Bezdrátový kardiostimulátor na Homolce vylepšen - synchronizuje srdeční komory Doporučený

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC, primář Kardiologického ddělení v Nemocnici Na Homolce , které se pod jeho vedením vyprofilovalo na pracoviště, kde se nejen používají, ale dokonce vymýšlejí, nejnovější světové technologie, které současný vývoj v kardiovaskulární medicíně přináší. (FESC-Fellow of European Society of Cardiology- je mezinárodně udělovaný titul  udělovaný od nezávislých světových odborníků jako projev úcty za dosažení odborné, vědecké a publikační činnosti  úrovně) Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC, primář Kardiologického ddělení v Nemocnici Na Homolce , které se pod jeho vedením vyprofilovalo na pracoviště, kde se nejen používají, ale dokonce vymýšlejí, nejnovější světové technologie, které současný vývoj v kardiovaskulární medicíně přináší. (FESC-Fellow of European Society of Cardiology- je mezinárodně udělovaný titul udělovaný od nezávislých světových odborníků jako projev úcty za dosažení odborné, vědecké a publikační činnosti úrovně) snímek převzat z archivu Nemocnice Na Homolce

Zvykli jsme si již na to, že pacienti, kterým špatně fungují srdeční komory, běžně dostávají kardiostimulátor. Do srdce jsou jim zavedeny elektrody k němu připojené a při poklesu srdeční frekvence vydá stimulátor elektrický impulz s následnou odpovědí srdečního svalu a srdce začne pracovat. Z mnoha důvodů ho ale někteří pacienti nemohou používat. Jednak proto, že nemohou dělat práci, kterou dělali před implantací stimulátoru (práce s elektrickou svářečkou, s radarem, magnetickými bezpečnostními branami, se sbíječkou, se střelnými zbraněmi, především však proto, že nemohou být léčeni ozařováním, elektroléčbou, vyšetřováni magnetickou rezonancí...). Pacienti nemohou provozovat dále kontaktní sporty (ragby, basketbal, kopaná, bojové sporty).  Nehledě k tomu, že baterie stimulátoru se do pěti let vybíjí a držáky elektrod byť maličko, ale přece jen poškozují srdeční sval. Proto se skupina profesora Petra Neužila v Nemocnici Na Homolce intenzivně zabývala nalezením kardiostimulátoru pracujícího na jiném principu, který by místo elektrických impulsů pracoval na bázi ultrazvuku. 

A stal se takřka zázrak. V roce 2013 mohli tito lékaři zavést prvnímu pacientovi u nás do pravé komory bezdrátový stimulační systém. Drobnou kapsličku pracující na bázi ultrazvuku, na jejímž vývoji se podíleli. A co víc. Protože druhá levá síň bez kapsličky pracovala s drobným zpožděním, zabývali se dále problémem, jak obě komory synchronizovat. A stal se druhý zázrak. Po pěti letech usilovné práce se jim to povedlo. Před několika týdny provedli unikátní operaci.  Do podkožního prostoru mezi žebry zavedli sondu, která vysílá ultrazvukové vlny. Implantovaná mikrokapsle v pravé komoře tyto vlny převádí na stimulační energii. Kromě této kapsle zavedli lékaři do levé komory druhou mikrokapsli, která v sobě nemá vlastní zdroj na výrobu stimulační energie, a funguje jen jako pouhý převodník signálu z mikrokapsle uchycené v pravé komoře. Vnímá impuls, který přichází do mikrokapsle v pravé komoře z ultrazvukového simulátoru.  

Rychlost přenosu signálu z pravé do levé komory dovedou lékaři naprogramovat tak, že prodlení mezi komorami je prakticky nulové, konkrétně 40 milisekund. V životě pacienta hraje tenhle časový údaj velkou roli. O těchto 40 milisekund se dříve aktivuje levá komora, a tím dochází k synchronizovanému stahu obou srdečních komor. Výrazně se tím snížila nedomykavost srdečních chlopní. Synchronizace komor kromě dobré činnosti srdce snižuje navíc riziko mozkové mrtvice. 

Ultrazvuková sonda mezi žebry je na rozdíl od kapsle v srdeční komoře pro lékaře dobře dostupná a případná  budoucí nutná výměna baterie proto pro ně nebude velký problém. Důležité sdělení rovněž je, že zařízení v srdci pacienta synchronizovali lékaři i přesto, že kapsli do levé komory implantovali  několik let po zavedení kapsle do pravé komory. Jinak řečeno od doby, kdy zavedli první bezdrátový stimulátor. 

Tým lékařů z nemocnice Na Homolce provádí unikátní operaci

Profesor Petr Neužil, primář kardiologického centra Nemocnice Na Homolce, se připravuje se svým týmem na zavedení nejnovější bezdrátové stimulační soustavy do levé i pravé srdeční komory pacienta pana Fojtíka, který je jedním ze dvou prvních pacientů, u kterých lékaři použili tento způsob stimulace u obou komor.

Doktor Vivek Reddy a prof. Petr Neužil se připravují na druhou část plastiky trojcípé chlopně

Katetr, který lékaři  zavádějí do srdce přes aortu je při zavádění kapsle do srdce pacienta vybaven na konci mikrobalónkem. Díky tomu se nemusejí bát, že při zavádění háčků, které kapsli drží na stěně komory, poškodí chlopeň. Těsně předtím, než se dostaneme do levé komory, začneme balónek nafukovat. Převodník s kotvičkami neprojde stěnou a mohou dokonce využít větší sílu přítlaku, takže se převodník s kotvičkami lépe uchytí na stěně levé komory.

Článek byl zpracován na základě odborných informací ze stránek Nemocnice na Homolce do velice zjednodušené podoby za účelem informovat laickou veřejnost.  Jsme přesvědčeni, že s tak unikátním přístrojem i s prací této rovněž unikátní skupiny lékařů, která stála u jeho zrodu pod vedením profesora Petra Neužila,  by měla být veřejnost seznámena. A rovněž ministerstvo zdravotnictví a financí při rozhodování o tom, kolik dát peněz té které nemocnici na její rozvoj. Nejde to dělat jen paušálně, kdy nemocnice, které nerozpoznají ani infarkt, jsou rozšiřovány na úkor nemocnic, do nichž se sjíždějí světové kapacity učit, jak uzdravovat zbytečně umírající pacienty. Nemocnice, jejíž katetrizační jednotka na léčbu srdečních arytmií  by dokázala uzdravit umírající pacienty na srdeční arytmii, je kapacitně omezena 9, slovy devíti, lůžky. 

Před několika dny vyměnil pro špatné hospodaření pan ministr zdravotnictví ředitele této Nemocnice na Homolce. Nevíme co přesně stojí za tímto pojmem. Ale víme, že rozhodně nemůže takto unikátní nemocnice hospodařit  se stejným objemem peněz, jako nějaká běžná okreska. Právě do rozvoje této a jí podobných center by mělo naše zdravotnictví směřovat investice. Jen tak přestanou lidé umírat v okresních a mnohdy i krajských nemocnicích na běžná selhání, které by mohla tato centra vyřešit, ale pro nedostatek místa nemohou. Shrnuto a podtrženo:

KARDIOLOGICKÉ CENTRUM V NEMOCNICI NA HOMOLCE BY SI ZASLOUŽILO PROSTORY ODPOVÍDAJÍCÍ JEHO ÚROVNI

Snímky převzaty z archivu Nemocnice Na  Homolce

Zveřejněno v ZDRAVÍ

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 

Kardinál Dominik Duka zve 28. 10. 2018 od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibě za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %