnujeme ve zvláštní podrubrice "Soudcokracie" , v níž informujeme čtenáře o novinkách v této oblasti, aby se alespoň částečně dokázali orientovat v té legislativní smršti, kterou na ně naši zákonodárci posílají.

2. hlavní rubrika EKONOMIKA 

Jsme zastánci svobodné tržní kapitalistické ekonomiky, kterou zastávali světoví ekonomové Adam Smith, Friedrich von Hayek, Milton Friedman, a významní státníci, jako Ronald Reagan, Margaret Thatcherová a Václav Klaus. Po Margaret Thatcherové nese tento ekonomický směr v Anglii název Thatcherismus, u nás Klausismus.  Pro Kalifornii znamenal tento ekonomický princip použitý tehdejším guvernérem Reaganem spolu s Miltonem Friedmanem zdvojnásobení rozpočtu! Každá socialistická cesta nás povede do otroctví, jak to skvěle vystihl ve své knize „Cesta do otroctví“ nobelovský ekonom Friedrich August von Hayek. Náš postoj jde proto shrnout v heslo: „Klausismus, nikoliv otroctví". Každou ekonomiku dělají finance, které řídí národní Centrální banky. Lidé by si měli proto vštípit jejich důležitost a mít stále na paměti co se stalo s Řeckem, které o ni po vstupu do eurozóny přišlo. V době, kdy i nám hrozí přijetím eura podobný osud je to opravdu důležité při případném referndu, aby správně volili osud svůj i svých dětí. Proto se věnujeme i bankám a financím.

EKONOMIKA: GALERIE ÚSPĚŠNÝCH OSOBNOSTÍ

Ekonomiku státu drží především průmysl a ten zajišťují dobří podnikatelé. Pro ty nejúspěšnější, kteří dělají pro své podniky či společnosti jim svěřené víc než je jejich povinností, jsme na žádost ČMA zavedli exkluzivní podrubriku „Galerie úspěšných osobností“, v níž  představujeme již přes 20 let vedoucí pracovníky našeho byznysu,  jejichž firmy vykazují růst a prosperitu. Jsou to skutečné osobnosti, které si nestěžují, ale pro své společnosti dělají víc, než je běžně zvykem. Představujeme v ní nejvýznamnější osobností naší podnikatelské scény. Zejména ty, kteří uspěli v soutěžích typu Manažer roku, Českých 100 nejlepších, Podnikatel roku či CZECH TOP 100...

EKONOMIKA: BYZNYS 

Bez úspěšných a schopných podnikatelů by ekonomika žádného státu nemohla existovat. Politici by měli proto vytvářet pro podnikatele co nejlepší zákony a podnikatelské prostředí. V podrubrice "Byznys" přinášíme informace pro podnikatele zda to politici pro ně opravdu dělají. Informace ohledně změn zákonů a podmínek pro podnikání a rovněž informujeme o akcích a soutěžích TOP podnikatelů pořádaných jejich profesními organizacemi - Svazem průmyslu a dopravy, Českou manažerskou asociací, Podnikatelskou komorou ČR, Svazem českých a moravských výrobních družstev a dalšími. 

3. hlavní rubrika KULTURA

Současní vůdcové našeho národa jako by si neuvědomovali, že po velkých panovnících zůstávají zejména stopy v kulturních památkách. Připomeňme například Karla IV. či vládce Florencie Lorenza I. Medicejského řečeného il Magnifico neboli Nádherný, mecenáše Michelangela, da Vinciho, Rafaela... Tito moudří vladaři věděli, že národ, který nemá vztah ke kultuře není hoden toho slova. Věděli, že prestiž kulturního národa a tím i jeho vládců ve světě vzroste investováním do umění a do kultury.

KULTURA: MEDIOKRACIE

I když si občané naivně myslí, že o jejich životech rozhodují politici, mýlí se. Informace o nich a o všem co se jich týká mají zprostředkované přes média. Ta manipulují jejich životy, jejich myšlením a postoji. Tato vláda médií zvaná mediokaracie je velice vážným nebezpečím neboť manipuluje jejich myšlením, rozhodováním a tedy jejich životy. Zmanipulovaný dav si neuvědomuje, že svůj postoj, za nějž vyrazí mnohdy do ulic bojovat, má vsugerovaný médii. Že média rozhodují o jejich životech, nemocech a dokonce i o způsobu jejich smrti, protože je to zájmem průmyslových odvětví a korporací, které média ovládají ať již prostřednictvím peněz za reklamu nebo přímo jako jejich majitelé ­– Bakalové, Babišové, Chrenkové a další, zejména němečtí miliardáři. Občané si neuvědomují, že se stávají fakticky otroky těchto lidí. Že takto ovládaná média pro ně vyrábějí „kauzy“ podle hesla Jana Wericha „To je blbý, to se bude líbit“, kterými jako zataženou oponou se snaží odpoutat jejich pozornost od skutečných problémů, týkajících se jejich každodenního života. 

Mediální manipulátoři namísto psaní o problémech státního dluhu píší o korupci a naivní závistiví občané se chytí na udičku jako pstruh na mušku a ve svých hospůdkách dávají spolustolovníkům k dobru, že už vědí, co je příčinou zdražení piva a všech jejich problémů, místo toho, aby šli lynčovat pana Bursíka, Kalouska a další ekonomické experty, kteří způsobili jejich ekonomické problémy. Revue Fragmenty chce těmto lidem otevřít oči a protože je skutečně nezávislým médiem a nemusí jim vymývat mozky podle přání vydavatele či toho kterého politika, zprostředkovává občanům nezkreslené informace, které jim dovolí orientovat se v mediální politice a tím i ve svém životě.

Z veřejného mediálního prostoru mainstreamových médií postupně mizí a v mnohých již prakticky  vymizely objektivní informace o tom, co pro nás občany dělá vláda, a nahradila je změť „kauz“ a množství nepodstatných informací např. o tom, s kým spí ta která obstarožní celebrita či kdo komu něco ukradl. Tyto záměrné mediální bubliny jsou účelově vypouštěny politiky propojenými s majiteli médií, aby odpoutaly naší pozornost od jejich chybných a mnohdy dokonce až kriminálních činů. Vědí, že občané bez skutečných informací jsou jen loutkami za jejichž vodící nitky tahají. Tomuto problému zvanému"Mediální mystifikace" věnujeme rovněž prostor v této rubrice.

A ještě horší je, že se to neděje pouze kvůli vymýtáním kauz jedné druhou, ale že se politici snaží vymazat z naší paměti přes mainstreamová média minulost celého národa a v poslední době i celého kontinentu zvaného Evropa. Tím nám chtějí zabránit čerpat ze zkušenosti našich předků. Spoléhají se na to, že si za čas nebude nikdo z minulosti nic pamatovat a oni budou moci jednou pateticky obhajovat takové zrůdy a masové vrahy jako Che Guevaru, Hitlera, Lenina či Stalina. Že nová generace nebude znát pojem národ, vlastenectví, rodina, otec, matka, Bůh... Tito manipulátoři dobře vědí, že bez  pevného ukotvení v minulosti se jim podaří z občanů vyrobit poslušný nevzdělaný dav, který je snáze ovladatelný, a oni, zejména ti  bruselští, mu mohou líbivou formou v rámci veřejného blaha a jeho dobra přikazovat, co má jíst, pít, čím se léčit. Tato role médií je snad ze všeho nejnebezpečnější a  věnujeme  jí proto prostor zvaný "Média a minulost národa".

KULTURA: PLÁČ ZVÍŘAT A MORÁLKA NÁRODA

Kultura a vyspělost národa se nejlépe projeví ve vztahu k potřebným, kteří se nemohou bránit, nehlasuji ve volbách a potřebují naši pomoc. Proto by se měl každý kulturní stát starat i o opuštěná zvířata a postihovat neurvalé chování k nim. Stát, který namísto útulku má pro ně jen rasovny, není hoden úcty i kdyby měl jinak sebevětší rozvoj. Pes není věc, ale chlupatá láska na čtyřech nohách. Problémům těmto němých tvorů se věnujeme v podrubrice "Pláč zvířat a morálka národa" .

KULTURA: VĚDA, VÝZKUM A VYSPĚLOST NÁRODA

Rozvoj a vyspělost každé společnosti závisí samozřejmě na úrovni vědeckých výsledků. Bez nich bychom neměli mobily, počítače, přístroje ve zdravotnictví, léky, prostě žili bychom na úrovni lovců mamutů. A pokud se na novinku přijde v dané zemi, přinese jí to do stání pokladny velké zisky. Proto se této problematice věnujeme v podrubrice "Věda a výzkum a vyspělost národa"  Protože občany zajímají snad nejvíc ze všeho vědecké výsledky ve zdravotnictví informujeme je o tom jak se řeší peníze na výzkum nových léčiv a jejich zavádění do prodeje a o novinkách v této oblasti obecně. Bohužel politici právě zde šetří a podceňují tuto oblast. Snad proto, že sami jsou vesměs mladí a zdraví a neuvědomují si, že i oni budou jednou potřebovat léky a lékaře. A to nejen oni kvůli věku, ale i jejich rodiny. Stačí se rozhlédnout kolem sebe kolik dětí trpí například rakovinou, kolik mladých lidí končí kvůli automobilům na vozítku... 

KULTURA: RODINA, ŠKOLA A MORÁLKA MLÁDEŽE

Z našeho života se , bohužel, vytrácí morální rozměr. Mizí zdvořilost, slušnost, úcta dětí k rodičům neřku-li k učitelům, úcta mladších zaměstnanců ke zkušeným odborníkům, o úctě ke starým nemohoucím lidem nemluvě. Jedním slovem - vytrácí se nám ze života lidskost. Nahrazuje ji vulgarita, rozeřvanost, hulvátství, neustálý boj o pozice, neustálý nedostatek času na sebe sama, na rodinu a přátele. Lásku, vřelost a cit nahrazuje čím dál víc virtuální sex a počítačové debaty s protějšky, o nichž nic nevíme. A nejhorší je, že to mladá generace již pokládá za zcela přirozené. Tomuto neštěstí se  snažíme v naší revui postavit a zamýšlet se nad tím, jakou roli v tom hraje škola, rodina a rovněž církev, která v minulosti hrála velkou roli při výchově mladé generace ve školách i při vlivu na dospělé občany v kostelích.  Proto otázce školství věnujeme samostatnou podkapitolu „Rodina, škola a morálka mládeže“.

4. hlavní rubrika KŘESŤANSTVÍ vs. ISLÁM

Svět postavený doslova vzhůru nohama se dostává nejen díky nákladné neomarxistické zelené a multikulturní politice do stále většího ekonomického propadu ale především do propadu morálního. I když s touto pohromou nemáme globálně sílu pohnout, přesto můžeme alespoň v domácí politice, i přes silný tlak našeho protektora EU, něco dělat s důrazem na základní lidské hodnoty, jimiž jsou duchovní podstata a morální rozměr našeho bytí na tomto světě. Morální a duchovní rozměr je velice důležitou součástí a troufáme si říci, že nejdůležitější součástí našeho života. Rozměr, který odlišuje člověka od ostatních živočichů planety. Chceme upozorňovat, že pro skutečně plnohodnotné prožití života hodné tvora zvaného Homo Sapiens je pochopení této skutečnosti to nejdůležitější. Bohužel i po revoluci se pro snahu o rychlou ekonomickou nápravu komunisty zbídačelé země pozapomnělo na morální výchovu dětí a na důraz na morální hodnotu lidské existence. Výsledkem je, že ačkoliv si po ekonomické stránce žijeme mnohem lépe, jsou občané frustrovaní, otrávení a stále cítí, že jim něco chybí. Mají pocit osamocení a jako atheisté si neuvědomují, že je to právě proto, že ztratili morální a duchovní rozměr své existence. Že vodopády mystifikací, lží, polopravd, kterými je zavalují média, k naplnění plnohodnotného života nestačí. Aby se cítili skutečně svobodní, musí nalézt vnitřní svobodu neboli Boha. Náš národ, a nejen náš, je bohužel, díky marxistickému potření církve nemocný především na své duši. A to je to největší zlo a tragédie naší společnosti, které se snažíme alespoň svým malým příspěvkem napravit.

 

KŘESŤANSTVÍ sv. ISLÁM: CÍRKEV A MORÁLKA NÁRODA

Chceme v občanech probudit cit a hrdost. Chceme, aby si občané uvědomili, že žít jen dneškem jako zvěř nestačí, že nám stvořitel dal duši, která nás od ní odlišuje a povznáší nás výš k transcendentnu. K vyšším cílům, než je pouhé bohatství. Proto věnujeme těmto problémům samostatnou podrubriku „Církev a morálka národa“.  Díky církvi si občané uvědomovali, že horizontála jejich krátkého pozemského života je pouze kratičkou horizontálou kříže, zatímco jeho vertikála upevněná pevně v zemi, znázorňující jejich duchovní zakotvení, míří svou duchovní podstatou k vyšším cílům, k nekonečnu – k Bohu. Velkou úlohu v tomto hraje především vzdělání a zkulturnění mladé generace. 

KŘESŤANSTVÍ sv. ISLÁM: ISLÁMISMUS - ZHOUBA CIVILIZACE

Velkým nebezpečím pro svět a zejména křesťanskou Evropu je v současné době rozmáhající se vliv islámu. Nejde jen o to, že mu věří cca 2 miliardy muslimů, ale že jeho věřící jsou samotným prorokem vyzývány k šíření své víry doslova ohněm a  mečem, což v poslední době zakouší jednak křesťanské evropské státy ve vlnách atentátů a zastrašování, ale především muslimské státy, v nichž nastávají hrůzostrašné nepokoje známé pod pojmem Arabské jaro. Ortodoxní Muslimské bratrstvo se snaží vnutit modernějším vlažným muslimům středověké předpisy pro život a tamní křesťany nemilosrdně likvidovat. Kdo si naivně myslí, že se nás to netýká, tomu věnujeme k probuzení z této iluze podrubriku „Islám - hrozba civilizace“.

 5. rubrika EVROPA 

Pro každý národ je nezbytná jeho suverenita. My ji ztratili nejen samotným vstupem do Evropské unie, ale především ratifikací její euroústavy pokrytecky nazývané Lisabonskou smlouvou. Přejeme si, aby naši občané začali bojovat o navrácení své svobody, národní svrchovanosti a standardní parlamentní demokracie v naší zemi jako jejich předkové.  Ctíme historické tradice a odkazy předků osvědčené tisíciletími. Nechceme mít dva prezidenty, dvě vlajky, dvě hymny, cizí zákonodárství ani vydělávat na rozmařilý život některých nezodpovědných států EU. Protektorátů jsme si v minulosti užili již dost.

EVROPA: NEJSME ŽÁDNÍ MULTIKULTURNÍ EUANI

Naši předkové věděli proč za vlastní stát pokládali své životy! Aby zůstali nadále Čechy a ne jakýmisi multikulturálními EUany. Nechceme stejně jako oni naší zem úplně rozpustit v tavícím kotlíku EU. Přáli bychom si, aby si občané uvědomovali každý den, že vlastní stát není jen bezcenným překážejícím harampádím, ale něčím, za co pokládali jejich dědové a otcové to nejcennější, co měli, své životy. Aby se nenechali vykořenit ze svého státu, ale ctili historické tradice a odkazy předků osvědčené tisíciletími. Těmto vážným problémům se věnujeme v rubrice "Nejsme žádní multikulturální EUani". Evropská unie nemá svůj lid, ať říká cokoliv, proto nemůže být nikdy normálním stíátem.

EVROPA: EUROZÓNA A EKONOMIKA ČR

Blahobyt státu dělá především správná bankovní politika a správně korigována vlastní měna jeho Centrální bankou. Zavedení společné měny ve státech s rozličnou ekonomickou úrovní brání korekci jejich měn, což vede k propadům jejich ekonomiky. Společné korigování ekonomik všech států ECB tomu nezabrání, naopak jejich ekonomiky dožene k bankrotu. Jsme proto proti jednotnému ministerstvu financí EU a proti zbrklému zavedení eura. Díky zelené plýtvavé socialistické ekonomice EU klesá ekonomika států v ní sdružených, zejména těch, které ukvapeně přijaly nesmyslnou měnu euro. Na tuto situaci doplácejí všechny země eurozóny, tedy i ty, které euro zatím rozumně nepřijaly. Proto této problematice věnujeme samostatnou podkapitolu „Eurozóna a ekonomika ČR“

6. hlavní rubrika  SVĚT 

Svět je postavený doslova vzhůru nohama se dostává do stále většího ekonomického propadu, s výjimkou Ruska a asijských států, které naopak ve svém kapitalismu vzkvétají. V komunistickém bezbožném a ekonomicky zuboženém Rusku nastolil Vladimír Putin tvrdý kapitalismus a stalinskými nevzdělanými pohůnky zakazovanou církev povýšil do role svého spoluvládce. V bohaté a křesťanské kapitalistické Americe naopak vládl deset let africký muslim Barack Hussain Obama oddaný socialistické neomerxistické revoluci a multikulturalismu a současný prezident Trump naráží při snaze navrátit Americe její někdejší roli na velké překážky ze stran neomarxismem zpitomnělých politiků a studentů. Netřeba hovořit o tom, co se děje s kdysi bohatou západní  kapitalistickou Evropou, která se mění v zadluženou socialistickou říši nesvobody, a s komunistickou Čínou, která naopak přichází na chuť životu v bohatém kapitalismu. To vše zažíváme dnes a denně na vlastní kůži.  To, že premiér EU, komunista a maoista José Barroso na pozvánku svého podřízeného gubernátora Miloše Zemana přijel vztyčit nad symbol naší státnosti, Pražský hrad, vlajku EU s pěticípými hvězdami, hovoří samo za sebe.  Revue Fragmenty se v podrubrice "Svět naruby" snaží před tímto nebezpečím varovat, poukazovat na to, že kapitalismus s tržní hospodářstvím, nízkými daněmi a slabým zasahováním států do života občanů je jediným smysluplným politickým systémem.  

Podrobnější informace o nás získáte kliknutím na:

Poslání revue Fragmenty

Vydavatel: Kulturní komise ČR

Kontakty a tiráž

Možnosti presentace v revue Fragmenty

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Šéfredaktor

© Kulturní komise ČR

úterý, 23 duben 2013 13:00

Ceník

Napsal(a)

Ceník inzerce v tištěné podobě revue Fragmenty

Presentaci je možno hradit formou sponzorování:

Pokud je pro Vás výhodnější poskytnout peníze za presentaci formou sponzorování kulturních akcí, sepíšeme s Vámi darovací smlouvu, v níž se zavážeme využít darovaných peněz na vzdělávací projekty – výrobu publikací a pořádání kulturních akcí. (Věnování peněz na „vzdělávací činnost“ můžete odečíst od daňového základu a snížit si tak povinnost daně z příjmu.) Záleží jen na Vás, jakou formu si pro svoji presentaci u nás vybere.

Podmínky pro agentury a akvizitory

Agenturám i akvizitorům poskytujeme 30 % z ceny, kterou pro nás zadanou reklamou zprostředkují. Z každé sumy přesahující 300 000 Kč poskytujeme 50 %, a to i v případě, že celkový obnos je získán do jednoho čísla od několika klientů. Tarif uvedený v ceníku za jednu tištěnou stránku je pouze orientační. Skutečnou cenu si mohou poskytovatelé dohodnout s klientem dle své úvahy. Nám záleží pouze na celkovém objemu inzerce. Je možno kombinovat inzerci do tištěné i internetové podoby revue, případně hradit cenu formou sponzorského daru – viz níže.

Uvedené ceny jsou maximální, v jednotlivých případech se lze na konkrétní zakázce domluvit. Například účastníkům v soutěži Manažer roku, CZECH TOP 100, Investor roku a Českých STO nejlepších poskytujeme slevu za presentaci až 75 %. Při opakovaném uveřejnění bude dohodnuta další sleva. Každý inzerent obdrží bezplatně 3 výtisky časopisu a mu dále předáno CD s fotografiemi v tiskové kvalitě a se článkem ve formátu pdf s rozlišením vhodným jednak pro internetové, jednak tiskové účely, které může použít k další firemní propagaci dle vlastní úvahy. Inzerce, která vyjde v tištěné formě časopisu bude šest měsíců zdarma uvedena v její internetové podobě na adrese www.fragmenty.cz v rubrice Ekonomika – "Galerie úspěšných osobností".

Ceny za inzerci v tištěné podobě 

Jedna strana

117 000,- Kč

2/3 strany

85 500,- Kč

1/2 strany 

70 000,- Kč

1/3 strany

53 500,- Kč

1/4 strany

46 500,- Kč

foto na první straně

58 000,- Kč

vnitřní dvoustrana

210 000,- Kč

druhá strana obálky

186 500,- Kč

zadní strana obálky

233 000,- Kč

předposlední strana

163 000,- Kč

Technické podmínky inzerce: Revue má formát A4, papír křída, gramáž 135 g/m2, čtyři výtažkové barvy, způsob tisku kompatibilní s tiskárnou Linotronic 330, 150 lpi/2540 dpi, úhel rastru 15°. Náklad revue je omezen na 2 000 výtisků a periodicita závisí na množství informací, které chceme naší cílové skupině poskytnout. Typicky vycházíme čtvrtletně. Podrobnosti Vám ráda sdělí akreditovaná agentura Kulturní komise ČR GORO Publicity, K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5, tel.: 222 769 819, 561 034 519, mailto: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ceník inzerce v internetové podobě revue

Podmínky pro agentury a akvizitory: Stejné jako u tištěné revue

Sponzor stránky: Za uvedení loga firmy na HLAVNÍ STRANU s odkazem na vlastní www stránky - za jeden měsíc 600,- Kč, za jeden rok 5000,- Kč. Na strany EKONOMIKA, POLITIKA či KULTURA za jeden měsíc 400,- Kč, za jeden rok rok 4 000,- Kč.

Bannery - reklamní proužky: Záhlaví www 400 Kč za jeden měsíc, 4000,- Kč za jeden rok, pravý sloupec 300,- Kč za jeden měsíc, 2 500.- Kč za jeden rok. Grafická příprava banneru od 1000,- Kč.

PR článek: Za jeden měsíc 3 000,- Kč, za jeden rok 16 000,- Kč. Jedná se o článek popisující konkrétní výrobek nebo službu o rozsahu 1 stránky A4 doplněný dvěma fotografiemi zveřejněný na HLAVNÍ STRANĚ. Za zveřejnění v rubrice EKONOMIKA za jeden měsíc 2 000,- Kč, za jeden rok 15 000 Kč, POLITIKA za jeden měsíc 2 500,- Kč, za jeden rok 20 000,- Kč.

Firemní článek, nabídka souborů ke stažení: Za jeden měsíc 1 000,- Kč, za jeden rok 9 000,- Kč. Článek má z hlavní strany odkaz v podobě několika vět a obrázku na svou stránku, kde je po celý rok a je možno jej aktualizovat. Jeho rozsah je 8000 znaků v editoru typu Word (dvě strany A4). Za každou další stranu za jeden měsíc 500,- Kč, za jeden rok 4000,- Kč.

Grafické odkazové tlačítko: Za jeden měsíc 400,- Kč, za jeden rok 3000,- Kč. Rozměry cca 90×60 bodů. Neomezený grafický design a animace. Tlačítko je umístěno v pravém sloupci www pod základní nabídkou. Odkaz kdekoliv v textu v jakékoliv rubrice: Jeden odkaz na jeden měsíc 300,- Kč, za jeden rok 1 600,- Kč.

Objednávka Vašich výrobků, služeb katalogů: Jeden rok a počet položek do stovky 8 000,- Kč. Nabídka pouze katalogů a CD 2 000,- Kč. Návštěvníci mají možnost vyhledávat v seznamu výrobků a služeb (podle výrobního kódu, názvu výrobku nebo jména výrobce) a objednávat nebo se poptávat. Každá firma má vlastní tabulku, v které je zahrnuta nabídka vybraných výrobků a služeb. Je zde též možnost objednávky katalogů a služeb.

Anketa podle požadavků zadavatele: Podle požadavku zákazníka je vytvořena anketní otázka s okruhem odpovědí. Na dobu jednoho měsíce 5 000,- Kč, na dobu dvou měsíců 7 000,- Kč. Dále ceny smluvní.

 

Podrobnější informace získáte kliknutím na: 

Poslání revue Fragmenty

Vydavatel: Kulturní komise ČR

Kontakty a tiráž

Možnosti presentace v revue Fragmenty

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Šéfredaktor

© Kulturní komise ČR

úterý, 23 duben 2013 12:53

Kontakty

Napsal(a)

Tiráž revue Fragmenty a kontakty na redakční radu

FRAGMENTY: Ročník XXIV, 2018

Vydává: Kulturní komise ČR (KKČ), IČO: 60456582

Adresa pražské redakce:   K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5,    tel.: 222 769 819, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa redakce Vysočina: Hněvkovice 100, 396 01 Humpolec, tel.: 561 034 519, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Našim cílem je mít spokojené čtenáře. Nejste-li spokojeni s naší prací, sdělte nám prosím, co máme učinit, aby Vaše spokojenost vzrostla – mailto: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Redakční rada:

Petr Hájek, bývalý vicekancléř prezidenta republiky Václava Klause pro oblast komunikace a kultury, v současnosti šéfredaktor kontrarevolučního časopisu Protiproud

Michal Haslinger, ředitel Hudební sekce KKČ

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ

MUDr. Roman Joch, ředitel Občanského institutu

ak. mal. Zdena Marschalová, Výtvarná sekce KKČ

Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., president KKČ

ing. arch. Vladimír Smejkal, ředitel Sekce ochrany památek KKČ

Mgr. Petr Štěpánek, ředitel Literární sekce KKČV

Mgr. Hana Strejčková, ředitelka Dramatické sekce KKČ

PhDr. Ing. Jan Vodňanský, Dosud žijící národní poklad, profesor na FFUK

Mgr. Petr Žantovský, prorektor Akademie managementu a komunikace, publicista a externí redaktor ČRo 6

 

Vydavatel revue Fragmenty a předseda redakční rady:

Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., president KKČ, (*15.01.1944 v Praze), E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vystudoval 21. JSŠ Praha 5 (1958-61), a fyzikální chemii na VŠCHT Praha (1961-64). V letech 1964-69 vypracoval kandidátskou disertaci v oboru kvantové chemie molekul v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV, kde pak zůstal pracovat až do roku 1991 jako vědecký pracovník v oboru chemická fyzika. Během své vědecké působnosti zavedl řadu kvantově chemických-výpočetních metod pro zkoumání chemické reaktivity. Byl jedním ze zakladatelů fotochemické pobočky České chemické společnosti. Publikoval 56 původních vědeckých prací v oboru fotochemie, kvantové fyziky, krystalických vlastností pevných látek, teoretické organické chemie a biochemie. Napsal 9 vědeckých knih v oblasti kvantové chemie. V roce 1973 mu byla udělena Votočkova cena od vědecké rady VŠCHT Praha za výzkum v oblasti reakčních koordinát. Dvakrát mu byla udělena mimořádná cena ČSAV za výpočty zkoumání chemické reaktivity pomocí jeho topologické metody. V roce 1991 se habilitoval na docenta na VŠCHT Praha, kde zůstal pracovat do roku 1994. Na VŠCHT byl přijat jako vědecký asistent za účelem založení teoretického ústavu kvantové chemie. Po bezprecendentní zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka, který s tím z osobních důvodů nesouhlasil, musel vědecké práce zanechat. Věnoval se od té doby novinářské práci. V roce 1994 se stal členem vedení Kulturní komise ČR a od roku 1995 je jejím prezidentem. Od roku 1997 je vydavatelem kulturně-hospodářské revue Fragmenty, která vydává články a rozhovory týkající se významných osobností v politice, kultuře a ekonomice a jejímž prostřednictvím jsou zajišťovány granty pro významné umělecké projekty. Podrobnosti o revue získáte kliknutím na článek "Poslání kulturně-hospodářské revue Fragmenty". Nikdy nebyl členem KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší zhoubu lidstva. Jiří Pancíř je podruhé ženatý, manželka RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., děti Tomáš, Zuzana. Jeho koníčkem je kultura, hra na klavír, hra na zobcovou flétnu, četba, výpočetní technika. (Biografie je uvedena ve čtvrtém vydání "Who is...?", říjen 2005)

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze), E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ivana HaslingerováVystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 obhájila rovněž tam disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako vědecký asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od roce 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina. (Biografie v pátém vydání "Who is ...?", říjen 2006)

Zahraniční dopisovatelé:

Erhard Müller, Spolková republika Německo, ředitel Sekce pro mezinárodní styky KKČ

Tammy Bruce, USA, má vlastní rozhlasovou show na stanici KFI-AM 640 v Los Angeles, a je presidentkou Kalifornské odbočky Národní Organizace Žen. Její úvodníky a komentáře na aktuální politické a společenské události a jevy jsou přenášeny a tištěny v USA a mnoha jiných anglicky mluvících zemích. Píše mj. do News Max, populárním tištěném a internetovém magazínu známého konzervativního novináře a rozhlasového komentátora Davida Limbaugha. Je neobvyklá svou kombinací feminismu a konzervatizmu

George Blaha, Spolková republika Německo, exklusivní zahraniční zpravodaj revue Fragmenty z Markgräflerland

Zlom a grafická úprava tištěné revue:

Polygrafické studio Fragmenty: K Vodojemu 35, 150 00  Praha 5, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Inzerce:

Inzerci zajišťuje akreditovaná agentura Kulturní komise ČR - GORO publicity, K Vodojemu 35, 15000 Praha 5, tel.: 222 769 819, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Část tištěného nákladu je zdarma posílána VIP osobnostem.

Vydávání je povoleno Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo TS6A/A2.

Revue Fragmenty v tištěné podobě je ukládána do Knihovny Národního archivu, do Středočeského státního archivu a do všech knihoven v ČR dle seznamu Ministerstva kultury. 

Podrobnější informace získáte kliknutím na: 

Poslání revue Fragmenty

Vydavatel: Kulturní komise ČR

Kontakty a tiráž

Možnosti presentace v revue Fragmenty

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Šéfredaktor

© Kulturní komise ČR

úterý, 23 duben 2013 12:13

Kulturní komise ČR

Napsal(a)

Poslání Kulturní komise ČR, vydavatele revue Fragmenty

Kulturní komise ČR – IČO: 60456582, vydavatel kulturně-hospodářské revue Fragmenty, vznikala v době, kdy po rozpadu Československa zanikaly nejrůznější umělecké profesní svazy a sdružení, jejichž prostřednictvím se umělci snažili vytvořit základnu pro svou podporu jak od soukromých firem a jednotlivců, tak od Ministerstva kultury. Během jejího zakládání v roce 1994 jednali její zakladatelé o jejím zaměření s tehdejším ministrem kultury Pavlem Tigridem, který po zkušenostech s vydáváním svého exilového časopisu Svědectví zdůrazňoval, že svoboda je vždy nade vše. Dle jeho rad byly proto utvořeny stanovy Komise tak, aby mohla pracovat v budoucnu za jakékoliv vlády. Neboli, aby nebyla na vládách finančně závislá.

Měl pravdu, byl to moudrý pán. Díky Pavlu Tigridovi můžeme psát a jednat skutečně svobodně. Má to ale jednu nevýhodu. Byť má Komise podle stanov hlas poradní pro několik ministerstev, hradí své aktivity výhradně z darů soukromých osob – občanů i firem – a z případných výnosů z vlastní činnosti. Soukromá podpora je proto důležitým zdrojem pro její činnost, zejména pro vydávání publikací či pořádání akcí.

Periodikum Fragmenty, které komise vydává, se snaží spojit ekonomiku, tedy hospodářství s uměním v tom renesančním smyslu, tedy shrnout do jednoho proudu umění, vědu a techniku. V této oblasti zeje stále na českém mediálním trhu mezera. Přitom spojení těchto oblastí bylo dříve zcela běžné. Botticelli, Shakespeare, Mysliveček, Händel, božský Vergilius i zcela nebožský Voltaire byli závislí na přízni mocných. Vytvořili tak společně civilizaci, v jejímž stínu se my Evropané dodnes ohříváme. Je pravdou, že rod Medicejů, panovníci typu Alžběty I., Bedřicha či Kateřiny by byli pouze efemérní, kdyby neumožnili na svých dvorech rozvoj evropského umění.

Z historie víme, že skutečná cesta ke zviditelnění národů a jejich vůdců vedla přes jejich umělce a jejich mecenáše, kteří podporovali umělce již nejméně 2 000 let. Připomeňme například pana Maecenata ze starého Říma.

Časopis Fragmenty se pokouší překlenout hroznou vzdálenost mezi umělci a finančníky, která vznikla díky dvěma diktaturám komunismu a nacismu, které principiálně odmítly toto historické schéma. Pochopili totiž, jak křehká jsou křídla umělců, jak velká je jejich nesvébytnost a jak je mohou využít. Že stačí je v zájmu veřejného blaha skrýt pod svá široká státnická ramena. Umělci dostali peníze od státu, ale jen na ideologicky posvěcené umění. Skutečné svobodné umění chátralo a začalo se z jejich prací vytrácet. Snažíme se osvobodit umělce ze závislosti na politické representaci a pomáhat jim nalézat mecenáše, jako tomu bylo v předkomunistické době. 

Snažíme se přesvědčit mocné a bohaté, že spojení jména s umělci bylo vždy ve všech stoletích před i po Kristu ku prospěchu všech zúčastněných. Kdo by si vzpomněl ještě po půl tisíciletí na nějakého florentského knížete Mediceje, kdyby nepodporoval velikány jako Michelangela, Rafaela, da Vinciho. Právě jeho láska k umění, která prozářila jeho vládu a dvůr, z něj vytvořila Lorenza Magnificza, neboli historickou postavu par excelence.

Pokud se chcete zařadit mezi tyto mecenáš kultury a rozhodnete se podpořit Kulturní komisi ČR sponzorským darem na kulturu, sepíšeme s Vámi darovací smlouvu, v níž se zavážeme využít darovaných peněz na vzdělávací projekty – výrobu publikací a pořádání akcí. (Věnování peněz na tuto vzdělávací činnost můžete odečíst od daňového základu a snížit si tak povinnost daně z příjmu). Je samozřejmé, že Vás i Vaší společnost za tento bohulibý počin patřičně zviditelníme jak v tištěné podobě kulturně-hospodářské revue Fragmenty, tak na jejích internetových stránkách www.fragmenty.cz. Je rovněž možné zadat do revue PR článek či klasickou reklamu, čímž podpoříte její vydávání a tím zviditelnění umělců, o nichž v ní bude psáno. Podrobnosti Vám ráda sdělí naše akreditovaná agentura Kulturní komise ČR GORO Publicity, K Vodojemu 35, 150 00 Praha 5, tel.: 222 769 819, mailto: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Věřte, že Vaše peníze budou použity na dobrou věc. Již dvacátým rokem pomáháme našim umělcům a kultivaci naší kulturní a politické scény. Děkujeme Vám!

Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., president Kulturní komise ČR

 

Podrobnější informace získáte kliknutím na: 

Poslání revue Fragmenty

Vydavatel: Kulturní komise ČR

Kontakty a tiráž

Možnosti presentace v revue Fragmenty

Jak se orientovat v revue Fragmenty

Šéfredaktor

© Kulturní komise ČR

 

Právě přítomno: 331 hostů a žádný člen

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

Tištěná revue Fragmenty

Další ukázky ZDE

Opusťme EU dokud je čas!

Pomozte dětem

Život detem

 

PROTIPROUD

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %