Protest majoritnej časti obyvatel'stva proti diskriminácii rómskou menšinou Doporučený

  • sobota, zář 01 2018
  • Napsal(a)  OZ SOS linka pre zvieratá v núdzi
rómská osada rómská osada snímek reuters

Protetujeme proti diskriminácii majoritnej časti obyvatel'stva . Vyzýváme vládu slovenskej republiky, aby problém riešila a aby bola konečne zabezpečená rovnosť všetkých občanov Slovenskej republiky. Žiadame kompetentné orgány a inštitúcie o riešenie problému, ktorý ako bežní občania pociťujeme pri jednaní s neprispôsobivými spoluobčanmi  rómskeho pôvodu. Žiadame ich o ochranu seba, svojho majetku, zvierat. Žiadame o ich potrestanie  pri porušovaní zákonov Slovenskej republiky. 

Sme toho názoru, že  politika slovenskej vlády svojim laxným prístupom pri riešení tzv. rómskej otázky  prispieva  výraznou mierou k neznášanlivosti medzi slušnými, zákony dodržujúcimi občanmi a skupinou spoluobčanov rómskeho pôvodu, ktorí svojim konaním dávajú najavo, že si môžu dovoliť zákony nedodržiavať a páchajú trestnú činnosť s vedomím, že im bude všetko tolerované.

Trend zatvárania očí kompetentných pred týmto stavom je dlhodobou záležitosťou. Vláda Slovenskej republiky svojím postojom podporuje porušovanie zákonov, svojimi rozhodnutiami ide proti Ústave Slovenskej republiky. Na Slovensku  máme síce  jednotné zákony pre majoritu i minoritu, ale  domnievame sa, že rómska menšina má  zvláštnu imunitu a štát toleruje rómskej menšine to, čo je neprípustné pre nerómske rodiny. To už možno považovať za predmet kolektívnej  diskriminácie voči majoritným občanom. Rómovia sa uspokojujú s prežívaním z jedného dňa na druhý, neriešia dlhodobé problémy ako iné rodiny, sú stále v očakávaní, že „niekto dá“ a „niekto sa postará“. Tak ich to naučil štát, a to vytvorením sociálneho systému, ktorý je pre minoritu šitý na mieru. 

Rómovia brutálne týrajú zvieratá

Ako je možné, že sú v rómskych osadách  hromadne týrané, utýrané, konzumované spoločenské zvieratá? Ako je možné, že neplatia v týchto osadách zákony, ktoré platia pre ostatných občanov Slovenska? Ako je možné, že za brutálne týranie zvierat deťmi tieto nie sú  preradené do reedukačných centier? Čo z takých detí beztrestne týrajúcich zvieratá vyrastie?

 

Žiaci rómskeho pôvodu majú  minimum povinnosti oproti iným žiakom v základných školách. 

Rómske deti dostávajú zadarmo školské pomôcky, stravu, nevyžaduje sa od nich  plnenie si  školských povinnosti tak ako je to u dieťaťa nerómskeho pôvodu. Rodičia rómskych detí necítia vôbec potrebu svoje deti vzdelávať,  spôsob obživy a príjmu si zabezpečujú formou rodičovských príspevkov, ktoré často ani nepoužívajú na potreby pre svoje deti. Rómskych rodičov zbavuje vláda zodpovednosti vo výchove detí, finančnej zodpovednosti. Štát robí jeden chybný krok za druhým. Snaží sa investovať  do vzdelania, no v skutočnosti ak sa dieťa po návrate zo školy vráti opäť do pôvodného prostredia, ktoré nie je vhodné na jeho  výchovu, socializáciu a edukáciu, vynaložené finančné prostriedky sa míňajú účinkom. Už trinásťročné Rómky rodia deti, v osadách krátkozrakou politikou podporujete incest.

Rómska rodina príjem od štátu nemusí míňať za poplatky, ktoré sú pre ostatných povinné.

V rómskych osadách nemusí platiť za komunálny odpad. Murované príbytky sú bez stavebného povolenia. Ako je možné, že desaťročia tolerujete čierne stavby na cudzích pozemkoch, kde sa nedodržiavajú ani základné hygienické predpisy? Rómská rodina si môže postaviť chatrč, kde chce. Ak by sa zbúrali, štát zabezpečí  náhradné bývanie. Je nezodpovedné voči majoritnej väčšine, aby sa neprispôsobivým občanom rómskeho pôvodu toleroval spôsob života bez mantinelov, ich zvyklosti a  filozofia žitia, ktorá je v dnešnej dobe už neprípustná. Ak sa Rómovia nevedia prispôsobiť väčšine, tak by mali mať vytvorené svoje zvláštne teritória, kde by si žili svoj pradávny spôsob života. Je neprípustné, aby sa len spoliehali na obec a štát, že sa o nich postará.

Ľudia ubližujúci iným ľuďom.

Väčšina dospelých z rómskych osád nie je ochotná pracovať a takto si zarábať na živobytie, preto jediné, čo má zmysel, je  motivovať ich , aby si  verejnoprospešnou činnosťou zarobili na získanie dávok od štátu a obmedziť ich výšku podľa počtu detí. Určiť maximum napríklad na 4 deti. Väčší význam má zamerať sa na výchovu detí, ktoré treba z tohto prostredia preložiť inam a vytvoriť im niečo ako internátne školy,  a tak im dať šancu v dospelosti začleniť sa do spoločnosti. Drvivá väčšina  Rómov  žijúcich v osadách žije z dávok od štátu, na ktoré prispievame my, ostatní občania. Prostriedky na životné potreby, na ktoré si my musíme zarobiť, oni dostávajú bez vlastného pričinenia. Z našich prostriedkov prispievame aj na príjmy, Vás, politikou, preto vás žiadame, aby ste konečne začali riešiťotázku  neprispôsobivých občanov, žijúcich hlavne v rómskych osadách.

Do radikálneho  riešenia rómskej problematiky sa nikomu nechce.  

Zdá sa, že politikom na Slovensku a štátnym úradníkom daný  stav vyhovuje, pretože sa ich  osobne netýka. Z fondov Európskej únie prúdi  množstvo peňazí, ktoré sa neúčelne využívajú, aby sa zamestnali ľudia,  aby sa podporovala byrokracia, aby sa dohodili kšefty známym a v konečnom dôsledku Rómom tieto peniaze nepomôžu. Jedine, čo by rómom pomohlo, je naučiť ich zobrať zodpovednosť za seba do vlastných rúk.

Podpisujeme tento protest a žiadame Vás, aby ste začali konečne tento problém riešiť zodpovedne, aby už nedochádzalo k diskriminácii majoritného obyvateľstva.  

 ********************************************************************

Po zverejnění výše uvedené Peticie na našom facebooke bol tento zrušen. Po kliknutí na  https://www.facebook.com/pages/biz/SOS-linka-pre-zvierat%C3%A1-v-n%C3%BAdzi-1147215478663306/ sa objaví:

Je nám líto, ale tento obsah teď není dostupný. Odkaz, který jste použili, už možná neplatí, nebo je tato stránka dostupná jen pro určitý okruh uživatelů, do kterého nepatříte. Zpět na předchozí stránku · Přejít na vybrané příspěvky · Navštivte centrum nápovědy.

 

Proto máme jedinou možnost zveřejňovat ju v zahraničných médiíách. Pokud se chcete pripojit podpisem, kontaktujte nás a my to zariadíme:

OZ SOS linka pre zvieratá v núdzi, Telefónne číslo: 0907332835, Email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.https://www.ludialudom.sk/profil/detail/29297

 

 

 

Zveřejněno v POLITIKA

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %