Fragmenty - Fragmenty - EKONOMIKA http://www.fragmenty.cz Thu, 20 Sep 2018 23:15:13 +0000 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz Češi přeorientují z pití piva na konzumaci destilátů. http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2343-cesi-preorientuji-z-piti-piva-na-konzumaci-destilatu http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2343-cesi-preorientuji-z-piti-piva-na-konzumaci-destilatu I když klenou ceny destilátů, pivo si štamgasti vzít asi nedají...

Úroda ovoce je nadprůměrná. Palírny se letos nezastaví. Podle letošních odhadů sklizní to vypadá, že se Češi přeorientují z pití piva na konzumaci destilátů. Zatímco úroda chmele je letos podprůměrná a lze tedy očekávat zdražování piva, úroda ovoce převyšuje desetiletý průměr, což v konečném důsledku může vést k poklesu cen destilátů. Zatímco na polích je úroda slabá a zemědělci vyčíslují své ztráty, v sadech se urodilo nadprůměrné množství ovoce. Podle posledních odhadů Českého statistického úřadu se sklidilo 3169 tun meruněk, což je ve srovnání s předešlým rokem nárůst o 211 procent. Úroda višní meziročně vzrostla o 58 procent na 6620 tun a úroda třešní o 43 procent na 2858 tun. 

Nárůst úrody lze očekávat i u jablek, kde první odhady hovoří o meziročním růstu sklizně o pětinu. Úroda švestek se meziročně zvýší o třetinu a úroda hrušek dokonce o dvě třetiny. Odhady letošních sklizní budou zpřesněny v průběhu října. Již dnes je však zřejmé, že letošní úroda ovoce převýší desetiletý průměr.

]]>
stepan.krecek@bhs.cz (KŘEČEK ŠTÉPÁN, hlavní ekonom BH Securities ) EKONOMIKA Thu, 30 Aug 2018 09:51:41 +0000
Proč se ODS nedokázala za 12 let vrátit k projektu rovné daně, s nímž vyhrála volby? http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2342-proc-se-ods-nedokazala-za-12-let-vratit-k-projektu-rovne-dane-s-nimz-vyhrala-volby http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2342-proc-se-ods-nedokazala-za-12-let-vratit-k-projektu-rovne-dane-s-nimz-vyhrala-volby Profesor Petr Fiala by měl s touž razancí s jakou kritizuje protivníky prosazovat skvělé vize, s nimiž ODS kdysi tak vítězila

„Vládní koalice se  dohodla na růstu platů ve státní sféře. Debata trvala několik měsíců a bohužel úplně zastínila podstatnější diskusi o tom, jak využít ekonomický růst pro potřebné změny ve školství, státní správě nebo v důchodovém systému. Vláda totiž nemá žádnou vizi pro Českou republiku. Její jedinou strategií je uplatit co nejvíce voličů před volbami. Co bude potom, ji nezajímá. Neodpovědná levicová politika. ODS naopak představila a již do Poslanecké sněmovny předložila návrh zákona o dani z příjmů, díky kterému by se zvýšily mzdy nejen státním zaměstnancům, ale všem zaměstnancům včetně těch v soukromé sféře. Recept je jednoduchý - zrušením superhrubé mzdy a zavedením jedné 15% sazby daně z příjmu by vzrostly čisté mzdy všem zaměstnancům. To by bylo řešení spravedlivé a účinné," uvedl k navýšení platů státních zaměstnaců předseda ODS Petr Fiala. Má samozřejmě pravdu, jen se člověku vybaví dotaz, proč se ODS nevrátila již konečně ke své skvělé vizi rovné daně, s níž vyhrála v roce 2006 volby a kterou furiantský Mirek Topolánek ze žárlivosti na  jejího tvůrce Vlastimila Tlustého nesmyslně zazdil. Dvanáct let je dost dlouhá doba na omluvu za jeho neomluvitelné chování a na prosazení tohoto skvělého projektu, který tak pomohl Slovensku, Rusku a dalším zemím. 

 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) EKONOMIKA Thu, 30 Aug 2018 09:50:18 +0000
Daňové břemeno zaměstnanců 62,45 % http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/byznys-a-top-podnikatele/item/2331-danove-bremeno-zamestnancu-62-45 http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/byznys-a-top-podnikatele/item/2331-danove-bremeno-zamestnancu-62-45 Daňové břemeno zaměstnanců 62,45 %

Liberální institut každý rok zveřejňuje výpočet Dne daňové svobody. Ten ukazuje míru celkového přerozdělování v české ekonomice. Průměruje tak zdanění českých občanů, rezidentů, nerezidentů, zahraničních firem, rentiérů atp. Jedná se sice o přesnější metriku, avšak častou námitkou je, že neukazuje zdanění závislé činnosti. Přehled vypracovaný níže má tedy plnit přesně tento účel, platí pro zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu, který nespoří a který nemá žádný melouch stranou.

Vzhledem k rozsahu, různorodosti a komplexnosti všech daní, odvodů, poplatků atd. není možné celkové daňové břemeno vypočítat přesně. Lze získat pouze orientační odhad zahrnutím největších daní a nejčastěji placených položek. Výsledná čísla jsou tedy sice orientační a ilustrativní, nemohou ale sloužit jako absolutně přesný ukazatel. Z metodiky popsané níže jsou zároveň zřejmá některá konkrétní úskalí, která výpočet daňového zatížení komplikují.

Daněmi se zde nemyslí daně v právním slova smyslu, ale v tom ekonomickém, kde se pod nimi rozumí každá zákonem vynutitelná platba, opak dobrovolné platby uskutečněné na základě vlastního rozhodnutí. To znamená, že platby, které se právně nazývají například poplatkem či pojištěním, ale zároveň jsou stanoveny zákonem, považujeme za daně stejně jako ty, které se tak nazývají oficiálně.

Abychom mohli vypočítat celkové zdanění, je třeba jednotlivé daně podle jejich charakteru odečítat od celkové mzdy postupně tak, v jakém pořadí s nimi člověk v reálném životě přichází do styku. Nejdříve se tedy z celkové odměny zaměstnance (superhrubé mzdy) odečítají odvody zaměstnavatele, zdravotní a sociální „pojištění“ a daň z příjmu. Poté přicházejí na řadu majetkové daně, následně daně spotřební, a nakonec daně podnikatelské, které se také promítají v ceně zboží a služeb. Tímto výpočtem získáme hodnotu zboží a služeb, které mezi sebou lidé reálně smění. Všechny tyto daně jsou odečítány od průměrné mzdy v ČR v prvním čtvrtletí roku 2018.

Příjmové daně jsou vypočítávány na základě nominálních sazeb a v případě daně z příjmů fyzických osob také základní slevy – zde je tedy použitá efektivní sazba pro průměrný příjem.

Majetkové a spotřební daně jsou vypočítávány dvěma různými způsoby podle dostupnosti dat. V případě, že máme informace o průměrné spotřebě/platbě nebo přesných či přibližných sazbách, je výsledná částka založená na těchto údajích. Pokud je k dispozici pouze celková částka, která byla na dani vybraná, je tato suma poté rozpočítána mezi přibližný počet poplatníků konkrétní daně (až na výjimky se pracuje s číslem 8,94 milionu).

Podnikatelské daně jsou kvůli jejich odlišnému charakteru počítány jako poměr celkové vybrané částky ku celkové produkci podnikatelského sektoru. K této sumě se orientačně přiblížíme odečtením výdajů veřejného sektoru od celkového HDP.

Téměř veškeré použité údaje jsou z roku 2017 (případně 2016/2015, pokud novější k dispozici nejsou) a jsou převzaté od ministerstva financí ČR, finanční správy nebo Českého statistického úřadu. V některých případech je použit průměr cen z vybraných oblastí (u položek, které se napříč ČR liší). Výjimečně je užit kvalifikovaný odhad na základě tržních cen.

Sečtením všech těchto daní tedy získáme výsledné procento daňového zatížení pro člověka vydělávajícího průměrnou mzdu v ČR, které vychází na 62,45 %. Z průměrné superhrubé mzdy 40 556 Kč zůstane tedy člověku k dispozici pouze 15 223 Kč. Tuto sumu nicméně nelze interpretovat jako disponibilní zůstatek pro nákup zboží a služeb, jelikož spotřební a podnikatelské daně z cen již odečteny byly. Toto číslo pouze indikuje, jakou reálnou hodnotu má veškeré zboží a služby, které člověk za měsíc využije. Lépe si lze procento celkové daňové zátěže představit jako procento z potenciálního celkového množství zboží a služeb, které si spotřebitel kvůli daním nemohl dovolit.

Ačkoli je to poprvé, co bylo celkové daňové břemeno vypočítáno pro ČR, na Slovensku podobný průzkum vypracovává již několikátým rokem Konzervativní institut společně s European Investment Centre, jejichž metodika zde byla z velké části převzatá. Více informací o použitých datech, zdůvodnění a detailnější rozpracování jednotlivých položek v rámci celkové daňové zátěže můžete najít pod těmito odkazy: http://eic.eu/clanky/9 a http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6131. Na Slovensku letos vyšel den splacení daňového břemena až na 20. srpna.

Celkový výpočet pro ČR 2018 je k dispozici zde » (pdf)

Převzato ze stránek Liberálního institutu

]]>
BYZNYS a TOP podnikatelé Fri, 17 Aug 2018 12:29:34 +0000
Česká ekonomika se vrací ke standardnímu vývoji http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2327-ceska-ekonomika-se-vraci-ke-standardnimu-vyvoji http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2327-ceska-ekonomika-se-vraci-ke-standardnimu-vyvoji Česká ekonomika se vrací ke standardnímu vývoji

Tempo růstu české ekonomiky se ve druhém čtvrtletí letošního roku dostalo pod dlouhodobý průměr. V České republice postupně končí éra rychlého hospodářského růstu a ekonomika se vrací ke standardnímu vývoji. Podle odhadu Českého statistického úřadu vzrostl hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,3 procenta. Průměrný růst hrubého domácího produktu od vzniku České republiky do roku 2017 činil 2,6 procenta. Současné tempo hospodářského růstu se tak nachází pod dlouhodobým průměrem. Oproti předchozímu čtvrtletí, kdy ekonomika meziročně rostla tempem 4,2 procenta, si můžeme všimnout výrazného snížení dynamiky růstu. Tento vývoj je zapříčiněn skutečností, že růst české ekonomiky je stavěn převážně na spotřebě domácností a investicích. Kladný příspěvek k vývoji hrubého domácího produktu sice zaznamenal i zahraniční obchod, oproti předchozím čtvrtletím je však znatelné ochlazení.

 

]]>
stepan.krecek@bhs.cz (KŘEČEK ŠTÉPÁN, hlavní ekonom BH Securities ) EKONOMIKA Tue, 14 Aug 2018 11:21:27 +0000
Inflace se zvýšila na 2,6 % díky růstu cen benzínu a nafty o 10,5 % http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2291-inflace-se-zvysila-na-2-6-diky-rustu-cen-benzinu-a-nafty-o-10-5 http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2291-inflace-se-zvysila-na-2-6-diky-rustu-cen-benzinu-a-nafty-o-10-5 Cena peněz klesá

Česká ekonomika prožívá ropné minišoky, kdy vysoký růst cen pohonných hmot, které meziročně zdražily o 10,5 procenta, navyšuje inflaci. Vysoké ceny benzínu a nafty se přenáší do cen dalšího zboží. V červnu došlo k meziročnímu růstu spotřebitelských cen o 2,6 procenta. Inflace se tak pohybuje nad svým cílem. Zvyšování cen pohonných hmot ovlivňuje vývoj cen dalšího zboží a služeb, protože právě benzín a nafta jsou klíčové položky nákladů na dopravu. Nastal rovněž meziroční růst cen elektřiny o 5,1 procenta, neboť cena elektřiny je spjata s vývojem ceny ropy na světových trzích. Meziročně došlo i ke zdražení nájemného o 3,1 procenta. Z dalších položek meziročně nejvíce zdražovaly vejce o 18,1 procenta, máslo o 10,9 procenta, ovoce o 7,8 procenta a zelenina o 8,5 procenta. K tomu navíc obchodníci zdražují  neboť využívají růstu příjmů domácností. 

 

Současný trend bude vzhledem k vývoji na světových trzích s ropou přetrvávat i v dalších měsících.  V druhém pololetí letošního roku lze očekávat, že inflace bude přetrvávat nad svým cílem. Ceny energií se se závěrem ekonomického cyklu budu navyšovat. Rovněž vysoký růst mezd navyšuje inflaci což pomáhá udržovat velmi nízkou nezaměstnanost. Proti vysoké inflaci bojuje centrální banka prostřednictvím růstu úrokových sazeb. Zvyšování úrokových sazeb může uklidnit napjatou situaci na trhu práce.

]]>
stepan.krecek@bhs.cz (KŘEČEK ŠTÉPÁN, hlavní ekonom BH Securities ) EKONOMIKA Wed, 11 Jul 2018 12:23:01 +0000
Celní politika USA povede k poklesu růstu globální ekonomiky http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2273-celni-politika-usa-povede-k-poklesu-rustu-globalni-ekonomiky http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2273-celni-politika-usa-povede-k-poklesu-rustu-globalni-ekonomiky Celní politika USA povede k poklesu růstu globální ekonomiky

Celní politika Spojených států je nepředvídatelná a bere ohledy jen na zájmy USA. Jestřábí přístup vyostřuje mezinárodní vztahy a vyvolává světovou obchodní válku. Výsledkem může být snížení globálního ekonomického růstu. V druhé polovině května se Spojené státy s Čínou dohodly, že odloží vzájemnou obchodní válku. Příměří však nevydrželo ani měsíc a již se opět začíná vyhrožovat novými cly. Zdroje blízké americkému prezidentovi uvedly, že Spojené státy uvalí na Čínu cla o výši 50 miliard dolarů. Nová cla se budou týkat 800 kategorií produktů. Celková výše nových cel je výrazně nižší než původní květnové hrozby. Tehdy Donald Trump hovořil o třikrát vyšších clech v celkové výši 150 miliard dolarů. Čína následně přistoupila k dohodě o nákupu amerického zemědělského a energetického zboží za 70 miliard dolarů. Místo zažehnání obchodní války však nyní přichází nové požadavky ze strany Spojených států.

 

Podle předchozích reakcí Číny lze usuzovat, že budou zavedena odvetná opatření. Odvetná cla na USA plánují i další země jako Kanada či Mexiko. Podobně se zachová i Evropská unie, která bojuje proti clům na ocel a hliník. Spojené státy tak postupně vyvolávají světovou obchodní válku, v které si chtějí vylepšit bilanci obchodu se zbožím. Výsledkem však může být snížení růstu globální ekonomiky.

 

]]>
stepan.krecek@bhs.cz (KŘEČEK ŠTÉPÁN, hlavní ekonom BH Securities ) EKONOMIKA Fri, 15 Jun 2018 09:57:13 +0000
Nezaměstnaní dochází, ale počet volných pracovních míst roste http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2263-nezamestnani-dochazi-ale-pocet-volnych-pracovnich-mist-roste http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2263-nezamestnani-dochazi-ale-pocet-volnych-pracovnich-mist-roste Nejvíc cizinců podniká a pracuje v Praze

Podíl nezaměstnaných osob dosáhl úrovně 3,0 procenta. Trh práce je přehřátý. Zchladit by ho mohl dovoz cizinců z východní Evropy. Ti by mohli obsazovat volná pracovní místa, kterými Češi opovrhují. Dovoz cizinců by snížil tlak na růst mezd, proto je nevýhodný pro zaměstnance. Naopak zaměstnavatelé by jej ocenili, ale brání jim komplikovaný systém vydávání pracovních víz. V případě dovozu cizinců však mohou nastat problémy s integrací do společnosti a návratem zpět do zemí původu v případě změny situace na trhu práce. Z těchto důvodů je vhodné vydávat pouze dočasná pracovní víza, která budou muset být pravidelně prodlužována. V případě, že nedojde k prodloužení pracovního víza, mělo by následovat vyhoštění ze země.

 Úřad práce ČR na konci května registroval 229 632 uchazečů o zaměstnání, což je oproti minulému měsíci o 13 166 uchazečů méně. Celkem bylo evidováno 120 334 žen a 109 298 mužů bez práce. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 67 742 lidí. Nadále na trhu práce přetrvává situace, kdy je počet uchazečů o zaměstnání nižší než počet volných pracovních míst. Těch bylo na konci května 283 243. Volná pracovní místa by mohli zaplňovat lidé z východní Evropy, kde jsou horší mzdové podmínky než v České republice. Vlivem komplikovaného systému vydávání pracovních víz však nedochází k masovému náboru zahraničních pracovních sil. České hospodářství tak plně nevyužívá svůj růstový potenciál.

Dovoz pracovní síly z ciziny by mohl zbrzdit růst mezd v České republice, protože cizinci se často spokojí s horšími mzdovými podmínkami. Takováto situace by vyhovovala zaměstnavatelům, kterým skokově rostou mzdové náklady. V případě dovozu cizinců však mohou nastat problémy s integrací do společnosti a návratem zpět do zemí původu v případě změny situace na trhu práce. Z těchto důvodů je vhodné vydávat pouze dočasná pracovní víza, která budou muset být pravidelně prodlužována. V případě, že nedojde k prodloužení pracovního víza, mělo by následovat vyhoštění ze země.

]]>
stepan.krecek@bhs.cz (KŘEČEK ŠTÉPÁN, hlavní ekonom BH Securities ) EKONOMIKA Sat, 09 Jun 2018 15:39:01 +0000
Zlatá éra českých zaměstnanců nebere konce, mzdy dál dynamicky rostou http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2257-zlata-era-ceskych-zamestnancu-nebere-konce-mzdy-dal-dynamicky-rostou http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2257-zlata-era-ceskych-zamestnancu-nebere-konce-mzdy-dal-dynamicky-rostou Zlatá éra českých zaměstnanců nebere konce, mzdy dál dynamicky rostou

Česká společnost je příjmově rovnostářská. Více než 80 procent zaměstnanců pobírá mzdu nižší než 48 200 korun. Průměrná mzda roste podobným tempem jako medián mezd, takže mzdové rozdíly ve společnosti se nijak zvlášť neprohlubují.Velikost mezd v České republice roste dynamicky díky napjaté situaci na trhu práce, kde není dostatek pracovních sil. Oproti zemím západní Evropy je výše mezd v České republice nízká, nicméně díky rychlému růstu dochází k postupnému sbližování. Podle dat Českého statistického úřadu dosahovala průměrná mzda v prvním čtvrtletí letošního roku hodnoty 30 265 korun. Došlo tak k meziročnímu růstu průměrné mzdy o 8,6 procenta. Vzhledem k nízké míře inflace došlo k vysokému reálnému růstu průměrné mzdy o 6,6 procenta, což navyšuje životní úroveň lidí.( Potrefeni jsou ovšem důchodci a rodiny s malými dětmi, kdy matka nemohou do práce a berou procenta z bývalé mzdy. -pozn. redakce)

 

Většina zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhne, protože její hodnota je zkreslena vysoko příjmovými skupinami obyvatel. Vhodnějším ukazatelem pro zjištění mzdy, kterou pobírá průměrný zaměstnanec, je proto medián mezd. Ten vyjadřuje hodnotu mzdy, kterou pobírá zaměstnanec uprostřed pomyslného souboru všech zaměstnanců seřazených vzestupně podle výše své mzdy. V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl medián mezd hodnoty 25 674 korun. Medián mezd roste podobným tempem jako průměrná mzda. To znamená, že příjmové rozdíly ve společnosti se neprohlubují a při porovnání s dalšími státy zůstává Česká republika příjmově rovnostářskou zemí.

]]>
stepan.krecek@bhs.cz (KŘEČEK ŠTÉPÁN, hlavní ekonom BH Securities ) EKONOMIKA Wed, 06 Jun 2018 15:41:41 +0000
Proč chybí vážná diskuse o ekonomických tématech? http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2251-proc-chybi-vazna-diskuse-o-ekonomickych-tematech http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/item/2251-proc-chybi-vazna-diskuse-o-ekonomickych-tematech Profesor ekonomie na VŠE, bývalý prezident ČR Václav Klaus

Vážná ekonomická diskuse nejen u nás, ale i v celé Evropě chybí, protože zásadní ekonomické téma (tím není, kterou dálnici postavit či jak velké subvence dát „zelené“ energii) je – pro dnešek, snad ne pro zítřek a doufejme, že určitě ne pro pozítřek –rozhodnuto. V západním světě – přes naprostou nedůvěru v politiku a politiky – zcela jednoznačně zvítězila víra v moudrost státu a v potřebnost velmi extenzivních státních zásahů. Zcela jednoznačně zvítězilo i všeobecné přesvědčení o rozsáhlém a tudíž nepřijatelném selhávání trhu. My, kteří jsme vždy mluvili jak o nemoudrosti státu a o průhledné zájmové zaujatosti státní byrokracie a jí radících expertů, tak o úžasné síle trhu, jsme evidentně prohráli. Víra ve stát – napravující chyby trhu – zvítězila ve všech politických stranách i u převážné většiny Hofferových „scribes“ (což je úžasné, ale nepřeložitelné slovo, snad „píšících intelektuálů“).

 

V éře komunismu jsme považovali za cíl usilovat o maximální autonomii ekonomické sféry. Toho jsme se tehdy nedočkali. Ekonomická debata je však i dnes devalvována tím, že je stále více předurčována mimoekonomickými imperativy, které nesmírně zužují prostor pro ekonomické rozhodování států, politiků i byrokracie, prostor pro ekonomickou racionalitu, a hlavně pro lidskou svobodu. Nejničivějšími z těchto imperativů jsou

- rovnost a tím eliminace motivačních stimulů, což je linka, která vede od francouzské revoluce přes Marxe (znovu jsme si to teď připomněli) až k dnešním socialistům všeho druhu;

- životní prostředí nadevše, což většinou neznamená ochranu přírody, ale útok na svobodu člověka;

- boj s korupcí, který je primárně politickým soubojem o vládu v zemi. Korupce, nepochybně negativní jev, se stala nástrojem. Může vést až k takovým nesmyslům jako je rušení hotových peněz a špiclování kalvínovského, orwellovského nebo huxleyovského typu.

Hájit ekonomické vidění světa (a ekonomický způsob myšlení) je už dávno passé, nemoderní, zastaralé, vlastně špatné. Je to pro všechny namyšlené „majitele klíčů“ naší doby málo vznešené. Ne náhodou mluvil na počátku 90. let Václav Havel o nás ekonomech jako o hokynářích. Vážnost ekonomické profese (ať si to nikdo neplete s managementem, marketingem či účetnictvím) strašlivě poklesla. Poklesla částečně vinou ekonomů samotných, protože ustoupili od své původní role a od základních ekonomických témat, a protože si od éry Keynese začali hrát na hospodářské politiky. Chtějí být řediteli světa (nebo jak říkal Keynes philosopher kings), ale když vznikne velká krize (typu let 2008-2009), neekonomové se jim vysmějí, že jí neumí předvídat. Ekonomie není prognostika.

Politické strany se ekonomikou už dávno nezabývají, ve společnosti nehájí ničí zájmy, jen zájmy svých nomenklatur. Tyto politické strany (symbolizující povrchní svět dneška) na seriózní úvahy nemají čas, neboť jakékoli vážné ekonomické zásahy mají většinou dlouhodobé efekty – a to je krátkodobě nezajímavé (a dlouhodobě riskantní). Krátkozrakost uvažování v křehkých, údajně liberálních demokraciích (nedemokracie jsou na tom v tomto ohledu lépe) je naprosto ničivá.

Shrnu to větou, která v okamžiku oslav dvoustého Marxova výročí narození v jeho rodném Trevíru byla vidět všude: Marx sind wir.  Všichni naštěstí ne, ale těch Marxů není málo.

]]>
vaclav.klaus@institutvk.cz (VÁCLAV KLAUS, prezident ČR, nyní prezident IVK) EKONOMIKA Sat, 02 Jun 2018 16:25:00 +0000
Podnikatelé ztrácí důvěru v českou ekonomiku http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/byznys-a-top-podnikatele/item/2236-podnikatele-ztraci-duveru-v-ceskou-ekonomiku http://www.fragmenty.cz/index.php/ekonomika/byznys-a-top-podnikatele/item/2236-podnikatele-ztraci-duveru-v-ceskou-ekonomiku oslabování eura vůči dolaru započalo v dubnu a koruna oslabuje vůči dolaru i euru

Důvěra v tuzemskou ekonomiku klesá. Česká republika tak následuje Německo, kde se indikátor důvěry propadl na nejnižší hodnotu od února 2017. Horší výsledky jsou důsledkem nižšího hospodářského růstu a slábnoucího zahraničního obchodu. Konjunkturální průzkum zpracovávaný Českým statistickým úřadem měří důvěru v českou ekonomiku pomocí bazického indexu. V květnu souhrnný indikátor důvěry dosáhl hodnoty 99,2 a oproti dubnu klesl o 0,9 bodu. Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se v květnu snížila o 2,1 bodu na hodnotu 95,0 a reagovala tak na slabší výsledky o hospodářském růstu a zahraničním obchodu. Hlavní překážkou pro rozvoj průmyslu zůstává nedostatek zaměstnanců, který je způsoben napjatou situací na trhu práce. Nižší důvěra v českou ekonomiku má souvislost se zhoršujícími se ukazateli v Německu.

Tamní předstihový ukazatel PMI, který hodnotí očekávání manažerů průmyslových firem, v květnu poklesl na hodnotu 56,8. To je nejnižší hodnota od února 2017. Negativní sentiment v podnikové sféře se začíná přenášet i do dalších ukazatelů. Můžeme si tak všimnout oslabování eura vůči dolaru, které započalo v dubnu. Averze na trhu se nevyhýbá ani koruně, která oslabuje vůči dolaru i euru.

]]>
stepan.krecek@bhs.cz (KŘEČEK ŠTÉPÁN, hlavní ekonom BH Securities ) BYZNYS a TOP podnikatelé Thu, 24 May 2018 07:47:42 +0000