V roce 1976 a 1981 byl zatčen a uvězněn pro podezření ze špionáže, později odsouzen a umístěn do věznice v Ostrově nad Ohří a Borech. Po propuštění byl donucen po ztrátě majetku k vystěhování s celou rodinou do Spolkové republiky Německo. Po návratu do vlasti byl paradoxně tehdejším ministrem obrany Alexandrem Vondrou oceněn vysokým vojenským vyznamenáním – Křížem obrany státu.

Zbyněk Čeřovský, politický vězeň a signatář Charty 77 od března 1977…

Zbyněk Čeřovský napsal 9. listopadu 2005: „Dne 13. prosince 1989 došlo ve Valdštejnském paláci k jednání Havlových emisarů (Vedl je Alexandr Vondra, stal se zahraničně-politickým poradcem prezidenta pro mezinárodní otázky, aniž by uměl jeden cizí jazyk, snad kromě ruštiny, poté I. náměstek MZV a následně velvyslancem v USA!) se zástupci KSČ, které vedl Vasil Mohorita. Kromě jiného byly projednány tři základní a nejdůležitější otázky:

1) Zvolení Václava Havla prezidentem za předpokladu: – bude-li zachován status quo na ministerstvu vnitra, ministerstvu obrany a nebudou-li zahájeny žádné politické procesy.

2) Nebude podán žádný návrh na zrušení KSČ. O  jednání vydal tiskový tajemník KSČ Dr. Hora večer zprávu (jednání se také zúčastnil), ale tato zpráva byla vzápětí dementována. O jednání existuje magnetofonový záznam, který je dobře ukryt, má ho k dispozici i  skupina StB kolem Havlova oblíbeného ministerského předsedy Mariána Čalfy.

3) Dále bych rád upozornil na fakt, že autorem státního znaku na žádost Václava Havla byl agent StB Jožka Skalník, u kterého se Havel skrýval v době listopadových událostí.

Později přišel od KGB na MZV dopis, který jsme dostali a dali ke zveřejnění, ve němž byly některé tyto důležité body zdůrazněny. Dopis nebyl adresován ministrovi zahraničí Jiřímu Dienstbierovi staršímu, ale Luboši Dobrovskému (V době totality dopisovatel Rudého Práva v Moskvě, poté tiskový mluvčí MZV, když „padl“ Vacek, byl jmenován ministrem obrany, po volebním neúspěchu se stal poradcem prezidenta Václava Havla, na místo Ivana Medka, kterého „vypudila“ manželka prezidenta – podobně jako osobního tajemníka prezidenta pana Hanzala. Poté byl opět velvyslancem v Moskvě, odkud ho pro změnu odvolal agent KGB Jan Kavan!?). Dopis byl zveřejněn v „Rudé Krávě“ a v knížce: Tak pravil Cibulka..." http://www.szcpv.szm.com/06/pravda.htmlTolik Čeřovský.

Dalším skutečným disidentem však byl Miroslav Dolejší:

Za opětovné připomenutí jistě stojí i skutečnost, že dalším skutečným disidentem byl Miroslav Dolejší, politický vězeň a publicista, známý svou prací “Analýza událostí 17. listopadu 1989”. Byl pro vymyšlenou špionáž komunisty napřed odsouzen na 23 roků, prošel osmi vězením a uranovými doly, propuštěný na amnestii. Podruhé dostal za velezradu 11 roků v třetí nápravné skupině. Závažný zdravotní stav, podezření na rakovinu kůže a názor lékařů, že brzy zemře, vedly v roce 1985 k jeho propuštění před uplynutím trestu. Ve vězení tak strávil celkem 19 let…

Zopakujme si teď znovu úryvek z jeho textu: Chartu77 řídilo asi osm desítek osob, jejichž jádrem bylo 42 mluvčích, kteří se za dobu její existence v tomto úřadu vystřídali.  Tato skupina osob byla vytvořena několika rodinami, navzájem spoutanými rodinnými, příbuzenskými, finančními a podobnými zájmovými svazky. Byly to především rodiny: Havlových, Dienstbierových, Pithartových, Šabatových – Uhlových –   Müllerových – Tesařových, Paloušových, Rumlových, Pelikánových, Šternových-Kantůrkových, Kocábových… atd. Všechny tyto rodiny jsou exkomunisté nebo jejich potomci či svobodní zednáři a jejich potomci. Dnes je na 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu… Nevěříte, že pád KSČ byl sametově domluven? Ani navzdory faktu, že z původního počtu 241 podpisů Charty 77 bylo exkomunistů asi 150 a premiérem Havlovy vlády se stal komunista Čalfa…?  

Výsledek obrázku pro foto olser ruml pithart

Když se ministr vnitra Dr. Richard Sacher, zastupující v Čalfově vládě lidovou stranu, dostal v únoru a březnu 1990 do styku s některými materiály, týkající se činnosti Charty 77 a osobních charakteristik některých jejích vůdců, vzniklo totiž akutní nebezpeční odhalení spojení mezi Chartou 77 a vedením komunistického státu. http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/3815-vaclav-havel-by-mel-jiste-radost-ze-saudska-arabie-s-niz-podepsal-jiz-v-roce-2001-smlouvu-o-kulturni-spolupraci-ma-v-osn-hajit-prava-zen-ktere-jsou-v-teto-zemi-bicovany-a-mohly-k-volbam-az-roce-2015

Prezident Václav Havel nechal jmenovat vládou disidenta Jana Rumla náměstkem Federálního ministerstva vnitra, který nechal zmizet přes 15 tisíc osobních svazků StB

Tj. osobních materiálů občanů, kteří byli z jakýchkoliv důvodů předmětem zájmu StB. Prezident si současně vynutil předání některých osobních materiálů, které byly z FMV předány zasvěcencům v Chartě (Uhl, Urban). Byly odstraněny osobní materiály vůdců Charty 77: mj. V. Havla, P. Uhla, V. Bendy, Vl. Chramostové, M. Kubišové, P. Pitharta, P. Šustrové, J. Rumla a dalších. Dále zmizely objektové svazky zpravodajských agentur v zahraničí o objektech politické opozice v zahraničí – Pelikánovy “Listy”, Tigridovo nakladatelství “Svědectví”, objektové svazky “Rada svobodného Československa”, nakladatelství A. J. Leihma, atd. Ruml nechal odstranit taktéž objektové svazky schwarzenberského paláce ve Vídni a rozjelo se šou s Maryšou v duchu hrabání pod sebe v podání knížete Karla Spáče I...

zeman 6

Peripetie „sametu“ pro mě začaly v srpnu 1989 po seznámení s faktem, že Miloš Zeman, pracovník Prognostického ústavu, napsal pro Technický magazín článek „Prognostika a přestavba“. Byla to bomba, v naší hospůdce, kam chodili zásadně odpůrci komunistického režimu, zavládlo nadšení. „Téčko“ šlo z ruky do ruky, kdyby už tenkrát byla přímá volba prezidenta, Havel by neměl šanci. Zeman byl hvězda, přestože měl za sebou členství v KSČ. „Miloši, vše odpuštěno!“ halekali největší pravičáci... http://milos.chytrak.cz/1989/zeman-tm.php „Jsi pašák, jak jsi to těm bolševikům nandal…“ Nikdo ještě nevěděl, jak brzy vše s KSČ v ČSSR skončí, ale jejich entuziasmus byl převeliký.

 A ejhle, přišly oslavy nedávného výročí 17. listopadu 1989 a ti stejní adorátoři, co Zemana velebili, ho na Národní třídě v Praze vypískali, že tam nemá co dělat. Čalfa jim nevadil.

Nyní další malý exkurz do dob 90. let...

Kdo byl Valtr Komárek:

Po příletu Havlovy delegace do Ostravy 3. ledna 1990 jsem se v hotelu Atom pohledem setkal v tlačenici s po dechu lapajícím Valtrem Komárkem, místopředsedou Havlovy vlády národního porozumění. V listopadu 1989 spolupracoval Komárek, zocelen svou „moskevskou sovětizací“ a znalý kubánského revolučního kvasu, s Občanským fórem. Vystudoval Ekonomický institut v Moskvě, v 60. letech 20. století působil ve Státní plánovací komisi i v ekonomické sekci politbyra ÚV KSČ. V letech 1964 až 1967 se stal na Kubě poradcem Ernesta Che Guevary. Nový impulz přišel v roce 1984, kdy dostal na starost Kabinet prognóz ČSAV. Z něj později vznikl Prognostický ústav, jehož byl Komárek ředitelem v letech 1986 až 1992. Do skupiny, kterou kolem sebe Komárek v ústavu soustředil, patřili například Václav Klaus, Miloš Zeman, Vladimír Dlouhý, Karel Dyba, Tomáš Ježek či Miloslav Ransdorf.

Parta lidí, která byla vyjmuta komunisty jako eventuální intelektuální rezerva… V liberálním prostředí Prognostického ústavu, který tehdejší komunistický režim toleroval, již několik let před revolucí hledali možné cesty ekonomického vývoje po pádu komunismu. Komárek se však nikdy nezbavil přesvědčení, že komunismus je reformovatelný. Proto jezdil po mítincích OF a Dlouhý mu dělal překladatele pro zahraniční novináře. Štrougalova vize byla jasná: "My vám dobře teď, vy nám dobře později, až přijde krizka na Matýska…"

Před rokem 1989 byl Komárek více než čtyřicet roků členem komunistické strany a zastával řadu funkcí ve státní správě. A vůbec mu to nepokazilo jeho lidský charakter; nikomu neublížil, ani nikoho nenechal popravit. Z komunistické strany přesto vystoupil v lednu 1990. Do června téhož roku byl místopředsedou vlády Mariána Čalfy, která zemi dovedla ke svobodným volbám.

Do roku 1992 působil jako poslanec Federálního shromáždění. V roce 1991 vstoupil do sociální demokracie, za kterou o devět let později neúspěšně kandidoval do Senátu; nicméně vyzval spolustraníky, aby na rozdíl od roku 2003 podpořili přímou prezidentskou kandidaturu Miloše Zemana. Byl členem komunistické strany, stejně jako Pithart, Dienstbier starší či Dlouhý, přesto si po listopadu 1989 nemalá část veřejnosti marně přála, aby se stal zrovna Komárek prezidentem nebo premiérem...

Snímek Břetislav Olšer

A co nejmladší politik Vladimír Dlouhý

Kdysi předseda ZO KSČ na Prognosťáku, rovněž ve své době odvážný kandidát na hlavu sátu? Za sponzory zbrojaře odmítal, avšak dnes by vládu opřenou o KSČM jako prezident nejmenoval. Tento Mazlík či Barokní andílek, jak byl nazýván, přijal v roce 1976 “faustovskou nabídku”; za členství v KSČ se sice baculatý korytář styděl, ale nehodlá se za ně omlouvat. Do partaje vstoupil dobrovolně, aby po deseti soudružských letech “pochopil”, že je stvořen pro OF.

A jeho Očekávání Funkce se mu naplnilo také díky tomu, že jako mladý komunista ještě stačil v letech 1978 až 1979 studovat na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii. Asi jako pro Boží rozhřešení za svůj mrzký komunistický hřích… Zrob susedovi dobře, os.re ti plot… Že by se mu vrylo do paměti 14 měsíců v období let 1967-69, během kterých působila jeho rodina na Kubě…? Možná to mělo něco společného s jeho kolegou Valtrem Komárkem, jenž byl na Kubě několik let poradcem Fidela Castra a Che Guevary…? http://www.rukojmi.cz/clanky/1754-je-to-dvacet-let-kdy-americky-spisovatel-paul-berman-odhalil-pravdu-lasku-a-lzi-s-nenavisti-v-zivote-vaclava-havla

Vladimír Dlouhý, zvaný Mazlík či Barokní andělíček…

V rozhovoru, který mi počátkem 90. let poskytl v Ostravě, se dušoval, že polské uhlí do Česka nesmí jako splátky dluhu ani páchnout. To ještě netušil, že nejen polské uhlí, ale že majitel OKD Bakala bude nakupovat celé polské doly.

Nadurdil se, když jsem se zeptal, jestli bude podporovat stavbu atomové elektrárny v Blahutovicích na Novojičínsku… Nesmysl. Spíš ho motivoval Temelín a firma Westinghouse. Dnes jako člen Národní ekonomické rady vlády má vrásky z částky 300 miliard korun, které je třeba na dostavbu dvou nových bloků temelínské elektrárny; o projekt se ucházejí americký Westinghouse, francouzská Areva a česko-ruské konsorcium Škoda JS, Gidropress a Atomstrojexport…

„Komárek se stal idolem sametové revoluce, ale od Občanského fóra si udržoval záměrný odstup. Nakonec však ke sblížení došlo a vzpomínám, jak jsem 8. prosince 1989 večer přijel k němu domů, přemluvil ho, aby se opět převlékl do obleku abych ho mohl odvést k závěrečným jednáním o složení nové vlády, ze které následně vzešel jako její místopředseda pro ekonomiku…“ vyprávěl nedávno Dlouhý.

Pak byla vytvořena vláda národního porozumění… Jmenování Martina Ulčáka do čela ÚV SSM bylo součástí špatně propracovaného scénáře. Do čela komunistické strany měl vynést Miroslava Štěpána a do vlády Vasila Mohoritu. Václav Havel však měl též svůj scénář a místo toho, aby nechal zrušit jako "vězeň svědomí" KSČ, zvolil si za svého přítele z nejvěrnějších – komunistu Mariána Čalfu, co zase nosil po svém vzoru zkrácené kalhoty....

Listopad 1989 na Václavském náměstí v Praze… Snímek Břetislav Olšer

Právě on dopomohl Havlovi k prezidentskému křeslu, když komunistům ve Sněmovně vyhrožoval prozrazením jejich spolupráce s StB, pokud nezvednou pro Havla ruku, a na oplátku za to dostal křeslo premiéra Československa. Havel zase udělal svého kancléře z Karla Schwarzenberga, aby si tento adoptovaný aristokrat, dbalý nejen zdravého spánku kdykoliv a kdekoliv, ale též aristokratických etiket, mohl v klidu „vyřídit“ pomocí korupce restituování svého komunisty zabaveného knížecího majetku.. http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/3815-vaclav-havel-by-mel-jiste-radost-ze-saudska-arabie-s-niz-podepsal-jiz-v-roce-2001-smlouvu-o-kulturni-spolupraci-ma-v-osn-hajit-prava-zen-ktere-jsou-v-teto-zemi-bicovany-a-mohly-k-volbam-az-roce-2015

Kdo spí, ani chleba neptá; to je Schwarzenberg. Prý jen poprosil o restituování hloubky a pravdivosti své víry v peníze. Sametová konspirace zkrátka plná nečekaných zvratů a zvratků. Své o tom vědí také chlapci z pražského Progrosťáku, udatných to záložáků…

Dodnes se objevují spekulace, zda nebyl Prognostický ústav řízen tajnými službami, včetně těch sovětských. Je to nesmysl, relativně liberální ostrůvek v normalizovaném ČSSR prostě existoval díky odvaze Valtra Komárka, který loni ve věku 82 let zemřel. Naštěstí měl satisfakci, že se prezidentem Česka stal Miloš Zeman; a vše nasvědčuje tomu, že bude hlavou státu i po roce 2018...

Výsledek obrázku pro foto olser zeman

Inu, to vše se odehrálo na konci roku 1989, kdy byl před 28 lety zvolen prezidentem Československa Václav Havel, věrný zastánce humanitárního bombardování Srbska a Černé Hory... Václav Havel – humanitární bombardování…
 

https://www.google.cz/search?q=ferguson+riots&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7Rh3VNTVFOT4yQOu0oKQCQ&ved=0CCcQsAQ

http: //www.dailymail.co.uk/news/article-2824057/Brussels-burns-100-000-protesters-clash-police-march-against-EU-austerity-measures.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2822120/French-farmers-dump-hundreds-tonnes-manure-streets-spray-city-building-slurry-day-protest.htm

http://hedvicek.blog.cz/1402/kde-to-cinka-tam-je-vzdy-anna

Jak vzpomínal na Václava Havla disident Jiří Wolf… http://hlavuhore.wordpress.com/2009/12/21/opilec-vaclav-havel-jiri-wolf/

Izraelské osudy – Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi jako eKniha v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereaddetail-knihy/izraelske-